Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

 

Het kerkhof van Pangkalpinang te Bangka.

(Met foto's van HARI KURNIAWAN HAO HAO - Facebook name. De foto's dragen zijn Copyright omdat het zijn foto's zijn en ik vriendelijke toestemming heb gekregen om ze hier op mijn website te gebruiken.)

Verder verwijs ik de lezer ook naar de pagina KERKHOF PANGKALPINANG 1. Op deze pagina heb ik delen van het begraafboek staan en enkele andere namen, die jaren eerder al gefotografeerd werden.

De toegangspoort en het aanduidingsbord:

 

 

"Het gemeentebestuur van de stad Pangkalpinang, dienst Cultureel erfgoed en Toerisme. Nederlands Kerkhof(Kerkhof). Onder toezicht en beheer van besluit no. 5 jaar 1992 inzake cultureel erfgoedstukken. Verboden de culturele erfstukken stuk te maken en te vervuilen alsmede het areaal en alles daarbijbehorend. (lingkungan = grond, bomen, planten, hekken, muren, deuren, graven etc)."

 

 

Hier rust onze jongste lieveling Henk Ruimschotel (Frederik Hendrik) Geb. Pangkalpinang 23-8-1920. Overl. 28-6-1921.

Zijn vader was Albert Frans Ruimschotel, hoofd Verkoopkantoor mijnbouwproducten, geb. Hooge Zwaluwe 29-10-1893 en overleden Den Haag 5-4-2952. Zij moeder was Eugienie (Eugenie) Halkema en zij waren gehuwd te Soerabaja op 12 mei 1918. 

 

 

 

De foto's hiernavolgend van de ouders van Henk Ruimschotel, heb ik mogen plaatsen met toestemming van de heer Peter Ruimschotel, waarvoor dank. 

 

 

 


 

Emmy Bronsdijk geboren Blumenthal. Geboren 29 mei 1921 te Batavia en overleden SoengaiLiat (Pangkalpinang) 24 okt 1946. (Zij zal waarschijnlijk in een kamp - Tjideng ??? - samen met haar moeder gezeten hebben, doch kan niets vinden.)

 

 

 

De overlijdensadvertentiegeplaatst door de weduwnaar echtgenoot en de weduwe Adeleidje Johanna Blumenthal geboren Hus. Haar vader was Erich Blumenthal en eigenaar van Blumenthal & Co te Medan. Hij overleed op 48-jarige leeftijd aan een hartaanval op 2 juli 1941 en in december 1941 verhuisde de weduwe naar Batavia Laan Trivelli nr. 5 

Haar weduwnaar B.C. Bronsdijk hertrouwde met  mevr. M.E.A. v.d. Merendonk. Zij was een dochter van J.C.F. v.d. Merendonk en F.W. Tieken. Haar vader overleed enkele maanden na het huwelijk van zijn dochter op 21 aug 1954. Hij had een architectenbureau en was ook Bouwkundig adviseur en medewerker van de Nationale Handelsbank n.v. te Surabaya. In 1937 woonde het gezin v.d. Merendonk in de Daendelstraat 93 te Soerabaja. 

 


 

Hermine Antoinette Caroline Eikema. Geboren (erkenning) 6 mei 1893 te Soengei Slan en overleden op 25 jan 1907 te Pangkapinang. (De almanak 1908/24 zegt: Hermine Antoinnette Caroline Eikema).

Zij had meerdere broers/zusters.

Haar ouders waren Anton Eikema (O.N.G.) Mijnbouwkundig Hoofdopzichter en A. Eikema-Hoo Sang Moy. Vader Anton overleed te Pangkalpinang op 16 okt 1937 te Pangkalpinang in de leeftijd van 68 jaar en zijn weduwe overleed op 29 april 1950 te KOBA op 77 jarige leeftijd. Haar overlijdens advertentie werd getekend door haar nichtje Hermine Antoinette Pleijte geboren Eikema en haar man Alexander Marinus Pleijte en tevens door haar neef de heer H.A.S. Eijkema en vrouw en kinderen.(De heer H.A.S. Eikema was ook werkzaam geweest in de mijnbouw.)

De graven van Anton en zijn weduwe zijn niet te traceren, ook niet in het begraafboek. Zijn weduwe mevr. A.Eikema-Hoo Sang Moy zou elders op het kerkhof KOBA Bangka (zuidelijker van Pangkalpinang) kunnen rusten. Maar zij zou ook kunnen rusten op het Chinese kerkhof van Pangkalpinang.

Echter op dit Europese kerkhof van Pangkalpinang zijn ook twee Chinese graven gelegen en wellicht is één dezer graven haar laatste rustplaats?? (Zie foto's onderaan.)

In Muntok stierf 25 maart 1876 de heer Harmen Eikema. (Deze persoon zou de vader van Anton geweest kunnen zijn.)

 

 

Twee Chinese graven op het Euopees kerkhof van Pangkalpinang. (Wellicht zou één dezer graven de rustplaats kunnen zijn van mevr. Eikema-Hoo Sang Moy.) 

 

 

 


 

F.S. Mamesah, geboren 24 april 1954 en overleden 17 sept 1954.

Tekst in het Indonesisch: Bersenanglah di dalam tangan TUHANMU. (Weest gelukkig in de handen van Uw Heer.)

 

Te Pangkalpinang woonden onder andere de volgende personen en zullen wel familie geweest zijn. Ik kan geen nadere details vinden over F.S. Mamesah. Er waren in het leger en gouvernementsdienst wel personen werkzaam die Mamesah als familienaam hadden en wel hoofdzakelijk te Manado en Batavia.

Uit de kranten heb ik de volgende annonces kunnen halen, die expliciet Pangkalpinang vermelden.

Gehuwd te Jakarta op 20 maart 1954: Lenie Roringpandey (Jakarta) met Laurens C. Mamesah (Pangkalpinang.)

Verloofd mei 1954: H.A. (Netje) Wenas (Jakarta) met H.M. (Jootje) Mamesah (Pangkalpinang.)

 

Het geslacht Mamesah heeft enkele Hoekoem's Toea voortgebracht, een militair Mamesah werd in 1946 koninklijk gedecoreerd en er was te Manado een Johanna Mamesah die atlete was en ook een dominee Mamesah te Batavia die regelmatig in de Haantjeskerk en de Pauluskerk diensten leidde. 

 


 

Hiernavolgend enkele afbeeldingen waar ik geen touw aan kan vastknopen, wegens de erbarmerlijke toestand en conditie van de graven of wegens het feit, dat ik niet kan ontcijferen wat er staat.

 

 

Met dank aan Hari Kurniawan Hao Hao en moge de overledenen hun eeuwige rust en vrede hebben.

Top