Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het graf CB114 op het kerkhof Peneleh.

(En ik verwijs hierbij naar de pagina Graf B 2337 waar enkele familieleden Boers rusten.)

Wil men echter zowat alle familieleden Boers (van bedoelde tak) weten, dan dient men de volgende graven erbij te betrekken:

(Graf 110, Graf 358, Graf B953, Graf 1043 en Graf B2237).

 

In dit graf rusten volgens grafplaat: 

HENDRIK WILLEM BOERS....ALIDA MARIA CATHARINA BOERS....HENDRIKUS JACOBUS ALBERTUS RIJNTJES.

Bijgelegd werden (dus niet vermeld op grafplaat): Alida Cornelia Boers, Christina Theodora Maass, Henrietta Theodora Boers en de wed. Frederika Johanna Rijntjes geb. Pauli

  

Ad 1) Henricus Wilhelmus Boers (*27 dec 1826 Oenarang en + 7-1-1857 Surabaya) huwde 24-6-1848 te Surabaya met Elisabeth Maria Cornelia Jaquet (*15-5-1832 Kedoe Magelang en +8-10-1907 Surabaya). Zijn ouders waren: Petrus Hendricus Boers en de vrije onchristelijke vrouw Alida. Haar ouders waren David Jan Jaquet en de vrije onchristelijke vrouw Louisa. Louisa stierf jong en David Jan huwde Anna Mandersloot te Semarang op 16 juli 1848, circa een maand later dan zijn dochter. Hieruit een zoon David Jan Gerrit die ook militair werd.

Begraafregister zegt: Oud 34 jaar tijdens overlijden. BRP15 zegt: oud ruim 30 jaar net als grafopschrift.

Ad 2) Alida Maria Catharina Boers: echtgenote van Petrus Hendricus Boers en moeder van Henricus Wilhelmus ad 1)

Ad 3) Hendrikus Jacobus Albertus Rijntjes was gehuwd met Elisabeth Christina Maria Kivit te Soerabaja op 27-3-1894. Hij was een zoon van Hendrikus Jacobus Rijntjes die op 2-5-1867 te Pasoeroean huwde met Frederika Johanna Pauli en zij werd bijgelegd in het graf - zie ad 4) van de bijgelegden.

 

De bijgelegden:

1) Alida Cornelia Boers, dochter van Petrus Hendrik David Nicolaas Boers.(1852-1885), die huwde met Christina Theodora Maass op 20-1-1875 te Surabaya. Kinderen hieruit: 1) Alida Cornelia Boers *1875 +1875 en 2) Henriette Theodora Boers *1876 +1879. Christina overleed bij/na geboorte dochter op 28-10-1876. Ouders van Christina Theodora Maass waren: Jacobi Joannes Frederici Maass en Satina.

2) Christina Theodora Maass, huwde met Petrus Hendricus David Nicolacuse (Nicolaas) Boers (=begr in B1043), moeder van Alida Cornelia en Henriette Theodora.

3) Henriette Theodora Boers, zuster van Alida Cornelia hierboven.

4) Frederika Johanna Rijntjes geb Pauli - zie ad 3) begravenen hierboven. 

 

 

De foto's van het graf verkregen via Ish Krancher van Krancher dot com met dank.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top