Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Gastenboek
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Div.krkhn GOMBONG
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Lombok van Ham
Kupang Timor
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga kerkhof
Madioen kerkhof
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Madioen Mary Manuel
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten Breton Groll
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Samarinda O. Borneo
Semarang Sp Hettinga
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
Verzamel 1
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links


Het oude Europese kerkhof van PURBALINGGA Midden Java.

 

Foto's met dank aan Banjoemas.com en langganlangitsore.blogspot.nl/2014/01/stana-landa-kerkop en tevens https://www.abesagara.com/2018/07/ziarah-kuburan-belanda-kerkhof-stana.html

 

Uiteraard is ook dit kerkhof totaal naar de gallemiezen en zwaar overwoekerd, maar hopelijk kan ik een paar nazaten of familieleden er mee gelukkig maken en daar doe ik het voor.

Onderstaande foto's van Langganlangitsore.... met dank.(Waar de naam Banjoemas.com vermeld bij staat natuurlijk niet dus en waar Abesagara bij staat ook niet.)

Hieronder een foto van een deel van het kerkhof:

Op het kerkhof zijn de volgende personen begraven, volgens een lokale bewoner van Purbalingga die een prive studie had gemaakt van dit kerkhof. Van sommige van deze graven zijn foto's, welke ik hieronder toon.

Caroline Pinket van Haak, C. van de Berg, M. van Slee, John Engel, Th. La Fontaine, C. La Fontaine, Frans Jacobus Gerardus Meijer, Wilhelmine Hoff, Charles Henry, Th. Verploegh, G.L. Thesingh, A.J. Vincent, Adriana Burgmans, Hendrik Burgmans, Tan Tjwan Ling en overigen welker namen onherkenbaar zijn.

De begravenen zijn veelal afkomstig van de suikerfabriek Bodjong.


Geen foto, maar wel enkele details over Carolina Pinket van Haak. Geboren 20-6-1821 te Malang en overleden 24-11-1894 te Poerbolingo. Zij huwde dr. Gerrit Jan Koot. Het paar trok naar Nederland, alwaar Gerrit Jan te Delft overleed in 1865. Na de dood van haar echtgenoot trok Caroline terug naar voormalig Indië. Zij huwden te Soerabaja op 14-2-1844.

Het paar had een dochter Pauline Amalia Koot 1848-1872 (Genealogie RIJK-MEIJER). Volgens andere berichten waren er ook andere kinderen.

Op Peneleh Soerabaya - Straat 31 Oost Graf B2985 liggen samen begraven: Constance Pinket van Haak begraven 9-10-1910. Paul Emile Koot begraven 22-11-1919 en Adolph Charles Hardenberg begraven 5-4-1935. (Indische Navorschers.)

Aanvulling 7 juli 2018: Alsnog via de website jejakkolonial.blogspot.co.id - fotograaf Lengkong Sanggar Ginaris een foto van het graf van Carolina Pinket van Haak.

 

 


 

Het graf van Claudine van HAAK, geboren Pattie op 7 juni 1823 (of 1833?? Ik heb geen juiste documentatie kunnen vinden) en overleden op 13 nov 1865 (RA1867)  te Purbalingga (Poerbolingo). De grafplaat vertoont als overlijdensplaats PROBOLINGO en dat is een geheel andere stad. Ik heb niet kunnen ontdekken van welke tak van HAAK zij stamt. (De naam van HAAK komt al in de boeken van de VOC voor.)

Zij huwde op 26 okt 1853 te Soerabaya met Henricus Fitz VERPLOEGH, zoon van Benjamin Corneille VERPLOEGH - oud Resident Cheribon - en de lokale vrouw Mbok Adjing Saribah (adellijk). Geboren 8 mei 1824 te Salatiga. Henricus zelf werd Resident van Banjoewangi en ging op 5 juni 1880 met pensioen

Henricus Fitz Verploegh had een halfbroer geheten Adolphus Fitz Verploegh, geboren 6 febr 1827 te Benkoelen uit de relatie van zijn vader Benjamin met de Chinese vrouw Nona Hain Nio.

Henricus trok na de dood van dochter Claudine Adolphine (zie hieronder) naar Nederland en hertrouwde Elisabeth Johanna de Bloois Goojers (zij was 24 jaar) op 16-1-1889 Den Haag en overleed te Den Haag in 1899 op 75-jarige leeftijd op 4 okt 1899. (Kinderen hieruit Henri Cornelis *03-11-1885 en Adolf *18-6-1887 en Johannes Cornelis *03-04-1893 en ook zoon Charles geboren te Schaarbeek Belgie in 1890 en tot slot zoon Emile die op 1 aug 1894 werd geboren.)

In de staatscourant van van 18 febr 1904 wordt zij echter aangeduid als Elizabeth JEANNE de Bloois Gojers.

In de trouwakte van zoon Charles 27-11-1912, wordt zij dan aangeduid als Elizabeth JEANINE de Bloois Gojers.

 

Het echtpaar Claudine van Haak en Henricus Fitz Verploegh kreeg een dochter Claudine Adolphine Verploegh, geboren 15-9-1857 Soerabaja en overleden Pasoeroean 2-6-1880.

Onderstaande foto van de grafplaat heb ik bewerkt. Rechtsonder was een wijzende vinger aan de hand van een dame, die ik heb weggehaald, omdat het storend werkte. Er was geen foto beschikbaar van het hele graf.

 

 


Hieronder het graf van de weduwe M. van Slee-Cyré. Zij huwde M.B. van Slee op ?? en hij overleed op 65-jarige leeftijd in febr 1907 te Soerabaja. Mevr. M. van Slee-Cyré woonde op de Ngaglik Wetan nummer 22 te Soerabaja en vertrok uit Soerabaja in juli 1932.

Mevr. van Slee werd geboren op 6-2-1853 en overleed op 1-1-1939. Weinig meer is mij bekend over dit echtpaar.

Haar echtgenoot heette volledig Marcellis Bernardus van Slee en was gepensioneeerd Majoor Artillerie, geboren 23 sept 1841 en overleden 16 febr. 1907. Hij ligt samen in een graf te Peneleh B2745 met Jacoba Elisabeth van Slee geboren 1912 en gestorven 1916.

Foto: Banjoemas.com

 


Het graf van G.L. Thesingh. De datums staan ernaast. De fotograaf en editor van Banjoemas.com spelde zijn voorletters verkeerd. Hij heette voluit Guillaume Louis Thesingh.

De Indische Navorser (2002INN15) vermeldt echter het volgende:

Hij was de zoon van Mr. Egbert Thesing en geboren 9 sept 1824(?) en Henriette Petronille van der Upwich. Hij huwde te Batavia op 29 april 1846 met Maria Sophia Duijvené (vader Jean Esaie Duijvené en moeder Saijma.) en er waren 3 kinderen: Jenny Marie (Zij huwde Jan Gerrit Vermeulen), Guillaume Louis Marie en William.

Ik heb geen andere gegevens kunnen vinden.


 

Het graf van H. Burgmans, geboren te Rotterdam 7 oct 1846 en overleden 19 aug 1915 Poerbolingo. Hij heette voluit Hendrik Burgmans en was de zoon van Huibert en Geertrui Beeker.

Hij was werknemer op de suikerfabriek Bodjong te Poerbolingo en ik heb niet kunnen vinden met wie hij gehuwd was of een relatie had.

Volgens Roosjeroos.nl huwden te Poerbolingo Mary Burgmans met Jan Willem Dozy in 1908 en Ernestine Burgmans met Henry Aussingh in 1912. (Dochters)

 Aanvullingen 22 april 2019.

Van de website:    https://www.abesagara.com/2018/07/ziarah-kuburan-belanda-kerkhof-stana.html

de volgende foto's overgenomen:

Het graf van de circa één jaar oude Wilhelmine (Almanak schrijft WILHELMINA)  Hoff, geboren 6 mei 1893 Poerbolinggo (Banjoemas) en overleden 24 febr 1894 Poerbolinggo (Banjoemas). Geen verdere gegevens beschikbaar wie haar ouders waren.

 

 

Het aanzicht van het kerkhof anno 2018. Wat schoongemaakt en toonbaarder gemaakt.

 

Moge zij allen in vrede rusten.

TopCopyrights imexbo.nl, imexbo.org, imexbo.eu, annajohannes.eu | Why do you visit this website if you can't read.....