Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Peneleh kerkhof graf B255.

Een familiegraf met enkele leden van de familie MARTENS. 

Vader Rudolph Lodewijk Martens, zoon Dirk Mauritz Martens en bijgelegd Fenna Jacoba Reuter en doodgeboren kind van J. Reuter.

 

Het grafopschrift volgens de BRP11.

 

Hieronder foto van het graf B255 te Peneleh Surabaya, gemaakt door fotografe Nathallia Fidrawati op 27 febr 2022, nadat zij op mijn verzoek en namens mijzelf en aansluitende uitnodiging van de OGS Indonesia, de 80-jarige Herdenking van de Slag in de Javazee op het Ereveld Kembang Kuning Surabaya op 27 febr 2022 had bijgewoond.

Op het graf is de naamplaat van zoon Dirk Mauritz Martens niet (meer) aanwezig.

 

Hieronder enkele achtergrond details over de familieleden.

 

Uit de 1940INN-oud6 een verklaring van de afstamming.

Volgens bovenstaande scan als volgt en in volgorde namen zoals in de BRP11 genoemd.

 

Begravene 1)

Rudolph Lodewijk Martens (*6-12-1797 +6-11-1861) was gehuwd met Fenna Jacoba Cannegieter.

Ik ga er vanuit dat Fenna Jacoba Cannegieter omstreeks (of iets later) dezelfde datum als Rudolph geboren moet zijn en kom dan uit (via Openarch.nl Groningers), dat de ouders van Fenna geweest moeten zijn HARM CANNEGIETER gehuwd met ALAGONDA ROSEVELD op 6 nov 1796 te Groningen. (Let wel: Geen bewijsstukken gevonden, slechts een vermoeden/veronderstelling, kan er dus totaal naast zitten).

Uit dit huwelijk Martens Cannegieter kinderen waaronder ALLEGONDA LOUISE DOROTHEA MARTENS (*Amsterdam 15 juni 1841) die op 7 maart 1867 te Soerabaja huwde met JOHANNES REUTER.

Fenna Jacoba Cannegieter overleed te PLEMBON oud 69 jaar. (Overl. BS Locomotief 30-6-1874) "Martens, R- Cannegieter" en zal dan volgens deze berichtgeving geboren zijn circa 1805.

Ik heb niet kunnen vinden welk beroep Rudolph Lodewijk Martens uitoefende. Koopman?

 

Begravene 2)

Dirk Mauritz Martens. Hij huwde te Amsterdam 3 juli 1862 met Sophia Wilhelmina Reuter en uit dit huwelijk kinderen. Dirk overleed te Soerabaja en zijn weduwe keerde terug naar Den Haag.

Één der kinderen werd veroemd naar zijn grootvader  en heette ook Rudolph Lodewijk Martens, die Oost Indisch ambtenaar was, en op 6 maart 1890 - oud 26 jaar- huwde met Anna Marie Huijgens (bankiers dochter). Iets meer over deze Rudolph Lodewijk Martens is te lezen op:  https://nl.wikipedia.org/wiki/Rudolph_Lodewijk_Martens

Dirk Mauritz Martens was koopman van beroep en runde samen met zijn zuster mej. Marie(Maria) Elza Martens het handelsbedrijf Martens en Co te Soerabaja. Zie scan hieronder. Maria Elza huwde in 1859 te Soerabaja met Herman Matthijs Nikolaas de Haan, (RA1860). Maria Elza overleed op 38-jarige leeftijd te Rotterdam op 15 april 1868. (Stadsarchief Rotterdam).

 

 

Begravene 3)

Fenna Jacoba Reuter was dochter van Johannes Reuter en Allegonde Louise Dorothea Martens. Deze Fenna Jacoba Reuter moet de eerstgeborene zijn geweest en als baby overleden op 8 febr 1868. De RA1869 meldt de geboorte van Fenna Jacoba Reuter op 8 febr 1868 te Soerabaja en heeft slechts één dag geleefd dan. In de scan afstamming 1940INN wordt een andere dochter Fenna Jacoba bedoeld *2 juli1875 en zeer waarschijnlijk dus vernoemd naar de eerstgeborene.


Begravene 4)

Doodgeboren kind. Dit moet dus het tweede kind geweest zijn van Johannes Reuter en Allegonde Louise Dorothea Martens, geboren/overleden 25 sept 1869.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top