Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof PENELEH Familiegraf B144 - Fam. CORNELIS - VAN REIJM - ROELOFF - BRAUN - PRIEGELAAR - FILET.

 

Foto's graf gedateerd nov 2019 en gescreenshot uit een filmpje gemaakt door Master Ong maar helaas is het filmpje niet op meesterlijke wijze gemaakt en as usual vliegt de camera in een reuzevaart langs alles heen in plaats van slow en steady iets te focussen...36 tot tigmiljoen keer dezelfde voorbij scheurende en vliegende beelden van gaten en kapotte stenen en bomen en geiten op dat desolate kerhof. En ook de bekende selfies elke keer.... Jammer, want er zijn nog zoveel graven die tamelijk intact zijn en de moeite waarde om te screnen en te bewaren voor de latere generaties die zoekende zijn. Met veel geduld en telkens weer op de start/stopknop te drukken is het me gelukt om de hieronder vastgelegde beelden op het juiste moment te bevriezen.

 

Bij het analiseren wie nu wie precies was, ben ik er niet helemaal uitgekomen doch heb gelukkig wel iets gevonden waar een onderzoeker er iets aan heeft als stepping stone.

 


 

De bovenkant van de grafplaat is een deel van de tekst missend. Waarom? Weet ik niet. Waarschijnlijk zeer slecht leesbaar nog en hebben de heren renovateurs in godesnaam één twee drie de kwast met grijze verf extra dik erover heen gesmeerd om het geheel toonbaarder te maken tijdens hun driftige pogingen om de boel op te kalefateren. Of het kan ook domheid geweest zijn van de Penelehse Rembrandt.

 

Hieronder een scan met de graftekts uit de BRP11, zoals die moet zijn. Ik heb wat aantekeningen erop geplaatst. De eerste regel "Hier rusten / A. van Reijm wed. van J.M. Cornelis / " is dus missend.

 

Van een genealogische website heb ik deze scan gedupliceerd met bron vermelding.

Een soort van recapitulatie hieronder van me, van graftekst boven naar beneden:

Kleindochter A.A. SCHREUDER geb ROELOFF was ANNA AUGUSTINA ROELOFF geb 1-1-1827 te Soerabaja en gehuwd met CAREL JACOB SCHREUDER op 29 nov 1851 te Soerabaja. RA1857 zegt dat Anna overleed op 8 dec 1857 en grafttekst zegt 28 dec. !!!  Carel Jacob Schreuder werd geboren te Pasoeroean op 19-9-1832 (RA1833) en was 18 jaar toen hij huwde met de 5 jaar oudere Anna. Carel huwde ten tweede als weduwnaar op 14 juni 1856 te Soerabaja (RA1857) met DIDERIKA CHRISTINA COENRAAD en Carel overleed op 18 april 1860 (RA1861) te Soerabaja oud 28 jaar.

Anna was een dochter van BAREND ROELOFF en SEREVINA HENRIETTE DOROTHEA CORNELIS , dochter van J.M. Cornelis en Anthonetta van Reijm en derhalve was Anna de kleindochter van dit laatstgenoemde echtpaar.

Overige verdere genoemde namen familie BRAUN en FILET in de scan van de BRP11 heb ik niet onderzocht. Mag de geinteresseerde zelf uitpluizen.

JAN MATTHIJS ROELOFF, een broer van Anna, dus ook kleinzoon van J.M. Cornelis en A. van Reijm, huwde met JOHANNA WILHELMINA PFAFF  en zij kregen onder de kinderen: BAREND JAN ROELOFF en JOZUANA ROELOFF die met JOHANNES EVERHARDUS PREIEGELAAR huwde te Soerabaja op 10 sept 1897 (RA1898).

JOZUANA ROELOF (de graftekt BRP11 zegt JEZUANA) werd geboren2 juni 1873 te Probolinggo (RA1874) en zij overleed 13 aug 1942 te Soerabaja, toen de Japanse bezetting circa 5 maanden aan de gang was. (Film 1357859 akte 126 met vermelding namen ouders.) De OGS heeft haar als slachtoffer oorlog / oorlosslachtoffer erkend).

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top