Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
Kinderen GLEIJSTEEN
Kind ARIE VAN HATTEM
Kinderen HARTWIJK
Kind. CARTER + LANS
Kind.v.DELDEN & MOLL
Kind.MULLER&HOFFMAN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof PENELEH - DIVERSE KINDERGRAVEN.

 

Voor al die kleine kindertjes/kinderen die in de bloei van hun leventje aan het aardse werden ontrukt. Opdat de wereld hen niet vergete.

 

Ish Krancher - mede website eigenaresse samen met vader Ron Krancher - en zij zijn tevens auteurs - van KRANCHER DOT COM) en ondergetekenden raakten in gesprek over koetjes en kalfjes en ter sprake kwam het onderwerp op het kleine 4-jarig Belgische jongetje DEAN uit Sint-Niklaas, die vermoord werd gevonden op 17 jan 2022 te Neeltje Jans Zeeland's duingebied en  hoogstwaarschijnlijk werd Dean vermoord door de verdachte kinderoppas Dave de Kock (inmiddels gearresteeerd) en tevens werd zijn vriendin ook in arrest genomen wegens vermeende medeplichtigheid.

Welk een vreselijk lot heeft de kleine onschuldige Dean moeten ondergaan; een jong leventje, nog niet eens een volgroeide bloemknop en reeds van de levensboom geplukt door Dave de Kock - één der helaas te vele zonen van Satan - en blijkt achteraf het rechtssysteem ook nog niet eens volmaakt te zijn.

Heel veel sterkte en medeleven toegewenst aan de ouders en familie van de kleine Dean.

Wat mij betreft mogen de verdachten - kindermoordenaar en medeplichtige - voor immer in de rottende hel branden, als zij op hun  beurt het aardse moet verlaten, maar moge zij vooraf in hun aardse straftijd wel eerst een langdurige "behandelingstherapie" ondergaan door enkele medegevangenen waarbij het gewenst is, dat de cipiers dan een andere richting uitkijken en graag minimaal een paar keren per dag.

 

Kortom, Ish attenteerde mij na /tijdens het gesprek op het feit, dat er te Peneleh ook enkele kinderen begraven waren, die een vreselijk lot hebben moeten ondergaan en ook in de bloei van hun leven aan het jonge leven werden ontrukt en Ish vroeg mij om hierover iets op imexbo te willen memoreren om hen te ge-herdenken, hetgeen ik heel graag doe.

Deze kindertjes verdienen ook hun plaatsje in de Ned.Indische historie hoe kort hun leventjes ook waren.

 

Ik heb ons eerbetoon per pagina ingedeeld voorzien van wat achtergrond informatie en deze pagina's zijn te vinden op de subpagina's:

 

KINDEREN GLEIJSTEEN

ARIE VAN HATTEM. 

HANNY HARTWIJK EN ZIJN ONGEBOREN BROERTJE.

 

Wellicht dat t.z.t. misschien meerdere pagina's zullen volgen en indien zo, dan zullen deze natuurlijk hier gelinkt worden op deze hoofdpagina.

 

Met dank aan Ish die mij de foto's van de graven ter beschikking stelde, zodat de bezoekers - mochten zij ooit de kans krijgen om het kerkhof Peneleh te bezoeken - een extra bloemetje kunnen plaatsen.

 

Moge alle kindertjes, die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben in de grote hemelse speelweide onder de hoede van onze Schepper. 

http://www.imexbo.nl/voor-cherubijnen-2.html

 

Later als ik dood ben, wil ik een ander leven. 

Niet meer altijd bezig zijn met wat geschreven staat.

De laatste strohalm zijn voor die het niet meer weet.

De vlinder die voorbij vliegt en alles lichter maakt.

Later als ik dood ben wil ik wonen in jouw ogen.

Om jou te laten zien waar ik blind voor was.

 

Teksten en gezongen van/door Stef Bos.  

https://youtu.be/x_53NWPeBUM

Top