Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam MUNTENAAR, die opteerden en oorlogslachtoffer waren.

 

I) en IA) en IB) Op 18 nov 1950 opteerde te Jakarta voor het Indonesisch staatsburgerschap de Weduwe MUNTENAAR geboren LEEMAN, FRANCISCA MARIA CHRISTINA en zij verklaarde,

 

 1. dat zij werkeloos was,
 2. dat zij in Jakarta woonde (Pintu air 55 - nabij de voorheen geheten Sluisbrug),
 3. dat zij opteerde mede namens haar minderjarige kinderen Theodora, Cornelis Johannes en Leonard Cornelis,
 4. dat zij geboren was te Semarang op 12 mei 1900,
 5. dat zij sedert 15 aug 1921 gehuwd was met EDUARD OSCAR MUNTENAAR, die geboren was te Salatiga op 9 maart 1900,
 6. dat dit huwelijk was ontbonden op 27 dec 1934 wegens overlijden, (perkawinan mana putus pada tanggal 27 dec 1934, karena meninggal dunia.) Let op deze zinsnede. Ik kom hiernavolgend erop terug in mijn bevindingen.
 7. dat zij 3 minderjarige kinderen had, Theodora *7 mei 1934, Cornelis Johannes *27 maart 1936 en Leonard Cornelis *6 april 1938. (Let op de geboortedatums van de kinderen en de verklaarde mededeling dat haar echtgenoot was overleden in 1934. !!!!  Ik kom hiernavolgend erop terug in mijn bevindingen.),
 8. dat de vader van haar echtgenoot heette JOHANNES ANTHONIO MUNTENAAR en dat de moeder van haar echtgenoot heette CAROLINE DESSON. Overige gegevens haar ombekend.

 

 

 

Mijn bevindingen:

Ad punt 6) hierboven. Als Eduard Oscar Muntenaar volgens verklaring van echtgenote mevr. Muntenaar-Leeman overleden was op 27 dec 1934, dan zou kind Theodora geboren 7 mei 1934 dan een natuurlijk kind geweest zijn en de twee andere kinderen Cornelis Johannes en Leonard Cornelis zouden dan een andere natuurlijke vader gehad moeten hebben.

Ware het niet dat mevr. Muntenaar geboren Leeman uit haar huwelijk met Eduard Oscar Muntenaar nog 2 andere meerderjarige kinderen had, namelijk FRANCISCUS CORNELIS MUNTENAAR *11 april 1930 (Zie optie verklaring hieronder IA) en DIENTJE MUNTENAAR geboren 19 juli 1932.(Zie optie verklaring IB hieronder)

Beide genoemde kinderen Franciscus en Dientje verklaarden echter, dat hun vader Eduard Oscar Muntenaar overleden was op 19 maart 1947... Dat scheelt wel 13 jaar.

 

 

Maar er kloppen meerdere zaken niet in de berichtgevingen omtrent deze familie.

Want de geboorte datum van echtgenoot EDUARD OSCAR MUNTENAAR is bij 3 instanties AFWIJKEND, te weten:

 

 • Stamboek (Openarch.nl) alsmede RA 1905 zegt als geboorte datum: 9 maart 1901
 • Verklaring wni mevr. Muntenaar - Leeman zegt als geboorte datum: 9 maart 1900
 • Interneringskaart (NA) zegt als geboortedatum: 9 maart 1899. 

Ik vermoed dat de geboorte datum 9 maart 1899 op de interneringskaart niet juist geweest moet zijn en dat de erkenning c.q. geboorte plaats vond op 9 maart 1901 (RA1905) en dat hoogstwaarschijnlijk mevr. Muntenaar-Leeman in de war raakte en het gemiddelde heeft genomen namelijk 9 maart 1900??

Trouwens het doopboek geeft ook aan dat Eduard Oscar geboren was op 9 maart 1901 en gedoopt op 13 april 1901. De RA's geven ook aan dat Eduard te boek staat als Eduard Oscar DESSON.

 

Zoals verklaard door mevr Muntenaar-Leeman waren de ouders van haar echtgenoot Eduard Oscar namelijk JOHANNES ANTHONIO MUNTENAAR en CAROLINE DESSON.

Ook hier strookt er het één niet met het ander.

Volgens de 25 jarige huwelijks advertentie hieronder, zoals geplaatst in een oude krant (Delpher) waren zijn ouders 25 jaar gehuwd op de datum 13 mei 1919. Gelet op de geboortedatum van zoon Eduard mag ik aannemen, dat in de advertentie met de datum van 13 mei bedoeld wordt de datum dat zijn ouders een relatie aangingen, want de RA1905 meldt een huwelijk tussen hen beiden op 9 dec 1903. !!! De door mij genoteerde namen en datums zijn afkomstig uit de register almanakken.

 

Ten behoeve van diegenen die graag het naadje van de kous willen weten wie nu precies wie was, heb ik hieronder een paar infootjes verzameld uit de stamboeken Openarch van enkele familieleden Muntenaar die KNIL'ers waren: (Dus goed lezen: Er waren meerdere kinderen die NIET KNIL'ers waren.)

JOHANNES FRANCISCUS ANTONIE, geb.1 nov 1855 en overl 20 aug 1922, uit ouders JOHANNES FRANCISCUS MUNTENAAR en FREDRICA LOUISA VAN DEN HOUD. Hij staat te boek als JOHANNES FRANCISCUS ANTONI VAN DEN HOUD.(RA1857)

JOHANNES FRANCISCUS ANTONIE huwde:

1) te Salatiga met MARIA VAN DER BEEK (overl 7 dec 1892) op 29 nov 1890 (ra1892)

2) te Salatiga met ADRIANA CAROLINA WILHELMINA GUSTAVA DESSON op 9 dec 1903 (ra1905). Zij overleed 25 mei 1944 - zie onder dossier OGS

Uit huwelijk 1)

o.a. ANTON MUNTENAAR, geb 12 okt 1888 Salatiga 

o.a. JOHN FRANS, geb 26 nov 1889 Padang.

Uit huwelijk 2)

o.a. OSCAR OTTO, geb 1 mei 1904 Salatiga/Semarang.

o.a. EDUARD OSCAR, geb 9 maart 1901/1900/1899 Salatiga. (Gehuwd met mevr. Leeman-zie bovcen wni verklaring)

 

Wat zijn de bevindingen van het OGS met betrekking tot deze familieleden?

Het OGS zegt dat de moeder van Eduard namelijk mevr. Muntenaar Desson NIET in een kamp was overleden, maar op de website staat weer dat zij WEL in een kamp was overleden. Nietes Welles?.

 

 

Een foto van het eregraf van Eduard Oscar Muntenaar met bron vermelding.

 

Hoe is het verder gegaan met mevr. Muntenaar geboren Leeman en haar gezin?

Ik weet het niet. Ik heb geen naturalisaties kunnen vinden, noch van haar, noch van haar kinderen. Eerlijk gezegd heb ik ook niet diepgaand onderzoekingen gedaan. Hier niet ter zake doende.

  

Tot slot:

II) Op 15 maart 1950 opteerde RUDOLF MUNTENAAR voor het Indonesisch staatsburgerschap en hij verklaarde,

 

 1. dat hij werkzaam was als telefoon monteur XI V.B. wat dat laatste ook moge inhouden,
 2. dat hij te Medan woonde,
 3. dat hij geboren was te Jogja 26 sept 1923,
 4. dat hij gehuwd was met TAN SIE MOY (NA VERGROTING IS DUIDELIJK TE LEZEN MOY EN NIET NOY.),
 5. dat hij geen kinderen had,
 6. dat zijn ouders waren geboren te Salatiga (vader) en Ambarawa (moeder), geboorte datums hem onbekend.

 

Ik heb verder niet veel kunnen vinden, doch wel kan men iets meer over deze tak van de familie Muntenaar te weten komen door op deze link te klikken. In dit verhaal in pdf heeft de webmaster één en ander uit de doeken gedaan voorzien van foto's o.a.van de vader van Rudolf, te weten Anton Muntenaar.

Een broer van Rudolf werd oorlogsslachtoffer.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast hun Schepper.

 

Top