Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof Peneleh en het graf B 3010a van de familie CARAPIET - HARTMAN - EVAZ.

 

Dit graf B 3010a had ik voorheen geplaatst onder de pagina PENELEH DIVERSEN 13 omdat ik destijds niet zeker was van bepaalde details en heb inmiddels anno febr 2022 aanvullende informatie gevonden en daarom dus nu deze aparte pagina. Op de pagina Peneleh Diversen 13 heb ik de details over dit graf weggehaald.

 

Van Ish Krancher kreeg ik de volgende foto's van de graven B 3010a en B201a anno 2014 gemaakt. Met dank. Één en ander naar aanleiding van het feit, dat Pauline Carapiet gebr. Hartman in het begraafboek OOK te boek staat als rustende in het graf B201a, hetgeen dus duidelijk een fout is. Laten we wel wezen: Men kan maar in één graf rusten.  

Ik vermoed dat de heren schrijvers/klerken/beambten/noteerders destijds in hun over-ijver in de war waren geraakt door de naam PAULINE FREDERIKA HARTMAN geb KEIJNER die in graf B 201a rust. Paulina was een dochter van Carl Keijner en Maaltje en zij huwde Christiaan George Hartman. Hij moet een broer geweest zijn van Maria Hermina Carolina en Christiaan huwde ten tweede na overlijden van Maria met Cornelia Evelina Bloemhard. (Zie scan overlijden hieronder).

In graf B201a ligt echter ook MARIA HERMINA CAROLINA HARTMAN (begraven 30 aug 1933 oud 70 jaar.(Zie RA akte 140 film 1357858 - dochter van Nicolaas Herman Hartman en Anna Maria Louisa Wilson). Geboren circa 1863/1864

Maar daarover meer op een aparte pagina over graf B 201a. Zie hiervoor de pagina Peneleh Graf B 210a.(Keijner Hartman)... 

 

Hieronder dus extra ietsje meer over graf B201a om het één en ander duidelijker te laten zijn.

 

 

Pauline A. Hartman en Arshak (Archak) Carapiet huwden 1-8-1908 te Soerabaja. Arshak is later ten tweede gehuwd met Varthuhie (Vartouhi) met achternaam LUCAS en afkomstig uit de Armeense enclave te Isphahan Perzië.

Het is mij (nog steeds) onduidelijk waar de letter "A" van Pauline voor staat. Want in alle stukken werd zij gewoon Pauline of Paulina genoemd.

 

Ouders van Pauline A. Carapiet-Hartman waren hoogstwaarschijnlijk Nicolaas Herman Hartman (geb 1838 Menado en overl Palembang 1906 - na overl echtgenote Anna ten tweede gehuwd met Henriette Cornelia Stephania van der Loeff in 1905) en Anna Maria Louisa Wilson (geb 1848 en overleden Palembang 1902) te Menado.

Ik heb hierbij de volgende aantekeningen. Ik heb aangenomen dat Nicolaas (Commies residentiekantoor Menado 1866, Als 1ste Luitenant corps Schutterij Menado in 1867 ontslagen, in 1878 als commies te Cheribon - Voor het overige GEEN stamkaart gevonden)  en Anna de ouders waren van Pauline A. Hartman, omdat ik in de mij beschikbare archieven geen ander echtpaar heb kunnen vinden. Zij huwden te Menado op 17 dec 1864 (RA1866)

Het vreemde echter zijn de volgende meldingen in de RA's en er rijmt iets niet. Gehuwd en toch erkenningen. En alle kinderen erkend te Amoerang Menado. Waren al deze kinderen de nazaten van Nicolaas Herman? Er woonden in die tijden meerdere personen Hartman in Menado.

28 jan 1870 erkend ERNST HARTMAN RA1871

01 febr 1970 erkend HENDRIK HARTMAN RA1871

05 febr 1970 erkend ANNA HARTMAN RA1871

12 febr 1870 erkend PAULINA HARTMAN RA 1871 (Indien dezelfde persoon, dan geboren 4 juni 1867 maar niet in de RA gemeld)

14 febr 1879 erkend HELENA HARTMAN  RA1871.

Dus nogmaals: Is mijn veronderstelling,omdat we ook nog hebben CHRISTIAAN GEORGE HARTMAN die gehuwd was met MARIA FREDERIKA KEIJNER (in graf B201a) en MARIA HERMINA CAROLINA HARTMAN die ook in graf B201a rust en zij had als ouders Nicolaas Herman Hartman en Anna Wilson.

Aan de andere kant: Alle erkende kinderen 1870 in het lijstje hierboven, hebben slechts één voornaam, dus....??

 

Arshak Carapiet: Roosjeroos vermeldt (geen vermelding van RA nummer, maar film 1357859), dat hij 72 jaar oud was op 7 maart 1944 hetgeen inhoudt dat hij in 1872 geboren moet zijn. De grafplaat zegt echter geboren 1875 en al dan 69 jaar  geweest moet zijn.

 

Mary Evaz was Mary Carapiet, *Isphahan circa 1872 en + 28-2-1933 (film 1357858 oud 70 jaar) en gehuwd met Martin Evaz. Zij was zuster van Arshak.

De juiste naam van Martin Evaz die met Mary huwde was: MARTIN AYWAZIAN afkomstig uit Nor Jugha. Hun zoon heette CARAPIET MARTIN EVAZ die huwde met SOPHIE SAMUEL MACKERTICH en werd oorlogsslachtoffer en ik zal hier maar niet uitwijden over het feit, dat er in de dossiers van de OGS enz enz enz...Hoe zat het ook alweer? Ter ere en respect van de slachtoffers van de oorlog was het toch????

Oom Martin en tante Sophie werden begraven buiten de erevelden...Waar????

 

Geef de beestjes maar een naam, as maar gheef heluid op zijn Indisch.

AYWAZIAN wordt Evaz.... en dat wordt weer IVAS....

Echtgenote Sophie Samuel Mackertich wordt (dosssier OGS/NA) Sophie Evaz - MACHTERTICH....

Zie dossier OGS/NA:  https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.19.255.01/invnr/41514A/file/NL-HaNA_2.19.255.01_41514A_0001

 

Hieronder een scan uit prive documentatie c.q. van oom Armen Joseph destijds. (overgedragen aan het NA na zijn verscheiden.)

 

Prive bron: 

Hieronder een scan wat betreft de afstamming en nazaten:(Voor zover mij bekend zijn uit het huwelijk van Pauile A. Hartman en Arshak Carapiet GEEN kinderen. Wel uit het tweede huwelijk van Arshak Carapiet met Varthouhi Lucas).

 

Moge zij allen, die niet meer ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper. Waar hun menselijke resten ook moge zijn of niet meer zijn. 

Top