Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het graf B 216 Peneleh kerkhof te Soerabaja.

 

In dit graf rusten JELLE ROELOFS en zijn dochtertje JOHANNA CORNELIA WILHELMINA.

Zijn echtgenote plaatste een extra tekst op het graf te zijner ere en respect en godsvruchtigheid. (Zie scan BRP11)

 

 

Jelle werd geboren te WEESP op 11 nov 1816 uit ouders JAN ROELOFS en JOHANNA BUDDINGH.

Zijn moeder Johanna verloor hij al heel vroeg; zij overleed te Weesp 22 april 1827.

Op 16 nov 1832 meldde Jelle zich bij het Koninklijk Instituut Marine te Medemblik als Adelborst en maakte daarna carrriere als officier Marine en werd op 1 dec 1849 geplaatst als 1ste Officier op het marine stoomschip  Phoenix richting Java. Volgens zijn stamboek werd hij 22 nov 1854 ontslagen uit de dienst in de rang van Luitenant ter Zee 1ste Klasse. In zijn werkzame periode bij de Marine kreeg hij diverse keren ziekte verlof.

Op 26 juli 1856 huwde hij te Soerabaja met CATHARINA MARIA ANNA WALRAVE, geb 1-9-1831 te Pasoeroean uit ouders FREDERIK WALRAVE en CORNELIA VAN NES. Catharina overleed te Teteringen op 4 april 1906 oud 72 jaar. (Overl. akte 128 gemeente Breda dd 4-4-1906.)

 

-----Iets meer weten over de familienamen Walrave en van Nes?   En hoe het precies zit met de naam WALRAVE...Is het een familienaam of een voORnaam?   https://www.berghapedia.nl/index.php/Nes,_Johan_Frederik_Walraven_van

 

Het echtpaar kreeg uit dit huwelijk 2 kinderen:

Wibbina Clara Roelofs *21-4-1857 Soerabaja, gehuwd met Jkh Willem Francois Clifford Kocq van Breugel, en overleden te Teteringen 29 maart 1929.

Johanna Cornelia Wilhelmina Roelofs *16 sept 1858 Soerabaja en overleden Soerabaja 22 aug 1859 en ligt naast haar vader te rusten. De kleine Johanna werd vernoemd naar haar tante.

 

Jelle ging na zijn dienst bij de Marine de cultuur in en deed wat handel in tabak. Waarschijnlijk had hij wat velden gepacht, in elk geval trof het noodlot hem tot 2x aan toe:

11 sept 1857 brandde zijn schuur af.

Na zijn overlijden (aug 1859) werd wederom zijn schuur en voorraad getroffen en dit keer door de natuur zelve.

 

Jelle overleed in het militair hospitaal te Soerabaja op  31 juli 1859

Ik heb niet kunnen vinden wanneer de weduwe Roelofs-Walrave en kind naar Nederland gingen of wellicht eerst elders in Indië woonachtig waren. In elk geval werden uit de nalatenschap van Jelle op 10 nov 1859 meubelen en provisiën te Soerabaja ter vendu aangeboden.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top