Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof PENELEH te Soerabaya deel 35.

De foto's zijn gescreenshot van een film gemaakt door MASTER ONG D.D. 26 nov 2019.

De film duurt circa een half uur en jammer genoeg heb ik slechts een paar beelden kunnen screenshotten, want een camera stil houden of iets dergelijks schijnt een moeilijk probleem te zijn, De graven vliegen je letterlijk om de oren door de snelheid waarmee de cameraman zijn camera alle richtingen uit beweegt, behalve de goeie richting. Een gat in de bodem van een graf bijvoorbeeld schijnt veel belangrijker te zijn, dat een shot te maken van de grafplaat met tekst...of een stukje muur met een een barst is ook heel belangrijk. Jammer, heel jammer, want in de gauwigheid heb ik zeker wel minimaal 30 graven voorbij zien vliegen, waarvan de beelden bruikbaar waren om ze te vermelden.


 

Het graf van de kleine HENKIE REINEKE.

RA 1898 ( op de foto heb ik abusievelijk een verkeerde jaartallen gemerkt: 1898 en opname datum 2010): HENDRIK REINEKE +30 okt 1896 te Soerabaja. De RA meldt geen geboorte. Volgens het graf zou dat geweest zijn 12 maart 1896.

Zijn ouders waren P. Reineke en A. Reineke-Gerlach, die een geb.adv. plaatsten in de Javabode 18 maart 1896 wegens geboorte van de kleine Hendrik. Vader P. van de kleine Hendrik heette eveneens Pieter en was koopman van beroep.

Volgens Locomotief 8 jan 1896 werd de opa van Hendrik,  genaamd Pieter Reineke benoemd tot directeur van de Handelsvereniging Amsterdam te Soerabaja.

Mevr. Reineke-Gerlach vertrok van Amsterdam naar Batavia met de ss ARDJOENO. (Bat.Nieuwsblad april 1895 - alleen want zij was met de handschoen te Hilversum gehuwd. (Bat.Nieuwsblad 4-4-1895).

In 1898 werd te Amsterdam geboren een dochter (Bat.Niewsblad 27 sept 1898 - Reineke Gerlach geb D). Over de geboorte van deze dochter heb ik verder niets kunnen vinden.

Er was ook een zoon JAN REINEKE geb Soerabaya, oud 29 jaar, die huwde te Hilversum op 28 juli 1931 met GWENDOLEN ETHEL MOSTIJN, geb Hall Purdis Farm en oud 31 jaar. Er was ook een zoon HANS REINEKE geb te Hilversum die huwde op 2 nov 1937 te Haarlem, oud 27 jaar, met LOUISE AUGUSTINA SCHEFFER oud 23 jaar en geboren Kediri. En er was ook een zoon PIETER REINEKE, die huwde op 21 april 1932 te Elst oud 31 jaar, met MARIE DOROTHÉ VOLKERTSZ.... Pieter huwde voorheen op 28 jan 1926 te Epe met HENRIETTE ANTOINETTE VAN ZWIJNDRECHT. Gescheiden? Vroeg overleden? (Alles bron Openarch.nl)

Mevr. A. Reineke -Gerlach heette voluit JOHANNA GERARDINA GERLACH en was oud 71 jaar toen zij overleed te Hilversum op 14 april 1944 en geboren te Bentheim en woonachtig te Hilversum. Zij was gehuwd met PIETER REINEKE. (Openarch - akte 368 Hilversum).

Vader Pieter Reineke was geboren te Batavia op 17 juli 1869 en overleed te Hilversum oud 78 jaar op 17 febr 1948.(Bron Openarch.nl)

Hieronder de familie Scheffer (dochter Louise huwde Hans Reineke).

 
 

Het graf van FRANCISCA WILHELMINA VAN DEN ELS geb MOERLAND.

Francisca Wilhelmina Moerland was een dochter van LEONARDUS JACOBUS MOERLAND en de Raden Ajoe MENIPE.

Geboren Bandjarmasin op 2 juni 1861, gehuwd met Mattheus van der Els en als weduwe overleden op 12 maart 1938. (Film nummer 1357859 akte 51)

Zie ook tevens de pagina PENELEH DEEL 28 waar ik ook al iets heb geplaatst over Francisca maar dan met foto's uit 2014.

 
 

Het graf van DIRK WIJNHART(D) van HUTTEN.

 

Moge zij allen die meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top