Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof te PENELEH. (Grafnummer onbekend)

Ergens ligt (lag anno 2021 nog??) een restant van een grafplaat welke behoorde bij het graf van de heer en mevrouw:

HENRI GERARD NICOLAAS VAN GROLL en zijn tweede echtgenote SOPHIA FREDERIKA MATHILDA VAN CASAND

 

Graf B2480.

 

Wie was hij? En waarom iets over hem geschreven op mijn website. Lees zelf hieronder en een goede lezer begrijpt het.

De resten van aardse herinneringen aan een echtpaar, overleden in 1901 en zij in 1906

 

 

 

Bron 2000INN13:

Sophia Frederika Mathilda van Casand was een dochter van:

Carolus Martinus Hermanus van Casand en Maria Josephina Charlotte Pereira. (Zij was zijn volle nicht)

Sophia, geboren Soerabaja 17 juni 1959 huwde op 20 maart 1880 te Rembang met Henri Gerard  Nicolaas(Nicolai) van Groll en Sophia overleed te Soerabaja 23 mei 1906. Zij was zijn tweede echtgenote.

Henri Gerard Nicolaas van Groll geboren te Semarang 30 juni 1843 en overleden 8 sept 1901 te Soerabaja, was de zoon van Gerhardus Nicolaas van Groll en Nancy van Stralendorff.
 

 

 

Zijn eerste echtgenote was Frederika Henriette ANDREAS, geboren te Semarang 11 nov 1853 en overleden te Semarang 13 febr 1878. Zij werd 24 jaar oud.

Zij huwde met Henri Gerard Nicolaas van Groll te Semarang 12 november 1872 en uit dit huwelijk kwamen 2 kinderen die als baby overleden in 1874 en 1876.

Alle graven te Semarang zijn niet meer.

 

Frederika Henriette Andreas was de dochter van Paulus Andreas en Johanna Christina Kesler en haar vader Paulus was een vol neefje van mijn over overgrootvader Joseph Johannes met werkelijke naam Agha Hovsep Hovhannes Anirkhan(ian).

 

Henri Gerard Nicolaas van Groll en zijn tweede echtgenote Sophia Frederika Mathilda van Casand runden het Hotel Bodjonegoro. (Na het overlijden van zijn eerste echtgenote Frederika Henriette Andreas verbleef Henri nog te Semarang tot zijn huwelijk met Mathilda van Casand.)

Het echtpaar verbleef na hun huwelijk  ook nog te Salatiga en Solo, alwaar in 1890 hun jongste kind geboren werd, hetgeen er op kan duiden, dat zij het hotel te Bodjonegoro niet eerder dan 1890/1891 runden.

Welk beroep Henri uitoefende te Semarang heb ik niet kunnen ontdekken. Werkzaam in de cultuur bij zijn schoonvader Paulus Andreas???

 

Moge zij rusten in eeuwige vrede.

Top