Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam PORTIER DEEL 1, die opteerden en enkele slachtoffer van de oorlog werden en enkele later genaturaliseerd werden.

Ook deze familienaam PORTIER was wijd en zijd verbreid in voormalig Ned.Indie en derhalve heb ik hiernavolgend slechts het hoognodige aangevuld met mijn bevindingen, want anders zou ik wel een hele aparte website kunnen opzetten en dat is echt teveel van het goeie. 

 

I) Op 19 juli 1950 opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap JULIUS CESAER PORTIER en hij verklaarde,

 1. dat hij werkeloos was,
 2. dat hij te Salatiga woonde,
 3. dat hij geboren was te Solo op 17 aug 1890,
 4. dat hij niet gehuwd was,
 5. dat zijn beide ouders te Solo waren geboren, evenals zijn grootouders, en overige gegevens hem onbekend zijn.

 

 

IA) Op 13 aug 1951 opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap CHRISTIAAN PORTIER en hij verklaarde,

 

 1. dat hij monteur was bij de Garagedienst der Spoorwegen,
 2. dat hij te Tjimahi woonde,
 3. dat hij geboren was te Walikukun op 18 nov 1912,
 4. dat hij sedert 14 april 1940 gehuwd was met Nji PAINEM,
 5. dat hij een minderjarig kind had Linda Rosalin, geb Bandung 14 jan 1940,
 6. dat zijn vader heette JULIUS CASEAR, gebr Bojolali 1889,
 7. dat zijn moeder heette MADIRAH geb Bojolali op ?? en hem overige gegevens onbekend zijn.

 

Mijn bevindingen:

Julius Cesar (Ad I boven) heeft bij de OGS een eredossier. Hij overleed nov 1952 op de SF nabij Tangul.

Christiaan zoals hierboven onder IA) genoemd was zijn zoon. Daarnaast was er ook een dochter Margaretha geb 6 febr 1915. Zij huwde met E.F. de Wilde en ging naar Nederland.

 
 

II) Op 27 dec 1951 opteerde PASTOOR AUGUSTINUS GERARDUS JOHANNES MARIA VAN DER ZANDEN voor en namens de kinderen Portier voor hun wni schap.

De pastoor verklaarde,

dat de kinderen als vader hadden J.C. PORTIER die overleden was te BIRMA,

dat hun moeder heette LEENTJE JOHANNA LATUMETEN  en anno datum optie gehuwd was met NITSCHMANN,

dat de datum en plaats geboorte van hun vader onbekend was.

Het betreft de kinderen, die door hun vader J.C. Portier gewettigd/erkend zijn. 

 1. JULES ARMAND PORTIER geb 25 juli 1934
 2. EDWINE HANNY PORTIER geb 18 maart 1936
 3. JEANE LOUISE PORTIER geb 4 nov 1937
 4. RICHARD RONALD geb 1 dec 1939
 5. OLGA FRIEDA PORTIER geb 13 nov 1940. 

 

Mijn bevindingen:

Volgens het OGS zijn er slechts 2 personen met de initialen J.C. die oorlogsslachtoffer werden, te weten

JULIUS CESAR zoals onder I) genoemd. Hij overleed te Tangul in 1955 en zijn graf lag op het toenmalige Europese kerkhof.

JEAN CHARLES PORTIER, geb 26-12-1878 Solo en overl 23 dec 1946 begraven Kembang Kuning Surabaya. Hij was gepens. commies spoorwegen.

Echter, in de 1936 werd de geboorte van Hedwine Hanny in de krant gemeld met als vader JOHAN KAREL PORTIER en moeder LATUMETEN te Magelang. Locomotief 21 maart 1936.

Aan de hand van deze adv is dus gebleken dat de vader JOHAN KAREL (J.K.) was en niet J.C.

Johan Karel is volgens de OGS geboren Ambarawa 5 nov 1907 en overleden MEDAN 19 april 1944.(Niet te Birma zoals verklaard door pastoor van der Zanden. Foei meneer pastoor, u mag geen onwaarheden verkondigen zegt OLH en zeker niet als pastoor zijnde).

Het OGS heeft Johan Karel een eregraf toegekend op Tjimahi ereveld Leuwigajah.

Hieronder zijn stamboek. De oudste zoon was al meerderjarig en opteerde niet samen met broertjes en zusjes.

Leentje Johanna Latumeten (geb Padang 26 mei 1913) hertrouwde als weduwe van Johan Karel met Richard Rijnhold Nitschmann, geb 12 feb 1906 te Batavia en overleden Medan 27 juni 1959. Hij werd eveneens geinterneerd aan de Birma Siam spoorweg, maar overleefde gelukkig.

De weduwe vertrok daarna naar Nederland Den Haag. Ik heb niet kunnen vinden waar en wanneer zij te ruste werd gelegd.

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast hun Schepper.

Wordt vervolgd met PORTIER DEEL II. 

Top