Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Peneleh kerkhof Surabaya 2014 deel 4

....Makam Peneleh Surabaya 2014 part 4.

 

 

Een foto reportage met foto's van maart april 2014, van Nathallia Fidrawati - Alle foto's zijn Copyright. Verboden ongevraagd te dupliceren, tenzij schriftelijk toestemming is gevraagd en verleend. U gelieve dit te respecteren. Ojo jiplak !!!!! Do not copy unauthorized. !!!! Mind: you will be haunted by me, being an angry executing prosecutor, instead. !!!! Oh, by the way: I am granted by Nathallia Fidrawati to make use of the pictures on this site.


Zin in een achtergrond muziekje? Klik dan op deze link om te luisteren naar Will you visit me on Sunday door Merle Haggard.

Will you visit me on Sunday, will you bring me pretty flowers
Will your big blue eyes be misty, will you brush away a tear
A grave is filled with silence but if a sleeping man could hear
Darling, would I hear your footsteps up there.

Promise me that time won't seperate me from your memory
That you'll remember me until the days of silver hair
If not for you I know I'd lose my mind before the morning
Hold me close and tell me that you care.

Dallas Frazier


Met medewerking van Boeroeng betreffende links/genealogie en adviezen inzake de achtergronden van notaris Wouters.

Hier rust onze beste vader Notaris Isaac Wouters, geb. te Sneek 6-9-1845 en overl. te Soerabaja op 31-12-1896.

Onderstaand is afkomstig van bron: http://www.nikhef.nl/~louk/MESKW/generation9.html#455) circa 3/4 van boven af de pagina.

De loopbaan van de notaris in het kort: Izaak Wouters, geb. Sneek 6-9-1845, ovl. Soerabaja 31-12-1896, legt het notarisexamen af 21-8-1871, tijdelijk waarnemend notaris (benoemd 14-6-1882) te Semarang (1882-1885), notaris (benoemd 24-7-1885, herbenoemd 24-9-1889) te Modjokerto (1885-1892), notaris (benoemd 2-8-1892) te Semarang (1892-1893), notaris (benoemd 27-2-1893) te Soerabaja (1893-1896), secretaris (1887-1888) en voorzitter (1889) van de Muziek- en tooneelvereeniging "Modjokerto" te Modjokerto, agent te Modjokerto van de Algemeene maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente, gevestigd te Amsterdam (1888), commissaris van toezicht van de Soerabajasche Hulpbank (1894), woont te Semarang (1882-1885), Modjokerto (1885-1893), Soerabaja (1894), tr. Semarang 14-2-1881 Rosina Fredrika Barentz, geb. Samarang 14-2-1860, ovl. na 1902, woont als zijn weduwe te Samarang Tjandie (1898-1902), verm. dr. van Fredrik Hermannus Barentz. 

Waar doet de naam WOUTERS toch nog meer aan denken? Ach ja natuurlijk, ....heet hij niet Patrick? ;-)

Maakt niets uit. Wilt u meer weten over Patrick Wouters en waar hij zich mee bezig houdt met betrekking tot het Indisch gebeuren, ga dan naar zijn Face Book pagina. Of ga naar www.indischalbum.nl als de eerste link niet goed werkt in sommige browsers.

 

 


 

Een simpele grafsteen vermeldt op graf no E.932: C. van Theilen / Overl. 8 july 1864 en oud 62 jaar. De geboortedatum zal omstreeks 1802 zijn geweest. Waar? De bestaande bronnen, op de RA 1865 en de kb.nl,  geven geen verdere informatie dan slechts haar voornaam. Nooit gehuwd geweest? Familie? Wie zou haar grafsteen verzorgd hebben? Zou zij van Duitse oorsprong geweest zijn?

Overledene:Cecilia van Theilen (v)
Plaats:Soerabaija
Datum:08-07-1864
  
RA jaar/bladzij:1865/ A 116

 


 

Helaas, met al mijn grafische software, ben ik er niet in geslaagd om de tekst op de grafsteen te verduidelijken. Ik kan met de grootste moeite de volgende namen (???) en/of tekst ontcijferen: 

Albert H.M. Dort (??) , wife of the capt ...... M.L. Dort (??) ....Wilhel (??) Albertina (??) .... born ?? july 1849 (??) .... en een engelse tekst .......LIFE WITH HIS CREATOR.....LOVELY.....

In 1853 woonde een koopman/handelaar H.M. Dort in The Village of New California. (http://www.ohiogenealogyexpress.com/union/unionco_hist_villofcalif.htm)

De tekst op de grafsteen is Engels, dus het zou mogelijk zijn, dat ........

WIE HELPT ?... Boeroeng hielp op 18 mei 2014, waarvoor dank.

Want conform de Indische Almanak (zo noem ik dat ding maar) moet de tekst als volgt luiden:

Graf B 24/25 Sacred to the memory of Albert H.M. Dostal infant son of the late capt M.L. Dostal of the 3rd batt inf* and Wilh Albert Nash born 22nd July 1848 and departed this corruptible to enjoy an incorruptible & everlasting life with his Creator whose lovely image he bore 24th Oct 1848.

(Aanvulling hierboven: M.L. Dostal = Martinus Lodewijk Dostal.  op 2 sept 1847 gehuwd met Wilhelmina Albertina Nash, dochter van Willem Hugh Nash en Marie van der Zijl.)

Tevens liggen begraven: 

Simon Corneliszn. Dik, begr. 14 april 1859.

[Sacred to] the memory of  William Hugh Nash who departed this life on the 21 April 1861 aged 61 years. [bovenstuk weg en derhalve mag aangenomen worden dat er Sacred to staat in navolging van bovenstaande graftekst]

Jacoba de Vries - Hunter, begr. 12 sept. 1876.; Johan Willem de Ruijter de Wildt, begr. 11 nov. 1877.;Davide Johanna Reichman, begr. 15 febr. 1879.;William Charles Nash, begr. 11 nov. 1885.;Jacoba Wilhelmina Hansen geb. Tielman, begr. 27 maart 1905.;Suzanna Tiarks geb. Nash, begr. 14 sept. 1922.;Henriëtte Lublink Weddik geb. Nash, begr. 4 april 1931 (overl. te Soember Porong I Lawang). Extra noot editor: Soember Porong I was en is nog steeds een geestesziekengesticht. (Rumah Sakit Jiwa is de Indonesiche benaming).Het ligt niet in Lawang zelf maar er vlakbij op de weg van Bangil naar Lawang/Malang.

Aanvulling 2 juni 2014 met foto's van Krancher dot com (www.krancher.com) en foto's met toestemming hier geplaatst, waarvoor dank.

Een blik op het gehele graf:

De naamplaat en opschrift en foto onder de binnenzijde van het graf.

 

 

 


 

Van onderstaande grafsteen kan ik helemaal niets maken. Helaas. De grafplaat is van te ver weg gefotografeerd.


 

F. Stokhuyzen, geboren 24 feb 1855 en gestorven te Soerabaja 30 okt 1892. De almanakken geven geen nadere gedetailleerde informatie over F. Stokhuyzen. Aan de grafsteen is ook niet veel te herleiden. Zou hij soms de genoemde scheepskapitein zijn zoals genoemd in de opsomming hieronder? Vrijgezel varensgast? Geen tijd voor een huwelijk? Voornaam voluit misschien Frederik ?  

  1. Javabode 29 jan 1891: Aangekomen vreemdeling van Tandjong Priok te Hotel des Indes: de heer F.J. Stokhuyzen. (Zou hij dezelfde zijn als de passagier onder 5 genoemd?)
  2. Diverse scheepstijdingen kranten: Een scheepskapitein genoemd Stokhuyzen.
  3. Leydse courant 26 juli 1865: Mede ondertekening door F. Stokhuyzen in een rouwadvertentie van Catharina Barbara Herdingh te Leijden + 20 juli 1865. Deze F. Stokhuyzen zal echter NIET dezelfde zijn, aangezien de F. Stockuyzen in 1880 te Leijden stierf. Misschien een oom/neef?
  4. Algemeen Handelsblad 20-2-1884: Mede ondertekening door F. Stokhuyzen in een rouwadvertentie van Abraham Stokhuyzen + 17-2-1884 te Leijden...Deze F. Stokhuyzen zal echter NIET dezelfde zijn, aangezien de F. Stockuyzen in 1880 te Leijden stierf. Misschien een oom/neef?
  5. Diverse scheepstijdingen kranten vertrokken passagiers: Luitenant ter zee 1ste kl. F.J. Stokhuyzen op schip Jupiter welker kapitein is genaamd Stokhuyzen.
  6. April 1892: Het zeilschip Cornelia Elisabeth vat vlam op de rede van Batavia komende van Soerabaija. De gezagvoerder is kapitein Stokhuyzen.

Er was ook een Willem Anton Frederik Stokhuyzen, ook wel genaamd Kick Stockhuyzen, geboren te Soerabaja op 7 okt 1930 en overleden te Voorburg, die wat van doen had met politiek, radio en televisie. (o.a. Het programma Ja Natuurlijk.) Meer lezen over Kick? Klik dan hier.

Juiste aanvullingen/correcties heden 18 mei 2014 gekregen van Boeroeng, waarvoor dank. Ik laat bovenstaande extra informatie staan, ten faveure van eventuele zoekenden naar meer info over de naam Stokhuyzen. Zie onder voor nadere details over dit graf: 

Frederik Stokhuyzen, geb. Leiden 24 Febr. 1855, onder-Directeur Ned. Ind. Industrie te-Soerabaja, overleden Malang 29 Oct. 1892, trouwt Soerabaja 7 Juli 1890 Adelaide Jacoba Heyning, geb. Koedoes 11 Aug. 1869; overleden ald. 15 Febr. 1915, dr. van Gerard Christiaan Heyning en Francina Louisa  Herderschee. Uit dit huwelijk: Frederika Stokhuyzen, geb. Leiden 14 April 1893,  overl ald. 28 Jan. 1914. Vader Frederik heeft de geboorte van zijn dochter Frederika niet mee mogen maken.

De ouders van Frederik Stockhuyzen waren:  Frederik Stokhuyzen, geb. Leiden 4 Maart 1815, koopman en lid Gem.-raad ald., t Leiden 4 Juli 1880, tr. ald. 22 Sept. 1842 Helena Catharina van Putten, geb. Leiden 29 Maart 1821, t ald. 29 April 1887, dr. van Willem van Putten en Helena Catharma Greve.

Als extra informatie van Boeroeng verkregen: Francina Louise Herderschee is een dochter van Barend Herderschee en Emilie Vitalis:Vla. Bernardus Herderschee, ged. Amsterdam 11 okt. 1776, kruidenhandelaar ald., t na 6 mei 1819, tr. Amsterdam 11 dec. 1808 Johanna Elisabeth Hartgers, ged. Amsterdam 16 jan. 1789, t Hamburg 13 sept. 1860, dr. van Willem en Geertruij van Bemmel, zij hertr. Batavia 27 jan. 1822 Pieter Frölecke en tr. 3e Batavia 2 april 1829 Jan van Dijk. Uit dit huwelijk behalve 1 jonggestorven zoon: 1. Barend Herderschee, geb. Amsterdam 4 febr. 1810, controleur 2e kl. landelijke inkomsten Directie over de Kultures te Kediri (Oost-Java), administrateur suiker- en koffieonderneming Limbang (Pekalongan, Midden-Java), t Batavia 15 dec. 1869, tr. le Soerabaja 30 nov. 1836 Jacomina Aletta Buutendag, geb. waarsch. Kaap de Goede Hoop 1820, t Kediri 17 sept. 1840, dr. van Johan Hendrik en Anna Glaudina Louisa Aspeling; tr. 2e Pekalongan (Midden-Java) 15 maart 1843 Emilie Vitalis, geb. 1 dec. 1819, ged. Cheribon 8 april 1821, t Pekalongan 13 april 1850, dr. van Louis en Francina Elisabeth Rieman.  

 


 

Thanks to Nathallia Fidrawati for cooperation en Boeroeng voor aanvullingen.

 

KLIK HIER OM NAAR DEEL 5 TE GAAN.

Top