Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof Peneleh graf B 140 met de rustenden:

 

  1. GERRIT VAN BEEK
  2. LORENSE (LOURENCE) VERHAGEN geb ABBINK
  3. MARTINUS LAMBERTUS TIJL
  4. WILLY MEIER

 

 

 

Een paar jaren geleden had ik al wat eerder iets geschreven over dit graf doch dat was summier en ik had het geplaatst op Peneleh Diversen deel 12, welke ik dan per heden 6 maart 2022 weggehaald heb en een aparte pagina voor deze personen heb gemaakt met wat meer gegevens.

In volgorde van de namen zoals in de BRP 11 scan, doe ik hiernavolgend de informatie plaatsen.

Het was een beetje ingewikkeld om er iets van te brouwen en uiteindelijk heb ik dan wel iets kinnen vinden doch bij lange na niet compleet.

 

Ad 1)

GERRIT VAN BEEK.

Gerrit werd geboren te Den Haag op1 mei 1809 (zie stamboek Openarch.nl) uit ouders Gerardus van Beek en Johanna Godfried.Hij werd militair en ging met pensioen op7 sept 1852 alsofficier Onder Intendant in de leeftijd van 43 jaar.

Op 30 okt 1847 huwde hij Susanna Margaretha Meijer te Grissee-Soerabaja. Hij was oud 38 jaar en Susanna was oud 16 jaar (gebr 2 juli 1831 te Rembang).

Op 9 okt 1853, slechts één jaar van zijn pensioen mogen genieten,overleed Gerrit te Soerabaja en werd begraven te Peneleh in graf B 140.

 

Ad 2) LORENSE VERHAGEN geb ABBINK werd in dit graf B 140 bijgelegd op 23 juni 1884.

Lorense (zoalsgrafopschrift zegt) werd geboren als LAURENCE op 16 mei 1852 te Salatiga-Semarang (RA1853) en was een dochter van Laurens Anthony Abbink en Maria Jacoba Allegonda Wilhelmina van der Ven (*4-7-1828 Batavia +26 juli 1855 Soerabaja.). Lorense huwde te Rembang op 14 sept 1890 met Jan Kornelis  Verhagen.

Na het overlijden van moeder Maria van der Ven, hertrouwde vader Laurens Anthonie Abbink op 2 aug 1856 te Soerabaja met de weduwe SUSANNA MARGARETHA VAN BEEK geb MEIJER die de stiefmoeder werd van Lorense waarmede de bijlegging van Lorense in het graf B 140 verklaard is.

Saillant detail: Op deze zelfde dag 2 aug 1856 huwde te BATAVIA de jongste zuster van Maria van der Ven, namelijk Johanna Rica Catharina van der Ven met Leonardus Constantinus Antonius Halewijn.

 

 

En waarbij ik dan nu terugkeer naar SUSANNA MARGARETHA MEIJER, weduwe van echtgenoot 1) Gerrit van Beek en later voor de tweede keer weduwe van echtgenoot 2) Laurens Anthony Abbink (+1871).

De ouders van Susanna Margaretha Meijer waren JOHANNES JOSEPHUS MEIJER en JACOBA WILHELMINA PFAFF. Zie verder de aantekeningen op de scan hierboven en hieronder, waarbij ik niet al te veel details heb vermeld, omdat mijn familie van mijn moeders kant ermee gemoeid is. We maken er geen Story en Weekend en Hart van Nederland Shownieuws van.

 

Ad 3) Volgens de BRP zou in dit graf ook liggen MARTINUS LAMBERTUS TIJL, geb 8 juni 1843 te Hasselt en overleden Soerabaja 27 dec 1882.

Volgens openarch.nl waren zijn ouders eveneens geheten Martinus Lambertus Tijl (procureur) en Hendrica Jansen.

Ik heb niet kunnen vinden wat deze hier bedoelde Martinus Lambertus Tijl voor werkzaamheden had in Indië (venmin het familie verband met de andere begravenen in dit graf) en andere gegevens zoals huwelijk e.d. heb ik ook niet kunnen vinden, doch hij had wel een broer geheten JAN TIJL (geb Hasselt 1841), militair en deze Jan Tijl had een relatie met de Inlandse vrouw SAMINA(H) waar onder andere een kind uit werd erkend namelijk ook geheten Martinus Lambertus Tijl, erkend te Sosok 1881, (huwde Letitia Albertina Versteegh ) en overleden Haarlem  6 dec 1947. Deze Martinus was oud Administrateur van de SF Pesantren Kediri. (Alg. Handelsblad 8 dec 1947). Het huwelijk tussen zijn vader Jan en zijn moeder Samina(h) vond plaats op 20 juni 1888 te Semarang. Vader Jan overleed enkele maanden na het huwelijk te Oengaran (Semarang) op 10-10-1888 en heeft tijdig het pensioen van zijn weduwe veilig kunnen stellen. Moeder Samina(h) overleed te Kediri op 2 nov 1911.

 

(Laat ik het voorzichtig stellen, dat ik eigenlijk niet al te veel mijn best heb gedaan om uit te vinden wat precies Martinus Lambertus Tijl - die in graf B 140 rust - in Indië had gedaan en wat precies de verbintenissen waren. Ik vermoed dat hij in de cultuur zijn werkzaamheden had, aangezien er te Kediri in 1877 woonachtig was Martinus Lambertus Tijl en Te Probolinggo in 1875. Zou hij bij zijn neefje op de SF Pesantren gewerkt hebben?)


Ad 4) Bijgelegd in graf B 140 volgens begraafregister: WILLY MEIJER.

Hij was een erkend kind geboren te Klaten op 5 aug 1883 en overleden Soerabaja 5 okt 1885.

Ik heb geen bewijsstukken kunnen vinden, doch ik heb een zeer zwaar vermoeden, dat hierbij de familie Dezentjé Hamming om de hoek komt kijken. Nogmaals: Sterk vermoeden, dus GEEN vaststelling.

 

Moge zij allen, die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top