Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

 Het kerkhof Peneleh en het graf B 201a van de familie HARTMAN - KEIJNER (KEYNER). 

 

Wat betreft het begraafregister verwijs ik ook hierbij naar de pagina:

Graf B 3010a CARAPIET HARTMAN in verband met de onjuiste notering van de begravene in graf B 3010a alsmede graf B 201a en welker laatst genoemd graf ik hieronder beschrijf.

 

Een scan uit het doopregister via Krancher dot com.

 

Zoals te zien boven werd Paulina Carapiet geb Hartman genoteerd in graf B201a hetgeen niet juist is, want zij ligt in graf B 3010a.

 

Het graf B 201a welke ik verkreeg van Ish Krancher en die mij destijds erop attendeerde.

 

Ik vermoed dat de heren schrijvers/klerken/beambten/noteerders destijds in hun over-ijver in de war waren geraakt door de naam PAULINE FREDERIKA HARTMAN geb KEIJNER die in graf B 201a rust. Paulina was een dochter van Carl Keijner en Maaltje en zij huwde Christiaan George Hartman. Hij moet een broer geweest zijn van Maria Hermina Carolina en Christiaan huwde ten tweede na overlijden van Maria met Cornelia Evelina Bloemhard. (Zie scan overlijden hieronder).

 

 

Bovenstaande akte, met melding dat de moeder heette Anna JOSEPHINE Keijner gehuwd met August Lucien Bloemhard. Let wel dus.

August Lucien Bloemhard: *Banda 8-4-1864 Banda (Tweeling) , huwde Tegal 19-3-1888 met Anna JIFIEN Keijner (RA1889) en overleden 28-2-1901 Tegal (RA1902 en adv krant Locomotief 5-3-1901 oud 36 jaar)

Anna JIFIEN Keijner: * Brebes Tegal 28-2-1871 (RA1872), Overlijden niet in RA gemeld

Nieuws van de Dag 6-3-1926: Naar Nederland vetrokken vanuit de Poerwakartastraat 24 Batavia A.J. Bloemhard gebr Keijner. Vakantie? Of voorgoed in het land met de blanke toppen der duinen gebleven? (Binnenkort mag dit ook al niet...Is discriminatie om de toppen der duinen als blank te beschouwen...Als de zon er constant op schijnt worden ze toch bruin?? Daarom liggen in de zomer een boel veel dames topless om lekker bruin te worden.  ;-) Heb geen terugreis naar Indië gevonden.

Extra info: Wel genoteerd in de hist.stukken (Naturalisaties deCalonne.nl): Genaturaliseerd 4-3-1965 te Elshout Anna Josephine Bloemhard geb. Tegal 20-11-1905 en gehuwd met Willem Johan Andries Flikkenschild. (Interneringskamp gevangen en dit echtpaar woonde aan de Slingerweg 3 te Tegal.)

Uit huwelijk Bloemhard-Keijner meerdere kinderen. Zo, meer zeg ik niet en suchen Sie es maar self aus als men interesse heeft. Heb ik ook moeten doen.

 

In graf B201a ligt ook MARIA HERMINA CAROLINA HARTMAN (begraven 30 aug 1933 oud 70 jaar.(Zie RA akte 140 film 1357858 - dochter van Nicolaas Herman Hartman en Anna Maria Louisa Wilson). Geboren circa 1863/1864.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top