Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Vink Dalitz
Persijn
Barend
de Rijck vdGracht
Schieffelers
Hinrichsu.d.Boogaard
Hojel Berg
Vries
Meulemans Coopman
de Calonne
Lazare
van Naersen
Saulus Davies
Kolmus
Rugebrecht
Lammerts van Bueren
Albouts Pijloo
Bloem
Ruys Grohé
Heeg ToussaintZannet
Lam.v.Buer-Pöttger
Goldman Renesse v.D.
Stokhuijzen Lugt
Nelwan Weijdemuller
Menxel de la Combe
De la Fosse
Kühr
Schreefel
Catalani
Benjamins
Gonggrijp vd Sanden
Delmaar
Von Hugo
De Bruïne de Jongh S
Goodliff Mutter
Van Maanen Bekkers
Moll
Mulholland
Thielsch
Rader Lespau
Scheibeler
van der Sluis
d'Arnaud v Boekholtz
Ramakers van Praag
Bernet Senff
Blijenburgh Leyssius
Brookman
Von Gabain
Geerst
Nowack Engel
Eilbracht-Vinkourt
Douwes Dekker
Fiorani Pereira
Haase de Klerk
Fransz Damwijk
Damwijk
Baudoin
Haar Schreuder
Schüchner, Huisman
Radier Kuneman
Rijnders Mouthaan
Van Mansvelt-Breedt
Pfeifferv.PolanenPet
Pelupessy_Tuankota
Prins - Vaillant
Sleebos vd Linden
Vermeij Loen
Sarkies Hampar
Termijtele-v.Leerssu
Albert Zorab
Crompvoets v.Ginkel
PattiselanoTimmerman
Unger Jahn
Fehr
Beijnon
Bovene Beynon
De Bruïne - Ouwens
Bloemhard
Berkholst Sopamena
BruynKopsWalbeehm
Boogaardt Clarenbach
Bastiaans_Jager etc
Creutz Lechleitner
Ginkel Deurink
Gonggrijp Reijneke
Rozeboom vHvStaer
Manz Kandou
Kraag vStralendorff
Kraayenoord Wiggers
La Valette
Landzaat Monfils
A.A. Lans Carli
Marks-de l.deMorsain
BastiaansHofPanhuyz
Elias Wermuth
Mulder Butin Bik
Garling Pfaff
Legerstee
Overweel ToussaintZa
Polanen Petel-Thio
Fuhri-Mierop
Portier Rumpf
PortierKlijselijGeph
Pool Holtappel
Mutter Schoen
Razoux Schulz_Büno H
Manisa Raboen
Frieser Zijmers Reyn
Hoogez_Voorthu_Coenr
Sijnja Kroese
DebrichyKattenbSchül
Ramakers v.Praag
van Rees
Hoogbruyn Toorop
Harten Florentinus
Lentze Schenkhuizen
Mallant Haholy
Krijgsman Vijsma
BraunVredeSamuel
ButtersRubenMarcks
Matheuwezen Mutter
Smith Kneefel
Urbach
Vliet Ronkes Agerbee
Bax
Albouts Andel
Benig Huffenreuter
Bousquet van Hek
Pechler van Hek
DarricaFranckAkkerma
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

De Weduwe van Indië: Radier-Kuneman

Geplaatst op weblog Indisch4ever door webmaster Boeroeng op 2 febr 2020.

 

 

Mensen die terugkeerden uit Indië vestigden zich in Den Haag. Ook veel Indische mensen die in Nederland gingen wonen kozen voor deze stad en overleden er. Dat is te zien aan de grafstenen. Bijvoorbeeld met deze foto van de begraafplaats Nieuw Eykenduynen te Den Haag 

 

 

Foto hieronder:

Sophie Kuneman en echtgenoot Hendrik Radier sept 1918 te Den Haag bij het huwelijk van zoon Hendrik.
Sophia huwde 2 febr 1885 te Soerabaja, op dezelfde dag en plaats als haar zus Pauline
Sophie werd 97 jaar  en was geboren in 1862, dochter van Gerrit Hendrik Kuneman en Diana Martherus.  Diana was dochter van het Armeense echtpaar Galestan Martherus (1794-1864) en Martha Johan.  Galestan Martherus was scheepsgezagvoerder, koopman en adminstrateur.

  

Gerrit Hendrik Kuneman ( 1827 Rotterdam) kwam ca 1845 te Java en was boekhouder van de marine-pakhuizen te Soerabaja. Daarna werd hij eigenaar van een ijsfabriek, nog later had hij een arak- en spritusfabriek. Allen te Soerabaja. Ook had hij een plan voor een paardentram en was even kinaverbouwer. Hij overleed in 1906 te Den Haag  en Diana aldaar in 1910.

Hendrik Radier uit Amsterdam was substituut griffier bij de Raad van Justitie te Soerabaja.

Dochter Sophie Hermine Radier was de eerste in dit graf.  Ze verloofde tegelijk met haar zus. Ze huwde Nicolaas Tierie, luitenant bij de genie  en in 2018 werd hun dochter Mathilde Tierie er begraven

Dochter Mathilde Radier werd als derde bijgelegd. Ze had een eerste huwelijk met Josephus Brüning, luitenant bij de genie en hertrouwde in 1933 in Den Haag  met Cornelis van Mourik, luitenant veldartillerie.

 


 

Aanvullingen met betrekking tot het Armeens gebeuren in deze familie Kuneman Martherus Johan, zoals ook door mij geplaatst op het Indisch4ever weblog op 2 feb 2020 in de reacties:

 

Robin Martherus heeft niet de volledige en of juiste naam op zijn site genoemd van Galestan Martherus…Juist is: LAZARUS GALSTAUN MARTHERUS. (Zie hiervoor de overlijdensakte van Diana Martherus nr. 3367 Den Haag 17 nov 1910 en de archieven van Nieuw Julfa Isfahan de Armeense bevolking).
Lazarus Galstaun Martherus was overigens 3x gehuwd,…Uit huwelijk 1 met Angelier de vrije on-christelijke vrouw: 4 kinderen. Uit huwelijk 2 met Martha Johan geboren Basrah had hij 11 kinderen. (Martha was amper 13 jaar toen zij uitgehuwelijkt werd) en uit huwelijk 3 met de vrije on-christelijke dame Boenga had hij ook 4 kinderen…Totaal 19 kinderen.

Het eerste baantje van Lazarus Galstaun Martherus was inderdaad gezagvoerder en wel van de bark Vrouwe Helena, vernoemd naar de echtgenote Helena Jacoba Herwich van over-overopa Joseph Johannes. Hij kwam op dit schip aan te Semarang met zijn tweede vrouw (van 13 jaar) Martha Martherus-Johan en de tweede passagier was de heer Lazar Johannes.
Later was hij ook gezagvoerder op de Dolphijn en nog een schip niet met naam genoemd. Als koopman begon hij zijn handel in rozenolie en breidde dat later uit naar andere goederen. Later bezat hij zelf ook een schip waarvan de naam onbekend is.Martha Johan (zijn tweede vrouw) was familie van Hendrik Johan (=Ohanian) die met Theodora Wilhelmina Poland was gehuwd (dochter van Toontje Poland de vuurvreter met zijn eigen 3000 Barisan Madura manschappen). Het is tot op heden nog onduidelijk of de vader van Hendrik Johan, ten rechte heette Lazar Johan (=Ohanian) dezelfde persoon is als de passagier Lazar Johannes zoals hierboven genoemd. Hendrik en Theodora hadden 16 kinderen totaal. Toontje Poland had er totaal (volgens krantenbericht) 22 kinderen….Drie gezinnen en samen 57 kinderen. !!!! 

Lazarus Galstaun Martherus ligt begraven op Peneleh graf B337 en in graf E7713 op Peneleh ligt Louisa Martherus, zijn dochter uit zijn eerste huwelijk. Een andere dochter ligt op taman Prasasti Jakarta (Truitje Martherus – Robin Martherus noemt haar Theresia, doch dit staat nergens in de almanakken dat zij zo heette. Op haar graf staat ook Truitje.) 

Diana Kuneman-Martherus had o.a. een broer Stephan (hoofdambtenaar) die gehuwd was met Christine Julie Marie Schlenker en Stephan overleed te Semarang 17 dagen na het overlijden van zijn zuster Diana, op 2 dec 1910 .

 

Zie familie Poland/Johan/Thomas/Gregory/Sarkies/Döderlein de Win en aanverwanten op deze pagina: 

https://www.imexbo.nl/fam-johan-poland.html 

 

Einde aanvulling.

 

 

Top