Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof Peneleh met de graven B 2297 en B 2197 en B 712.

 

Het graf B2297 waarin rusten:(Zie scan hieronder)

 

Het graf B 2197 waarin rusten WILLEM ALEXANDER SENFF, JAN FREDERIK MENS en JACOBA AGRIPPINA MICOLA.

 

Het graf B 712 waarin rusten (zie scan).Zie de familie verbanden.

 

Een stukje info:

 

Graf B 2297:

JOSEPH PIERRE MARTIN SPEENHOFF werd geboren op 14 april 1856 te Den Haag met familienaam VAN OS en hij had een zuster OCTAVIA VAN OS geb 1852 en beiden uit moeder JOHANNA PHILIPPINA VAN OS en vader NN.

Hun moeder huwde JOHANNES JACOBUS SPEENHOFF en beide kinderen werden in 1871 erkend en kregen de familienaam SPEENHOFF.

Joseph Pierre Martin Speenhoff (+2 dec 1896)  huwde met CATHARINA MARGARETHA SENFF op 1 nov 1884 te Semarang. Zij werd geboren Cilacap 2 nov 1849 (gedoopt 9 juni 1850) uit ouders Tobias Senff en de Inln.vrouw Ketjil. Zij overleed 10 nov 1922 te Semarang - akte 29 film 1357809.

Zijn echtgenote Catharina Margaretha Senff was eerder gehuwd (1870) geweest (weduwe) met de heer Jacobus Nowee (KNIL militair) en dit echtpaar leed schipbreuk op een reis naar Nederland. Het hele relaas kan men hier lezen: http://www.pietnowee.nl/Koning%20der%20Nederlanden.htm

 

Joseph's zuster OCTAVIA SPEENHOFF huwde CORNELIS ROZENRAAD (*3 dec 1851 +1920 te London en aldaar gecremeerd) te Rotterdam op 27 jan 1876. Cornelis was woonachtig te Parijs en na  het huwelijk trok het echtpaar naar Parijs, alwaar Octavia Rozendaal geb Speenhoff in de leeftijd van 27 jaar overleed feb 1880. (Dagblad Zuid Holland 27-2-1880).Cornelis was zoon van Marinus Cornelis Rozenraad en Catharina Versteeven.

Cornelis huwde 2de te Amsterdam febr/mrt 1884 als weduwnaar met B.M.J. Brands en uit dit huwelijk kinderen. Cornelis was één der belangrijkste Europese financiën deskundigen (economen)  en was Bank directeur van een belangrijke Franse internationale bank (gepensioneerd) advies/raadgever op fiancieel gebied van diverse Europese regeringen, had wat van doen met de Internationale Kamers van Koophandel.

 

Catharina Margaretha Senff had een broer geheten REINIER HUBERT WILHELM SENF geb 16 okt 1851 Tegal en overleden 6 aug 1933 te Soerabaja en rust in Graf B 2297).

Hij huwde SOPHIA AMALIA HENDRIK op 28 febr 1880 te Soerabaja en uit dit huwelijk meerdere kinderen. Sophia ligt te rusten in graf B 712.

Één van hun kinderen was WILLEM ALEXANDER SENFF (*19-10-1880) die te rusten ligt in graf B 2197. Hij huwde Johanna Wilhelmina Augustina Pelle op 12 juni 1906 te Soerabaja (RA1907). Er was een huwelijk tussen Mens en Pelle te Solo. Daarom in B 2197 samen met Willem Alexander? Zwagers? Het verband met mevr. MICOLA heb ik niet kunnen vinden.

In graf B 2297 ligt een zoon VICTOR EDWARD WILLIAM SENFF *Madioen 15-8-1902 + 4 aug 1925 Soerabaja oud 23 jaar. Ongehuwd. Ziekte? Epidemie?

ALBERT REINHARD CHRISTIAAN SENFF (graf B 2297) derde in de scan genoemd werd geboren 22 juni 1899 Soerabaja en overleed april 1923. Hij werd 23 jaar oud. Ziekte? Epidemie?

ERNST ARTHUR ALEXANDER SENFF (graf B 2297) tweede in de scan genoemd, was geboren te Purworejo op 19 dec 1892, overleden 1915 en werd slechts 22 jaar oud. Ziekte? Epidemie?

FREDERIK LEOPOLD SENFF (graf B 2297) 4de in de scan genoemd, was geboren Purworejo op 25 juni 1889 en werd 34 jaar oud. Frederik was commies en ging uit dienst in mei 1923 en overleed in dec 1923. Zou hij ongeneeslijk zwaar ziek zijn geweest?

Ik heb geen vaststaande bewijzen kunnen vinden, doch ik vermoed dat Albert, Ernst en Frederik ook kinderen waren van Reinier en Sophia.

 

De familie verbanden waren groot en ik heb het NIET verder uitgeplozen, aangezien het mij in dit verhaal hoofdzakelijk ging om Joseph Pierre Martin Speenhoff, zijn echtgenote en zijn directe familie. (De bronnen RA noemen hem Martin en niet Marten).

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun ruste en vrede hebben naast onze Schepper.

Top