Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof te Ngawi deel 4.

Foto's copyright de heer Lengkong Sanggar Ginaris - afgestudeerd archeoloog - waarvoor dank. 


 

Het graf van de weduwe Johanna Cornelia van der Steijger.

Zij huwde 1825 met AUKE ULKES BOONEMMER. (Auke overleed Rembang 13-2-1827 en was geboren waarschijnlijk Friesland. Niet kunnen vinden wie zijn ouders waren aangezien half Friesland wel de naam Auke of Ukles of Uikes droeg. Auke was militair.

Uit dit huwelijk geboren zoon Auke Ulkes (1-2-1827 Ngawi en + Solo 2-5-1892) vlak voordat vader Auke overleed. Zoon Auke huwde te Ngawi op 10-3-1852 met Cornelia Adriana Johanna Abrahami de Melverda en zij was geboren te Makassar 1-8-1834 en overleed 8-3-1912. Zij was dochter van Annius Abrahami de Melverda uit Kollum (werd ook militair en overleden Salatiga) en Jacoba Maria Albertina Vos. Het geslacht Abrahami de Melverda kwam oorspronkelijk uit Polen.

Bij mijn weten uit huwelijk van Auke Ulkes sr en Johanna Cornelia van der Steijger geen andere kinderen.

Johanna Cornelia van der Steijger werd geboren ??-??-180? en overleden ??-??-?? (Niets vermeld in almanakken e.d.) 

Extra info: Gehuwd te Rembang in 1819 Hermanus Mulder met Johanna Petronella van der Steijger. (Zus van Johanna Cornelia?)

 

Extra aanvulling 8 dec 2020: een foto van het graf gemaakt door en eigendom van ASSAMEDA.

 


 

Het graf van JOHANNA JACOBA  SCHUTZ. Geboren te Salatiga 3-1-1829 en overleden 25-1-1905 Madioen. Zij huwde Heinrich Rudolph BRUNS en werd weduwe. Bruns was militair. Verder niets extra's te vinden over dit gezin, behalve waarschijnlijk dat een zoon was Ernst Heinrich gehuwd met een Inlandse en hij was ook militair.

 


 

Het graf van 2 kinderen van der Linden, Johannis en Krona (Almanakken zeggen JOHANNES en KROONA).

De graf beitelaar heeft hier een fout gemaakt. Op de grafplaat noemt hij eerst Johannis en daarna Krona, maar de daarbij genoemde gegevens slaan op de volgorde Krona en dan Johannes.

Op de foto heb ik de gegevens vermeld. Mensen met een bril en die desondanks slecht kunnen zien, adviseer ik om het beeldscherm te vergroten, opdat één en ander duide;ijker te lezen is. Succes ermee.

Hun ouders waren Johannis van der Linden (militair) en Bertha Paulina Teske.

Bertha werd geboren te Solo op 8-2-1878 (erkenning), huwde 1-5-1894 te Ngawi met Johannis en overleed 9-2-1933 Semarang. Johannis miet circa 1907 overleden zijn. (Oproep debiteuren crediteuren door weduwe in mei 1907).

 

Extra aanvulling 18 okt 2021: Uitvergroting van de grafplaat.(Foto april 2021). Prive collectie HB.

 

Johannis/Johannes werd geboren 1 maart 1899 Ngawi (RA 1900) en overleden 18 febr 1903 (RA1904)

Krona/Kroona werd geboren 27dec 1900 (RA1902) en overleed 4 feb 1903 Ngawi (RA1904).

Overlijdens advertentie van moeder Bertha:

 

Volgens de RA's:

Johannes en Bertha huwden te Ngawi op 1 mei 1894.

Volgens RA1896 * 31-1-1895 Ngawi: Peter Johannes Henderikus....Zijn naam ontbreekt op de overl.adv. boven

Volgens RA1898 * 7-9-1897 Ngawi: Lucia Bertha. Zij huwde D.W.A. Hoenson.

Volgens adv. boven: Geerdina Maria van der Linden huwde op 8-8-1911 met de heer Casper Johan George Heins. Hij overleed op 4-4-1920 en zij hertrouwde 14 mei 1930 met J.Ph. Kreeft. Als Geerdina in 1911 huwde met de heer Heins, ga ik er vanuit dat zij dan circa 1892 geboren moet zijn (leeftijd 18 als ze trouwt)... Zou zij een voorkind geweest van Johannes, aangezien Johannes met Bertha huwde in 1894.

Meer heb ik niet kunnen vinden, althans ik heb niet zo heel veel mijn best gedaan om meer te vinden.

 


 

Hiernavolgend enkele foto's van graven waar ik bijna niets over heb kunnen vinden. Hoogstwaarschijnlijk ook militairen geweest. Daarbij tevens geplaatst enkele foto's van graven waar ik over de begravenen elders al over heb geschreven. Bij die foto's verwijs ik ook naar de betreffende pagina's.

 

Het graf van H.J.J. Schomaker. Hij was griffier landraad. Voor nadere details zie de pagina Kerkhof Ngawi deel 1. en zie ook de pagina Kerkhof Ngawi deel 2.


 

Het graf van J.H. TRENTZSCH - Hij was tokohouder. Zie voor details de pagina Kerkhof Ngawi deel 2.

 


2 Naast elkaar gelegen graven van J.S. de Groene en J.M. de Groene. Wie zij waren??? Broers/broer-zuster/zusters?? Geen datums op de graven, slechts de namen. Meer niet.  Yo no se.

Toevoeging een duidelijker foto van het graf op 9 jan 2022.

 


 

Zelfs met de beste software heb ik deze namen niet kunnen ontcijferen. Helaas. Echtpaar of familiegraven? Ze liggen pal naast elkaar en doorlopend met elkaar verbonden.

 

Moge zij in alle vrede rusten.

Top