Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof PENELEH met het graf B 284 van de families:

d' ARNAUD VAN BOECKHOLTZ, DE BERGH, LÉGROM (LE GROM) 

 

 

Het gaat me te ver om hier alle leden van bovengenoemde families uit de doeken te doen. Elders is genoeg over hen te vinden, mocht men er behoefte aan hebben.

Hier summier van mijn kant enkele aanvullende informaties, teneinde zoekenden op weg te helpen.

Mind: het graf is door de gemeente Surabaya opgeknapt in 2020. Men had genoeg potten witte verf en vooral veel goudverf aangeschaft om kwistig rond te strooien, want dacht de gemeente: "Het is ALLES goud wat er blinkt".(En we zijn gek op en van goud.) Of soms toch niet alles goud wat blinkt? Oh ja, ook nog een paar potten met zwarte verf. waarvan men de inhoud op de grote monumentale graven heeft  gekladderd en dat staat toch stoer voro al die toeristen/dagjesmensen: die zwart geverfde monumenten met de gouden letters...Ik loop wel te griepen, maar in feite moet ik dankbaar zijn, want er is tenminste nog iets aan gedaan in plaats van het te laten wegrotten.

 

Ter informatie:

Op Peneleh schijnt ook nog het graf B 1141 te zijn waar in te ruste liggen:

 

 

De naam d'ARNAUD VAN BOEKHOLTZ:

Volgens deze link schijnt de naam ontstaan te zijn uit de naam ARNOUD VAN BOEKHOUT. Het is maar dat men het weet en notere.  https://www.hebban.nl/recensie/marijke-over-lichter-dan-ik 

Zie ook https://indisch4ever.nu/2019/08/27/de-weduwe-van-indie-darnaud-van-boeckholtz/ met andere mededeling wie de stamvader was.

 

Foto graf hieronder gedateerd febr 2021, dus vrij recentelijk nog.

Op het uitvergrote onderste deel van de grafplaat heb ik wat aantekeningen geplaatst en voor het overige verwijs ik ook naar de graftekst uit de BRP11.

Uit de IGV publicaties:

 

Ter aanvulling van de info hieronder een scan van de website Driessen.

Op het bovenste deel van de grafplaat staat ook genoteerd MOLLIE DE BERGH overl. 15 aug 1926. Zij heette ten rechte WILHELMINA DE BERGH, was 40 jaar oud toen zij overleed en was dochter van Antonius Dirk De Bergh en Wilhelmina d'Arnaud van Boeckholtz die samen met haar in dit graf rusten. (RA akte 178 film nummer 1357858).

Een rouwadvertentie (zie onderste deel van de grafplaat) inzake verscheiden van mevr. d'Arnaud van Boeckholtz geboren Postema, overleden 19 nov 1902. Onderaan de advertentie als laatste medegetekend door D.P.R. LE GROM. Onder de overl.adv. een foto van kleinzoon D.P.R. Le Grom en zijn gezin uit 1910.(Zoon van wed Susanna  en wijlen echtgenoot Karel Petrus Wilhelmus)

 

Links op de foto Susanna 'd Arnaud van Boeckholtz die gehuwd was met Karel Petrus Wilhelmus Le Grom, ouders van Dirk Pieter Reinhart Le Grom, rechts op de foto. Schitterende foto en hoe triest achteraf bezien, want op dat specifiek moment wist niemand van hen welk leed te wachten stond 3 jaren later........

 

Nog iets extra's over de bovengenoemde foto en met name betreffende de echtgenote, (die op zeer jonge leeftijd al overleed - 3 jaar na het maken van deze foto)  van Dirk Pieter Reinhart:

Bron: https://onzewebstek.nl/stamboom/hi/legrom/arndt/arnd.htm 

 

   Johanna Françoise Gertrude (Annie) ARNDT, pianiste, geboren op 15-02-1888 om 22:15 uur te Anarawa, overleden op 12-12-1914 om 02:00 uur te Batavia op 26-jarige leeftijd. Grafkelder n:19A (Afd.ii) Kerkhof te Tanah Abang Weltevreden.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-06-1909 te Meester-Cornelis met Dirk Pieter Reinhart (Dirk) Le GROM, 33 jaar oud, hoofdcontroleur der eerste klasse bij den Dienst der in- en uitvoerrechten en accijnzen in Nederlandsch-Indië, geboren op 10-04-1876 om 07:00 uur te Soerabaia, overleden op 30-07-1940 te 's Gravenhage op 64-jarige leeftijd, zoon van Karel Petrus Wilhelmus Le GROM, koopman, en Susanna D'ARNAUD van BOECKHOLTZ (Omaatje).
Uit dit huwelijk:

   1. Willemina Susanna Geertrude (Minny) Le GROM (zie V.6).
   2. Francina Caroline Reinarda (Ena) Le GROM (zie V.8). Ena *1914 +2001. Zij huwde Jasper van Zijderveld.

(Geboorteplaats Anarawa zoals in bovenstaande scan genoemd is fout. Moet zijn AMBARAWA). 

 

Dochtertje Willemina - roepnaam Minny - werd op latere leeftijd een kennis van E. du Perron. Zie Brieven https://www.dbnl.org/tekst/du_p001brie09_01/du_p001brie09_01_0106.php

 

Hieronder een foto van Minny( dat kleine babytje op de foto boven)  die in 1946 huwde met de heer Eugenius Adolphus Josephus Hillen 1911-1984, Officier Justitie Den Haag. Minny overleed 1992 te Den Haag

 

Moeder Susanna d'Arnaud van Boeckholtz overleed te Den Haag op 3 mei 1936 op 80-jarige leeftijd en werd te Oud Eijk en Duinen begraven. De overl. adv. werd getekend door haar zoon Dirk Pieter en de twee kleinkinderen Minny en Ena.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

 

Top