Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Lombok van Ham
Kupang Timor
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Jambi kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga kerkhof
Madioen kerkhof
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Madioen Mary Manuel
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten Breton Groll
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang Sp Hettinga
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
Verzamel SPECIAAL
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links


you can reach me via email address
as follows: purwanti at gmail dot com

Het kerkhof van Padang, Sumatra,

waar hoofdzakelijk begrafenen rusten, die wat van doen hadden met de Ombilin mijnen.  Van heinde en ver trok men naar deze mijnen om het bordje rijst en toebehoren te verdienen en sommigen verlieten dit oord nooit weer om er begraven te worden....anderen werden er geboren en stierven er ook jong....

De foto's dragen mijn copyright en zijn mij ter beschikking gesteld door kennissen aldaar. Eventuele nazaten kunnen de foto's bij mij opvragen ZONDER mijn toevoeging.

 

Hieronder een totaalbeeld van het kerkhof en het ziet er nog vrij redelijk uit (van een afstand). Dichterbij is het verval goed te zien. 

 

 

Laat ik beginnen met het trieste verhaal van de heer Antonius Petrus van den Eventuin. Geboren te Helmond op 27 dec 1878 en overleden te Sawah Loento op 25 mei 1908. Hij was opzichter bij de Ombilin mijnen.

Wat was er zo triest aan zijn overlijden dan?

  1. Hij stierf natuurlijk veels te jong, werd slechts 30 jaar oud.
  2. Hij stierf omdat hij een collega opzichter van de Ombilin mijnen te hulp schoot die aangevallen werd door een dwangarbeider en zelf werd hij in de borst gestoken tijdens de hulp aan zijn collega. De dader dader kreeg op zijn beurt van een andere collega van de heer van den Eventuin, gratis een paar extra gaten in zijn lijf geprikt met een pikhouweel.
  3. Een maand na zijn overlijden werd zijn zoon Antonius Johannes Franciscus geboren op 28 juni 1908.

Antonius Petrus was o.a. een zoon van Martinus van den Eventuin en Elisabeth van Stiphout en was gehuwd met Victoria Maria Jacobs.

Ik vermoed dat het graf door de Ombilin mijnen is geplaatst, gelet op het feit dat het op een soort monument lijkt en er geen verdere tekst bij staat.

 

 

De rouw advertentie in Nederland geplaatst door de schoonvader van de heer van den Eventuin.  

 

Krantenbericht hieronder d.d. 20  mei 1908. Hoe weing kon de journalist bevroeden dat de heer van den Eventuin een paar dagen later toch aan zijn verwondingen was bezweken. 

Let op, dat de krant meldng maakt van de naam Führer, daar waar gelezen dient te worden FÜRRER !!!! (F.J. Fürrer - opzichter Ombilin mijnen.)

 


 

Maria Carolina Goedegebuure geboren Essers. Geboren te Kerkrade op 12 nov 1889 en overleden Sawah Loento op 11 april 1913. (De grafplaat alsmede RA1914 noemen: Maria Carolina terwijl de RA1912 haar noemt ANNA Maria Carolina Essers, evenals 1997INN10.) Maria was een dochter van Johan Aldorff Essers en Anna Maria Göbbels.

Zij was gehuwd met Gerard Adriaan Goedegebuure, opzichter bij de Ombilin mijnen. Uit dit huwelijk werd geboren dochtertje Eugenie Anna Carolina Goedegebuure * 9 febr 1911 te Sawah Loento.

Gerard Adriaan Goedegebuure huwde ten tweede te Wageningen op 1 maart 1916 met Wilhelmina Snijders en uit dit tweede huwelijk werden geboren de kindertjes Jan Gerard op 19 juni 1918 en Gerard Adriaan op 19 sept 1920 te Sawah Loento.

 

 


 

Henri de Beuvere, geboren te Halluin Frankrijk op 13 febr 1854 uit ouders Edouard de Beuvere en Barbara Verzeas. Overleden te Sawah Loento op 17 dec 1921.

Hij huwde 1) op Java met de lokale vrouw SALINAH, vertrok naar Sawah Loento en huwde 2) daar de Chinese vrouw KIM LIAN NIO. Uit dit 2de huwelijk kinderen (Frits, Ferdinand, Augustus Seraphinus en René).

Uit het eerste huwelijk met SALINAH werd geboren dochter Marie op 5 okt 1887 te Semarang. Dochter Marie huwde op 16-jarige leeftijd op 20 gfebr 1904 te Sawah Loento met Stephanus Londt oud 44 jaar, ponderopzichter bij de Staatspoorwegen, zoon van Robbert Hendrik Londt en de lokale vrouw SARIA ook genaamd KINA.

Hij was mijn opzichter bij de Ombilin mijnen.

 

  

 Hendrik Samuel Hageman, geboren 31 jan 1879 te Vlissingen, overleden Sawah Loento 31 okt 1923, zoon van Hendrik Samuel Hageman Sr en Johanna Maria Fagg. Hij huwde op 21 dec 1899 met Jeannette Henriette Florentine Schmidgall te Buitenzorg.  (RA1901 noemt haar Jeannette Henriette Florentine)

Hij was opzichter bij de Ombilin mijnen en werd slechts 44 jaar oud.

Zijn zuster werd non(Ursulinen) en heette Jacoba Maria Hageman, geboren 24 aug 1872 Vlissingen en stierf kamp Tjihapit (Bandoeng) op 3 juli 1944. Het OGS heeft haar opgenomen in de slachtoffer lijst.

 

Op de grafplaat staat gebeiteld: Overl. 13-10-1923 daar waar de almanakken en overlijdens advertentie spreken over 31 okt 1923. Foutje van de beitelaar dus.

Wil men meer weten over de genealogie van Jeannette Henriette Florentine Schmidgall, dan gelieve men de Indische Navorser te raadplegen: 1991 INN 4.pdf (Hierin wordt mevr. Hageman ook weer aangeduid als Jeannette Henriette Florentine in afwijking wat er in de 1997 INN 10 wordt genoemd. Zie onder)

 

Volgens de website https://www.genealogieonline.nl/stamboom-koolbergen-hageman/I89.php

 had het echtpaar de volgende kinderen en van deze bedoelde website heb ik een foto gekopiëerd en hieronder geplaatst, waarvoor dank. Hele prachtige foto's van een deel van de familie Hageman. Goud waard.

  1. Herman August  1902-1943. Hij stierf in het kamp te Japan. Roepnaam Broer. Hij huwde Wilhelmina Londt Schultz.(Roepnaam Zus). Zie foto hieronder.
  2. Jeanne Eveline 1905 -1988.Zij huwde Willem Frederik Loth.
  3. Philip Hubert 1907 - 1967. Roepnaam Flip. Hij huwde Marie Caroline Loriaux.
  4. Victor Samuel 1909 - 1910
  5. Cecile Virginie 1911 - ??.

 

 

 

Moge zij allen rusten in vrede, hoe verruineerd en desolaat hun rustplaats in Padang anno 2018 ook moge zijn. Zij waren slechts mensen op zoek naar een bordje eten en wat rust en vree in hun leven, maar enkelen kregen niet wat zij zochten, integendeel.

 

TopCopyrights imexbo.nl, imexbo.org, imexbo.eu, annajohannes.eu | Why do you visit this website if you can't read.....