Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het graf B 2791 Peneleh kerkhof Soerabaja.

 

(Voor diegenen die research doen naar de familie namen ROZET, OHL, SICK, BOERMEESTER, MAKATITA verwijs ik gaarne ook naar de pagina GRAF B 2748 JOHANNES/ROZET  en de pagina  ROZET KUPANG TIMOR en tevens ook naar de pagina GRAF B 2747 Rozet/Ohl/Ohl en Boermeester.)

 

Foto's graven via Ish Krancher van Krancher dot com met dank. 

Laat ik voorop stellen, dat ik de families niet gedetailleerd onder de loep genomen heb, aangezien het zeer grote families betreft. Om een voorbeeld te noemen: Op Peneleh zijn 9 graven waarin familieleden SICK rusten. Misschien dat ik er ooit aan toe kom, maar voorlopig is het "Not Yet."

Graven volgens begraafregister Krancher dot com waar familieleden SICK in rusten zijn (en zoeken op naam SICK aub):

B 2791, E 5871, E 6319, E 5739, E 1819, E 6725, B 3307, B 2886 en B 2482.

 

In dit graf B 2791 liggen te rusten:

 

1) SOPHIA GEERTRUIDA SICK, geb Timor Kupang 10 febr 1889, gehuwd met Dirk Eduard de Boer op 20 sept 1906 te Kupang Timor en overleden Soerabaja op 30 nov 1907 ( 4 maanden na geboorte zoon en zij werd slechts 18 jaar oud).

Ik heb geen bewijsstukken kunnen vinden, maar ik vermoed (Let wel: VERMOED) dat Sophie Geertruida Sick een dochter was van Jacobus Martinus Sick (*1861 +??)  die gehuwd was met Geertruida van der Ploeg (*?? +1921)... (gebaseerd op geboortedatum/plaats ouders en voornaam Geertruida). Jacobus was een zoon van Johannes Jacob Sick en Jacoba Cornelia Makatita.

Dirk was geb 17 maart 1879 te Paramaribo als zoon van Dirk de Boer (havenmeester/gezagvoeder Paramaribo) en Tite Woudstra. Dirk Eduard vertrok van Paramaribo naar Indie in 1898 om aldaar in dienst te treden van de Gouvernement Marine. Op het graf staat o.a. : "Rust in vrede mijn lieve moesje". Zij kregen een zoon Eduard Johan Dirk de Boer geb Timor Kupang 29 juni 1907 en later gehuwd met Ida Johanna Constance Muhlnickel. Ook hij was in dienst van de Gouvernemenst Marine. Dirk Eduard hertrouwde te Rotterdam 1910 met Elisabeth Catharina Hendrina Maria de Wit. (Bronnen: openarch.)

 

 

2) JOHANNES JACOB SICK geb 4 mei 1835 Timor Kupang, gehuwd met Jacoba Cornelia Makatita te Soerabaja op 30 maart 1875 en overleden Soerabaja 21 juni 1914. Johannes Jacob was posthouder Kupang Oimana.

 

 

 

Bijgelegd in het graf B 2791 werden:

 

JACOBA CORNELIA MAKATITA oud 68 jaar (geb ca 1848 Kupang - niet in RA gemeld)  tijdens overlijden op 7 okt 1916. Zij huwde Johannes Jacob Sick op 30 maart 1875. Zij liggen herenigd tot in en na de dood.

 

CORNELIA FREDERIKA SICK. Zij huwde JACOBUS MARCUS ROZET, die in graf B 2727 begraven ligt, niet ver van haar vandaan.

 

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten naast onze Schepper.

Top