Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof Peneleh met het graf B 2288 waarin ook rusten de volgende twee kindertjes aan wie ik deze pagina opdraag.

 

Dit naar aanleiding van het feit, omdat zij kindertjes waren en omdat ik gisteren 6 maart 2022 en vandaag 7 maart 2022 beelden zag van kinderen in Ukraine die op de vlucht gingen met hun ouders en getroffen werden door het bombardement van het grote in oppervlakte ex-tsaren buurland en helaas niet groots in hun daden...willekeurig afgeschoten artillerie granaten bommen raketten en weet ik veel wat nog meer voor oorlogstuig,  op burgers en kinderen. Heer ontferm U over hen die het slachtoffer zijn van oorlogen, geweld en ellende.

 

Het kerkhof Peneleh en de onderstaande foto (= screenshot uit een video Makam Peneleh deel 1 van Krancher dot com) trof me.

Nieuw plantenleven groeit welig op het dak van een graf waar het oude leven in ligt te rusten.

 

 

 

In graf B 2288 van de familie Marten en overige familieleden liggen deze kindertjes te rusten:

JEANE LOUISE MARTEN geb 25 jan 1896 en overleden 18 nov 1896 en haar nichtje

FREDERICA (roepnaam FREEDJE)  HERMINA CHRISTINA OBDAM geb 24 april 1905 en overleden 11 juli 1905.

 

Een screenshot uit de video Makam Peneleh deel 1 van Krancher dot com. Net alsof de kleine Freedje beschermd wordt door de grote mensen in hun grote graf rondom haar en tegen haar zeggen: wij waken over jou, kleine meid van ons..... ik weet, ik weet, het is sentiment van me, maar ik denk dan aan mijn kleine Dewi, haar andere kleine broertje en hun zusje, een tweeling met mijn al andere grote dochter en moeder van mijn kleinzoon.

 

De ouders van Freedje Obdam:

 

De ouders van Jeane Louise Marten (*1896 te Soemenep + Soerabaja 1896):

(Zonder afbreuk te doen aan mijn respect en liefde voor dit kleine kind).

Het is mij niet duidelijk wie haar ouders waren want:

Te Soemenep werkzaam/woonachtig  was de heer Herman Victor Alexander Marten (begraven/bijgelegd in graf B 2288  *1871 +1936) klerk ass.res.kantoor en gehuwd met Johanna Wilhelmina Deibert (begraven/bijgelegd in graf B 2288). (Zij huwden in 1900).

Te Soemenep was ook werkzaam/woonachtig de heer Arnold Marten gehuwd 1872 met Johanna Amelia Gabriel, welke ook rust in graf B 2288.

Dan ook woonachtig en werkzaam te Soemenep de heer Wilhelm Marten gehuwd met Eugenie Melanie Matheron. Zij huwden 1895. Ik vermoed dat zij de ouders waren van Jeane Louise.

 

Hoe de familie verbanden waren heb ik reeds ten dele uit de doeken gedaan op de pagina GRAF B 2288 MARTEN en de pagina PENELEH 911 MARTEN.

 

Moge zij in alle eeuwige vrede rusten naast onze Schepper.

Top