Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof te Ngawi deel 4.

Foto's copyright de heer Lengkong Sanggar Ginaris - afgestudeerd archeoloog - waarvoor dank. 


 

Het graf van de weduwe Johanna Cornelia van der Steijger.

Zij huwde 1825 met AUKE ULKES BOONEMMER. (Auke overleed Rembang 13-2-1827 en was geboren waarschijnlijk Friesland. Niet kunnen vinden wie zijn ouders waren aangezien half Friesland wel de naam Auke of Ukles of Uikes droeg. Auke was militair.

Uit dit huwelijk geboren zoon Auke Ulkes (1-2-1827 Ngawi en + Solo 2-5-1892) vlak voordat vader Auke overleed. Zoon Auke huwde te Ngawi op 10-3-1852 met Cornelia Adriana Johanna Abrahami de Melverda en zij was geboren te Makassar 1-8-1834 en overleed 8-3-1912. Zij was dochter van Annius Abrahami de Melverda uit Kollum (werd ook militair en overleden Salatiga) en Jacoba Maria Albertina Vos. Het geslacht Abrahami de Melverda kwam oorspronkelijk uit Polen.

Bij mijn weten uit huwelijk van Auke Ulkes sr en Johanna Cornelia van der Steijger geen andere kinderen.

Johanna Cornelia van der Steijger werd geboren ??-??-180? en overleden ??-??-?? (Niets vermeld in almanakken e.d.) 

Extra info: Gehuwd te Rembang in 1819 Hermanus Mulder met Johanna Petronella van der Steijger. (Zus van Johanna Cornelia?)

 


 

Het graf van JOHANNA JACOBA  SCHUTZ. Geboren te Salatiga 3-1-1829 en overleden 25-1-1905 Madioen. Zij huwde Heinrich Rudolph BRUNS en werd weduwe. Bruns was militair. Verder niets extra's te vinden over dit gezin, behalve waarschijnlijk dat een zoon was Ernst Heinrich gehuwd met een Inlandse en hij was ook militair.

 


 

Het graf van 2 kinderen van der Linden, Johannis en Krona (Almanakken zeggen JOHANNES en KROONA).

De graf beitelaar heeft hier een fout gemaakt. Op de grafplaat noemt hij eerst Johannis en daarna Krona, maar de daarbij genoemde gegevens slaan op de volgorde Krona en dan Johannes.

Op de foto heb ik de gegevens vermeld. Mensen met een bril en die desondanks slecht kunnen zien, adviseer ik om het beeldscherm te vergroten, opdat één en ander duide;ijker te lezen is. Succes ermee.

Hun ouders waren Johannis van der Linden (militair) en Bertha Paulina Teske.

Bertha werd geboren te Solo op 8-2-1878 (erkenning), huwde 1-5-1894 te Ngawi met Johannis en overleed 9-2-1933 Semarang.

 


 

Hiernavolgend enkele foto's van graven waar ik bijna niets over heb kunnen vinden. Hoogstwaarschijnlijk ook militairen geweest. Daarbij tevens geplaatst enkele foto's van graven waar ik over de begravenen elders al over heb geschreven. Bij die foto's verwijs ik ook naar de betreffende pagina's.

 

Het graf van H.J.J. Schomaker. Hij was griffier landraad. Voor nadere details zie de pagina Kerkhof Ngawi deel 1. en zie ook de pagina Kerkhof Ngawi deel 2.


 

Het graf van J.H. TRENTZSCH - Hij was tokohouder. Zie voor details de pagina Kerkhof Ngawi deel 2.

 


2 Naast elkaar gelegen graven van J.S. de Groene en J.M. de Groene. Wie zij waren??? Broers/broer-zuster/zusters?? Geen datums op de graven, slechts de namen. Meer niet.  Yo no se.

 


Zelfs met de beste software heb ik deze namen niet kunnen ontcijferen. Helaas. Echtpaar of familiegraven? Ze liggen pal naast elkaar en doorlopend met elkaar verbonden.

 

Moge zij in alle vrede rusten.

Top