Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het graf B 2747 Peneleh kerkhof Soerabaja.

 

(Voor diegenen die research doen naar de familie namen ROZET, OHL, SICK, BOERMEESTER, MAKATITA verwijs ik gaarne ook naar de pagina GRAF B 2748 JOHANNES/ROZET  en de pagina  ROZET KUPANG TIMOR en tevens ook naar de pagina GRAF B 2791 Rozet/de Boer/Sick/Makatita.)

 

Foto's graven via Ish Krancher van Krancher dot com met dank.

 

Begraven in graf B 2747 werd de heer Ulrich Ohl, ten rechte geheten ARTHUR EDMUND ULRICH WILHELM OHL, geb Soerabaja 17 juli 1848, gehuwd met WILHELMINA JOSEPHINA GEERTRUIDA SICK (*1-5-1878 Kupang en + ??)  op 10 nov 1898 te Soerabaja en overleden te Soerabaja op 4 maart 1907.

Arthur was voorheen werkzaam bij de Ned.Indische Export Mij (procuratie), begon voor zichzelf hetgeen volgens krantenbericht niet goed verliep.(Zie scan onder).

Arthur was een zoon van het echtpaar Johannes Hendrik Menno(Menne) Ohl en Philippina Henrietta Burgemeestre.

 

 

Mede begraven in graf B 2747 werden:

 

JAMES HUMPREY SIGISMUND OHL (Soms ook SIEGESMUND en SIEGUSMUND) gebr 26 mei 1851 te Soerabaja, gehuwd 19 okt 1892 te Soerabaja met PAULINE MARIE BOERMEESTER (* Soerabaja 23 sept 1866 en + 8 febr 1934 Soerabaja. Hij was een broer van Arthur Edmund Ulrich Wilhelm Ohl (hierboven genoemd). Hij was boekhouder bij de firma Helfach en later op de suikerfabriek Kremboong Soerabaja.


JACOBUS MARCUS ROZET gebr 8 aug 1876 Timor Kupang, gehuwd met CORNELIA FREDERIKA  SICK op 23 jan 1902 te Soerabaja en overleden Soerabaja 6 febr 1925. Cornelia Frederika Sick werd geboren 21 dec 1883 Kupang en overleden 22 juli 1950 te Soerabaja. Dochter van Johannes Jacob Sick en Jacoba Cornelia Makatita. Dochter en moeder liggen samen in graf B 2791 Peneleh.

 

MARIE PAULINE(Pauline Marie) OHL gebr BOERMEESTER bijgelegd samen met echtgenoot James Humphrey Sigismund Ohl (Gehuwd 19 okt 1892 Soerabaja). Zij werd geboren 23 sept 1866 Soerabaja en overleed Soerabaja 8 febr 1934. Zij was een dochter van Willem George Boermeester en Gertrude Francoise Cecile Reijneke. 

Prinses Laurentien geb Brinkhorst  (voorheen geheten Petra , jaja, liefhebbers van de oranje hofkleur en ik krijg geen reclame opbrengsten voor het vermelden hiervan) is verwant aan deze familie Boermeester en meer hierover kan men lezen via de link: https://docplayer.nl/8098383-De-voorouders-en-familie-van-francoise-pauline-marie-boermeester-betovergrootmoeder-van-prinses-laurentien.html

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top