Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof Peneleh met de graven E 6528 en E 8652. (Let op het verschil in de nummering der graven.)

 

Het graf E 6528 waarin rust:

M.W. van Buuren was MOZES WILLEM VAN BUUREN , die huwde op 23 aug 1879 te Beilen Drenthe met JUDA TROMPETTER en hij was apotheker, vertrok naar N.O.I. met echtgenote en dochtertje MARIA JOHANNA ADELE VAN BUUREN (*Vlissingen 14 sept 1880) zoon van geneesheer Willem Samuel van Buuren te Tangerang (+1881 Tangerang) en Mietje du Mosch. Hij was een broeder van Samuel Jacques Willem van Buuren die in NOI ook vrij actief was op werkzaamheden in de cultuur onder andere.(Te vinden in de register almanakken)

Echtgenote Juda Trompetter, dochter van Heijman Trompetter en Hanna Salomon Cohen, overleed te Soekaboemie op 26 maart 1921. Het is mij verder onbekend wat de werkzaamheden (levensonderhoud) van de weduwe Juda van Buuren waren na het overlijden van haar echtgenoot in 1891 en waarom zij naar Soekaboemie verhuisde.

Helaas heb ik geen kennissen aldaar te Sukabumi die iets voor me kunnen betekenen op het gebied van het fotograferen van de oude graven. Wel wat algemene beelden van de desolaatheid in het algemeen. https://www.imexbo.nl/soekaboemi-onbekend.html  Zou één der graven het graf zijn van Juda? 

 

Het graf E 8652 waarin rust:

ARNOLD ROZENRAAD was gehuwd met SOPHIA HELENA JASPERS op 23 mei 1865 te Soerabaja en echtgenote Sophia werd geboren 13 juni 1847 te Makassar (RA) en zij overleed te SOEKABOEMI op 22 juli 1922.

 

De families van BUUREN en ROZENRAAD zoals hierboven genoemd waren door huwelijk van hun kinderen MARIA JOHANNA ADELE van BUUREN en MARINUS CORNELIS PIETER ROZENRAAD aan elkaar verwant.

Is het toeval of de wil van onze Schepper, dat hun beider vaders bij elkaar te Peneleh liggen hun beider moeders te Soekaboemie???? 

Maria (Vlissingen 14 sept 1880) en Marinus (*8 sept 1878 Soerabaja) huwden te Soerabaja op 23 jan 1909.

Tot 1929 was Marinus werkzaam in de cultuur (volgens de register almanakken diverse ondernemingen en ook fabricagechef kininefabriek te Bandung geweest) en vanaf 1929 dreef hij een chemicaliën handel (volgens adv. hieronder Tong Tong). De register almanakken zeggen dat hij werkzaam was op ondernemingen. Het is mogelijk dat zijn echtgenote de chemicaliën handel onder haar hoede had. (Zie aantekening van de OGS onderaan.) Maar ook werkzaam geweest bij apotheek De Salamander te Kaliasin Soerabaja.

 

De oorlog brak uit en het echtpaar werd  - net als zovele andere echtparen - uit elkaar gedreven en geraakten in internering door de Jappo's.

Marinus Cornelis Pieter Rozenraad werd geinterneerd in De WIJK te Malang alwaar hij op 25 okt 1943 overleed. Zie scan Roosjeroos hieronder.

De RA meldt echter dat zijn datum van overlijden op 25 september 1943, een maand eerder. In de akte wordt de naam van zijn moeder ook verkeerd gespeld als zijnde Sophie Jasper Bude (Budé??) Er is zelfs een website My Heritage die het eveneens klakkeloos zo vermeldt.

 

Bij de OGS is zijn dossier incompleet en foutief, want deze scan hieronder meldt dat hij geboren werd te Rotterdam en overleden op onbekende datum. Zou hij op Sukun Malang begraven zijn? Alwaar mijn moeder ook te ruste werd gelegd.....

https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/131178/marinus-cornelis-pieter-rozenraad

(Buiten erevelden begraven)

 

Echtgenote Maria Johanna Adele Rozenraad-van Buuren werd geinterneerd te Ambarawa alwaar zij overleed op 20 aug 1945 en zij rust op het ereveld Kalibanteng te Semarang. (Haar geboorte is volgens de geboorte akte te Vlissingen gemeld als 14 sept 1880 en niet 15 sept 1880.)

De link naar de OGS: https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/131179/maria-johanna-adele-rozenraad-van-buuren

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top