Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Peneleh kerkhof Surabaya 2014 deel 2....Makam Peneleh Surabaya 2014 part 2.

Een foto reportage met foto's van maart april 2014, van Nathallia Fidrawati - Alle foto's zijn Copyright. Verboden ongevraagd te dupliceren, tenzij schriftelijk toestemming is gevraagd en verleend. U gelieve dit te respecteren. Ojo jiplak !!!!! Do not copy unauthorized. !!!! Mind: you will be haunted by me, being an angry executing prosecutor, instead. !!!! Oh, by the way: I am granted by Nathallia Fidrawati to make use of the pictures on this site.


 

 

Onderstaand de graftombe van de familie van der Wiel. De tragiek van geboorte en leven. 

 1. Het kind Eugenie E. Th. van der Wiel, geboren op 27 aug 1888 en gestorven op 24 sept 1888. Bijna een maand oud.
 2. Haar moeder E. Th. van der Wiel-Gieseke, geboren op 25 juli 1863 en gestorven op 3 sept 1888, hoogstwaarschijnlijk aan de kraamkoorts zoals men dat vroeger betitelde.
 3. Haar vader J. van der Wiel, geboren 11 dec 1855 en gestorven 21 dec 1891, 3 jaren na de dood van zijn kind en zijn vrouw.

Als zijdelingse informatie met betrekking tot de familienaam van der Wiel, de volgende annekdote. Mind: Ik beweer ten stelligste niet, dat bedoelde personen van der Wiel in relatie staaan tot elkander. Dat mag de lezer zelf uitpluizen bij eventuele interesse.

In Den Bosch werd op 13 maart 1824 geboren Jacobus van der Wiel, die op 19 dec 1849 huwde met Louise Annette Elisabeth Theodora Mac Gillavry. Hij was opziener I bij Waterstaat Solo en kreeg ontslag in 1852. Hij schafte zich een boot aan en oefende het beroep van "zeerover" uit opererend in de Straat van Madura, sloot een verbond met de Tangku Besar van Kampar tegen de sultan van Siak en tegen het Nederlandse gouvernement. Als beloning kreeg hij van de Tangku Besar een stuk land (waar??) ter ontginning. (Eventuele represailles van het Nederlands gouvernement zijn mij onbekend.) Bron: Indische almanak.

 


 

Hier rust Robert Swaving zoon van Willem Hendrik Swaving en Elisabeth d'Abo geb te Amsterdam den 18 dec 1818 overl. te Soerabaya den 20 febr 1854. Zalig zyn de dooden dien in den Heere sterven van nu aan.

De eerste foto hieronder is Copyright Nathallia Fidrawati. De tweede foto eronder is Copyright Imexbo.nl, Imexbo.org, cq webmasters en destijds aangekocht van de heer Piet v.d. Ruit.

 

 

Moeder Elisabeth d'Abo is afkomstig uit een Deens geslacht, geboren 14 sept 1787 te Ceylon en overleden 10 aug 1863 te Appingedam. Haar vader was Erland Nicolai d'Abo gehuwd met Elisabeth Douglas. Een broer van Robert was Erlandinus Antonie Swaving (1822-1877) en de andere broer was Otto Willem Swaving (1827-1886).

Vader Willem Hendrik Swaving is geboren 8 aug 1788 te Naarden en overleden te Amsterdam 21 nov 1826. De geslachten Swaving, d'Abo, Kist waren ruimschoots vertegenwoordigd in het oude Indië n meer hierover kan men vinden in de archieven van GaHetNa.nl.

Willem Hendrik Swaving was een zwager van Charles Francois Boudriot, die op zijn beurt een schoonzoon was Joseph Johannes Amirkhan en deze laatste was op zijn beurt een overgrootvader van dingetje webmaster Imexbo.

 

Aanvullende gegevens via Boeroeng verkregen waarvoor dank: 

Elisabeth d'Abo had een schoonbroer Arend Florentinus van den Berg. Zijn broer was Johannes Rudolf van den Berg gehuwd met Johanna Umbgrove. Dit echtpaar en 3 kinderen werden gedood bij de opstand van Pattimura 1817 te Saparoea.  De oudste zoon Johannes Lubbert overleefde het en ging zich later in Nederland noemen van den Berg van Saparoea http://bergsap.home.xs4all.nl/

Door mij is eerder een pagina gewijd aan de opstand van Saparua en het kind van den Berg, die de aanval overleefde en is te vinden onder de rubriek Oorlogen in de Archipel op de pagina Opstand te Saparoea 1817. Op deze pagina is ook het briefje van de Resident van den Berg te lezen, welke hij in zijn nood schreef tijdens de aanval. De heldennaam Patimura in Indonesia betreft de strijder Thomas Matulesia en wiens dochter Martha de strijd van de opstand vervolgde. U kunt dat op genoemde pagina lezen.

 

Eventuele interesse naar nadere details inzake de familie Swaving en gerelateerden bij de lezers/-eressen zal beloond worden, inden men zelf even verder speurt. 

 


Het graf van een deel van de familie Raaff.

Hertie Raaff geboren 25 maart 1894 en gestorven 12 mei 1895. Het opschrift luidt verder: Tot weerziens Nennie lief.

Het opschrift vervolgt met de tekst (op de foto het platte steen gedeelte)

Hier rusten mijn innig geliefde echtgenoot Jacobus Raaff geboren 15 juli 1866 en gestorven 1 juni 1901. Onze lieve man en vader Freddy Raaff geboren 27 nov 1892 en gestorven 9 aug 1938. Bron Indische almanak.

De familie naam Raaff kwam veelvuldig voor in voormalig Indië.

 

 


Het familiegraf van Ch.M. Haccou. Ook al zo'n veelvuldig voortkomende naam in dat oude Indië.

Vlgs de Indische almanak liggen in dit graf de volgende personen: 

 1. Marianne Margaretha, begraven 18-9-1881
 2. Louisa Josephina, begraven 14-2-1882
 3. Charles Willem, begraven 12-11-1891
 4. Paul Leopold, begraven 3-4-1901
 5. Ida Mathilde, begraven 2-10-1901
 6. Charles Marie, begraven 5-2-1928
 7. Caroline Geertruida, begraven 28-6-1929
 8. Marianne Bernhardine Wilhelmina Haccou geboren Merghart, begraven 1-1-1933. (Zo deze datum juist is, dan was het voor de familie in dubbel opzicht een slecht begin van het nieuwe jaar.)

Aanvulende gegevens verkregen van Boeroeng waarvoor dank:

Roosjeroos.nl meldt 

 1. overledene:    Charles Marie Haccou overl.: 4-2-1928
 2. Vader:            Willem Marinus Haccou
 3. Moeder:          Margaretha de Boer
 4. Partner:         Marieane Bernhardiena Wilhelmina Mergart
 5. Geboren in:    Ellewoutsdijk    Plaats overl.:    Soerabaja
 6. Leeftijd:         79 jaar       

 

 


 

Het graf van Johan Hendrik van Hecking Colenbrander, geboren 10 jan 1858 te Arnhem en gestorven te Soerabaja ??-??-1893. Hij was gehuwd met Carolina Christina Peltzer (haar tweede huwelijk) te Soerabaja op 27 okt 1886 en uit dit huwelijk werd geboren Gustaaf Paul (genoemd Guus) van Hecking Colenbrander op 7 nov 1887 te Soerabaja en overleden te Zeist op 13 maart 1945. (Bron website Peltzer).

Een andere bron (Wikipedia Duitsland) vermeldt het volgende:

Guus van Hecking-Colenbrander (eigentlich: Gustaaf Paul van Hecking-Colenbrander; * 7. November 1887; † 13. März 1945) war ein niederländischer Fußballspieler. Er ist der Sohn eines Niederländers, Johan Hendrik van Hecking Colenbrander, und einer Indonesierin, Catharina Rica Geertruida Couperus.
 
(Fijn dat die oosterburen van Nederland tenminste het verschil weten tussen Indisch en Indonesisch. Nou ja, ze waren vaker in de war, want in 1940 zagen zij het verschil ook niet tussen Duitse en Nederlandse grond toch?)

Johan Hendrik van Hecking Colenbrander was handelsman van beroep. Zijn ouders waren Gustav van Hecking Colenbrander en Johanna Paulina Elizabeth Westrik.

 

Ga hier naar de volgende pagina Peneleh Kerkhof 2014.

 

Thanks to Nathallia Fidrawati for her copyrighted pictures.

Top