Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Kerkhof Peneleh het graf van de familie BINKHUIJSEN nummer B2275.

 

Bij het nagaan heb ik de volgende namen betrokken:

BINKHUIJSEN, BINKHUYSEN, BINKHUIJZEN en BINKHYZEN.

Uit de BRP 12:

 

Eerst een foto van het graf anno 2019. Na een opknapbeurt door de gemeente Surabaya onder het mom van "Cagar Budaya, Hoera we hebben een paar potten verf gekregen en vooral veel goudverf...." - een foto anno okt 2021.

 

 

Hieronder een stuk genealogie geplukt van een genealogische website (met bronvermelding).

Aanvullend volgens genealogie scan hieronder:

Volgens scan hun dochter Laura overleed op 39-jarige leeftijd 19-10-1924 te Buitenzorg (RA akte 28 filmnummer 1148253. Is niet vermeld door de webmaster op de scan hieronder.)....MAAR bij mijn weten was LAURA NIET hun dochter, want Laura werd geboren te Batavia op 30 sept 1885 en volgens de BS Soerabajaasch Handelsblad 3 okt 1885 werd te Soerabaja geboren in de week 27 sept/3 okt 1885 een ZOON en volgens de RA 1886 werd geboren te SOERABAJA hun zoon FRANCOIS op 26 sept 1885. Dus vroeg Piet Klus?.....

 

 

De ouders van Maria Magdalena Constantina Paulus waren: Constans Paulus en Aaltje Maria van der Mull. (RA akte 51 film 1357858). Hier wordt weer de naam BINKHUYSEN gebruikt.

Akte 232 film 1357858 meldt dat de moeder van Frederik Willem Nicolaas heette THEODORA WILHELMINA VERSLUIS. (in afwijking van de scan)

 

In de scan hierboven hun NIET genoemde zoon Francois.

Uit de Roosjeroos de melding van overlijden van zoon FRANCOIS. Ik heb in de OGS geen files ontdekt die zijn overlijden of andere info melden . Hij overleed juni 1945 te Malang en de oorlog was nog gaande. In kamp overleden? Ziekenhuis? 

 

Ik ga verder met de scan van de website van stamboom Droste hierboven wat betreft de genoteerde kinderen:

De eerstgeboren zoon ALBERTUS NICOLAAS BINKHUIJSEN geb. 7 jan 1875 te Pasoeroean. Hij was em. Ind. Predikant en overleed 1 mei 1961 te Almelo. Zijn echtgenote overleed 1959 te Almelo. (Bron kranten Delpher).

Het derde kind en tevens de tweede zoon JAN CONSTANS NICOLAAS BINKHUIJSEN die geboren werd 15 dec 1877 volgens RA1879 te Soerabaja. In het archief OGS/NA is zijn dossier te vinden, want hij was oorlogsslachtoffer en in dit dossier spreekt men over de geboorte datum 15 dec 1878 en hij was van beroep Planter. (Oorspronkelijk meldt de OGS eveneens als geb. datum 15 dec 1877 doch schrapt deze datum en maakt er 1878 van. Waarom??)

Hij werd oorlogsslachtoffer en in het dossier meldt men diverse datums van overlijden: Tjimahi 28 april 1944 maar ook dec 1945. Ook zijn naam wordt gemeld als BINKHUYSEN. Ook plaats van overlijden verschilt. (Bandung en Tjimahi).

 

Mind: Ik dien slechts als doorgeefluik van de info die ik gevonden heb en mijn mening hierin is niet van belang. Alle betrokkenen hebben recht op alle informatie, goed of fout maakt niets uit.

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun ruste en vrede hebben naast onze Schepper.

Top