Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Peneleh kerkhof Surabaya 2014 deel 3....Makam Peneleh Surabaya 2014 part 3.

 

Een foto reportage met foto's van maart april 2014, van Nathallia Fidrawati - Alle foto's zijn Copyright. Verboden ongevraagd te dupliceren, tenzij schriftelijk toestemming is gevraagd en verleend. U gelieve dit te respecteren. Ojo jiplak !!!!! Do not copy unauthorized. !!!! Mind: you will be haunted by me, being an angry executing prosecutor, instead. !!!! Oh, by the way: I am granted by Nathallia Fidrawati to make use of the pictures on this site.

 

Waar mogelijk heb ik sommige foto's voorzien van kommentaar.

 


Hier rust wed. M. Haarmans geboren Walree. Geboren te IJsselstein in 1785 en gestorven te Surabaya op 15 febr. 1849.

Volgens 2002INN15:

Antoni Jacobus Haarmans, wielenmakers meesterknecht, geb. Utrecht 9 juli 1783, zn. van Theodorus Haarmans en Barbera van 't Riet, gehuwd met Margaretha Walree, twee kinderen Ferdinandus Theodorus 6 jaar en Johanna Adriana 3 jaar, vrouw en kinderen gaan mee, Amsterdam 23 okt. 1815.

Archief Utrecht: ... dat geboren is op 17 dec 1812 te Utrecht het kind Adriane Johanna Haarmans en als moeder wordt vermeld Margaritha Walree.

De graveur deed zijn best om het jaartal in goed Romeins cijferschrift te graveren. Juist moet volgens mij zijn: CI"omgekeerde C". I"omgekeerde C"OCC.LXXXV .... Maakt niets uit verder. Was zomaar een opmerking mijnerzijds.

Zie ook Indische almanak BRP11. Hier staat vermeld: Overleden Margaretha Walré 15 febr 1849 (RA 1850).

In de Indische almanak BRP4 staat vermeld, dat de naam Walré Afrikaans is.

Mij is verder onbekend welk beroep de heer Haarmans in Indië uitoefende.


Het bovenste deel:

Hier rust onze geliefde moeder Johanna Elisabeth Guldenaar, geb. van der Zee. Overl. 7 jan 1897.

Zij huwde op 16 febr 1843 te Semarang met Willem Holst Guldenaar, overleden op 28 aug 1854 te Semarang. Johannan Elisabeth werd 82 jaar en moet derhalve geboren zijn circa 1814/1815.

Het onderste deel:

Hier rust W.H.J. Guldenaar, oud 78 jaar en gestorven op 8 juli 1923. Hij zal dus circa 1849/1850 geboren zijn. In 1892 begon de heer W.H.J. Guldenaar een hotel te Surabaya genaamd Oost Java Hotel. In 1902 sloot hij het hotel en begon een toko in de Kawatan buurt, welke hij runde tot aan zijn dood toe.

Volgens de Indische almanak liggen ook begraven in B2306: 

  1. Filips Reinier Guldenaar, begraven op 8 dec 1908.
  2. Louise Victoire Guldenaar, begraven op 31 ok 1910.

In het algemeen: De familienaam GULDENAAR komt zeer veelvuldig voor in het oude Indische gebeuren en ik waag me derhalve niet aan nadere details. Daar is genoeg elders op het net te vinden.

Via Boeroeng de volgende interessante aanvulling verkregen, met dank: 

Willem Holst Guldenaar en van der Zee hadden een kleinzoon Oscar Couwenberg. Oscar huwde met Emelie Wagenmakers. Haar broer Wijbren Wagenmakers was de overgrootvader van musicalster Linda Wagenmakers

Bron is kleindochter van Louise Wagenmakers, zus van Emelie en Wijbren

 


De heer J.N. Kramer, civiel ingenieur, geboren 13 okt 1849 (Te??)  en gestorven 14 juli 1887 te Soerabaja. Gelet op het grafschrift zal hij niet gehuwd geweest zijn.

De Indische almanak vermeldt geen overige details.

Volgens de RA 1885: Tesamen met anderen had hij stukken land ter ontginning en teelt van koffie in de streken Blitar en Kediri. Vanaf 1876 ingeschreven samen met : {Bekking, Olivier, Walter, Bik, Zuiderhout, Balkstra en G. Kramer (broer?)} 

Hij was mede-commissaris van de SF Kaliewoengoe nabij Soerabaja. (RA 1885 t/m RA 1888)

Woonachtig te Surabaya in 1887 volgens RA: 4 heren Kramer, te weten: G, J.F., J.N. en L.H.

 


In memory of Douglas Marten, died 11th okt 1901 en circa 1860 geboren te ??

RA 1903 vermeldt als inwoner van Soerabaja gestorven Douglas Marten op 11/10/1901.

RA 1896 Makelaar Commissie zaken te Soerabaja D. Marten. Handelsagent te Banjoewangi Th. W. H. Marten.

 

David Marten. Verdere gegevens onbekend. Schijnt van Schotse afkomst te zijn. 2 Broers?

Het motto van de Universiteit van Aberdeen luidt: Initium Sapientiae est timor Domini, hetgeen ook op de graftombe staat en betekent: " Het stellen van vragen is de angst van God."


 

Klik hier om naar deel 4 te gaan.

 

Thanks to Nathallia Fidrawati for Copyrighted pictures.

 

Top