Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het opvang pension NUOVA te Zeist, waar de "eerste gerepatriëerden" vanuit Indië hun onderdak kregen.

 

Het hiernavolgende artikel heb ik samengesteld, omdat in dit opvang pension in 1946/1947 een Armeense achternicht  REGINA CREET van me haar onderdak kreeg en vanuit dit adres haar diaspora vervolgde.

 

 

 

 

Het is wat al die Indischgasten daar in dat dure kasteel(tje) Villa Nuova te Zeist aan de Utrechtsweg 36. Ironische opmerking van de webmaster: Maken de boel vies en het stinkt er naar terasi en sambel en stiekem online bestelde durians en dan al die botol tjeboks die kris kras in de gangen rondslingeren. De leiding heeft er zelfs extra personeel voor moeten inhuren. En het liefst moeten het nog 2 zussen zijn...waarom? Bang dat ze onderling bonje krijgen als het vreemden van elkaar zijn? Het huis dient schoon gemaakt te worden maar wie oh wie vangt geestelijk de gerepatrieerden op? Wie bekommert zich om het feit dat de gerepatrieerden het zonnige land en hun hebben en houwen hebben moeten achterlaten.?

 

 

 

 

Op zoek naar meer gegevens over mijn achternicht en dit pension, kwam ik onderstaande overlijdens advertentie tegen en de advertentie boeide me vanwege het trieste feit dat vermeld werd en vanwege de ondertekening van de advertentie.

Uit respect voor en ter ere van de overledene en haar familie besloot ik derhalve dit artikel te schijven opdat zij niet vergeten worden.

 

De overlijdens advertentie hieronder en enkele andere scans:

Overleden op 11 sept 1948 in huize "Nuova" mevr. Carolina Elise (Elize) Catharina Fredriks. (De advertentie heeft foutieve namen: Freriks moet zijn FREDRIKS en van Haasten moet zijn van Haastert.)

Caroline's zusje Wilhelmine Helene werd geboren 11 april 1874  te Djokja, uit ouders Jurgen Fredriks en Antoinette Lorette (Lourette) Willems, die met elkaar huwden te Banjoemas op 7 juni 1873. Caroline zelf werd geboren op 7 juli 1873 te Djokja. Ik heb de kinderschare verder niet uitgeplozen

 

 

Hieronder een geb. advertentie van de eerstgeborene en jongere zuster van Caroline, Wilhelmine Helene Fredriks.

 

Het graf te Zeist van Caroline:

 

Caroline huwde met Victor Lafontaine op 29 sept 1900 te Banjoemas (RA1902).

Victor Lafontaine werd geboren te Pekalongan uit ouders Theodoor Lafontaine en Caroline Josephine Hercules en Victor overleed te Malang in de leeftijd van 66 jaar op 14 okt 1942 (akte 184). Victor werd geboren 2 dec 1875 Pekalongan en op een andere pagina ga ik trachten iets meer uit de doeken te doen wat betreft de naam VICTOR LA FONTAINE  en/of VICTOR LAFONTAINE. Let wel: Ik zeg TRACHTEN, want zelfs de almanakken en kranten kwamen er niet uit, wie nu wie was.

Het trieste (volgens mijn opinie) is niet enkel het feit dat Caroline op vreemde bodem overleed, maar dat zij eerst vooraf een oorlog mee moest maken, daarna de nasleep en vervolgens een bersiap en de nasleep en dan gedwongen moet repatriëren om een beter leven te krijgen en alsnog overlijdt. Zij  moet ergens in 1947/1948 gerepatriëerd zijn. Moge haar ziel eeuwige vrede hebben.

 

Ik ga terug naar haar overlijdens advertentie en lees dan:

"Onze lieve moeder en grootmoeder" en de advertentie wordt getekend door C. Th. van Haastert-Simonet en ik mag derhalve aannemen, dat C.Th. van Haastert-Simonet een dochter was???

C.Th. Simonet was CECILE THERESE (TERESE) SIMONET, geboren Pekalongan 24 april 1900 (enkele maanden voordat Caroline en Victor huwden), uit ouders Jacobus Constantijn Simonet en de chinese dame mevr. Ien Njo Tjan. (Meerdere kinderen uit deze relatie.). Cecile overleed Loosdrecht in 1991.

Cecile huwde met Jan Karel van Haastert, chef werkplaats "De Bromo" te Pasoeroean/Malang in 1928 en op 11 sept 1929 werd geboren hun zoon Johannes Antonius van Haastert (adv. Delpher)

Jan Karel van Haastert overleed 4 mei 1938. Jan Karel was de zoon van Johannis Antonius van Haastert die gehuwd was met Jacoba Dana Antoina Johanna Tromp.

 

 

Mevr. Ien Njo Tjan zich noemende mevr. Simonet overleed op 14 aug 1937. Ondertekend door E. Simonet en dat moet Ernest geweest zijn. (Zie scan van de stamboom)

 

 

Al met al heb ik geen verklaring kunnen vinden, waarom Cecile de advertentie ondertekende en dat er "onze moeder/grootmoeder" staat.

Was zij een pleegdochter??? Cecile was 38 jaar oud toen haar natuurlijke moeder overleed.

Op één of andere manier moet er een binding bestaan hebben. Of was Cecile Therese de dichtsbijzijnde persoon tijdens het overlijden en dat zij de honneurs waarnam voor de familie? Dat kan ook nog. Wellicht zat Cecile Therese in die tijden ook in het opvangcentrum Nuova?

Op de pagina DE NAAM VICTOR LAFONTAINE of VICTOR LA FONTAINE vervolg ik met enkele wetenswaardigheden OVER DEZE NAAM.

Hoe dan ook: Moge zij allen in eeuwige vrede rusten.

Top