Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof Peneleh met het graf B 2748,

waarin rusten:

1) PIETER LOURENS(LAURENS) JOHANNES,

2) FRIEDRICH WILHELM LUDWIG JACKSTEIN en

3) ANDRIES CORNELIS LEONARDUS SAMUELS.

Voor nadere uitleg zie onder.

 

Ter ere en respect voor bovengenoemde personen en hun familie en nazaten. 

1) PIETER LOURENS JOHANNES was 51 jaar oud, toen hij overleed te Soerabaja op 30 maart 1907; hij zal dus geboren zijn circa 1856 te ??

Pieter was ambtenaar tot/in 1895 en zal vermoedelijk daarna naar Soerabaja vertrokken zijn.

Hij huwde te Soerabaja op 21 okt 1898 (RA1900) met DIANA REINETTE ROZET.

Pieter moet een broer/zuster gehad hebben, die J.G. JOHANNES heette. Ik heb niet kunnen vinden wie hun ouders waren en waar de initialen J.G. voor staan. Broer/Zus J.G. zal hoostwaarschijnlijk een paar jaar met Pieter verschillen en wellicht omstreeks de jaren 1850/1860 geboren moeten zijn.

Ik heb wel gevonden in mijn dossiers een andere persoon met de initialen J.G. Johannes, doch deze was JOHN GERARD JOHANNES geboren in 1886 te Soerabaja/overleden Jappo kamp Tjimahi 1945  en was een Armeense oudoom van me, werkzaam destijds als procuratiehouder bij de Armeense firma Stephens & Co. 

Iets over zijn echtgenote DIANA REINETTE ROZET.

Diane werd geboren te KOEPANG op 13 mei 1869.

Zij huwde 1) FRIEDRICH ARNOLD JACKSTEIN(*1865 +1893) op 7 okt 1887 te Koepang en

zij huwde 2) PIETER LOURENS JOHANNES (*1856 +1907) op 21 okt 1898 te Soerabaja.

Diane overleed te Malang op 27 mei 1946 en werd door de OGS aangemerkt als slachtoffer van de oorlog. (Heeft Diana in Kamp Bergen gezeten?  Samen met mijn moeder die op 21 maart 1946 het leven liet.)

Wil men meer weten over de familie ROZET uit Koepang, ga dan naar deze link:

ZIJ DIE OPTEERDEN - FAM. ROZET.

 

 

Saillant detail: Diana Reinette huwde op dezelfde dag als haar halfbroer Abraham. Zie onder. (Type fout in de almanak. RONET moet zijn ROZET.)

 

2) FRIEDRICH WILHELM LUDWIG JACKSTEIN. Overleden Soerabaja op 12 nov 1912 in de leeftijd van 21 jaar en werd geboren 20 jan 1891 te Koepang. (RA1892). Hij was een zoon van het echtpaar JACKSTEIN-ROZET.

Extra info: AUGUST GOTLOBB (Ook: Gottlieb August) HAZAART(Hazaars) JACKSTEIN huwde te Koepang met EMELIE JOHANNES (Inlandse Christenvrouw) op 27 dec 1887 (RA1889). Hij was zoon van FRIEDRICH CARL AUGUST MICHAEL JACKSTEIN en AMELIA WILHELMINA HAZAART. Hij was een broer van FRIEDRICH ARNOLD JACKSTEIN die huwde met Diana Reinette Rozet (zie boven). August was o.m. Spuitbrandweer meester. Friedrich Arnold was ook posthouder en magistraat te Alor

 

3) ANDRIES CORNELIS LEONARDUS SAMUELS. Overleden te Soerabaja op 29 okt 1918 in de leeftijd van 22 jaar. Geboren 14 nov 1896 te Groot Atjeh Kota Radja RA1898.

Ik heb het niet diepgaand onderzocht, maar het familie verband tussen de begraven personen JOHANNES, JACKSTEIN en ANDRIES CORNELIS LEONARDUS SAMUELS en DIANA REINETTE ROZET,moet volgens mij in deze hoek gezocht worden, zoals de scAN hieronder toont. (Mede gelet op de voornamen van de in de scan genoemde personen.)

Nogmaals benadruk ik: Zie ZIJ DIE OPTEERDEN - FAM. ROZET.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top