Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT  deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ  H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor enkele familieleden met de familienaam VAN RIJK, die opteerden, enkelen genaturaliseerd werden en enkelen oorlogslachtoffer waren.

 

Ik begin bij het allereerste begin in het voormalige Nederlands Indië bij de heer PIETER VAN RIJK, geb Terneuzen 27 juli 1841 en zijn echtgenote CAROLINA GEORGINA ViCTORIA HENRIETTE BOTTER, geb 22 mei 1855 Cheribon.

Zij huwden in Cheribon op 16 febr 1871 (RA1872). Hij was KNIL militair Kapitein Infanterie.

 

Hun kinderen volgens bovenstaande pk, echter met opmerking dat er een gap zit tussen 1873 en 1881.

 

  1. MARIA ADRIANA geb 23 dec 1871 Padang
  2. JAN CORNELIS geb 30 aug 1873 Padang
  3. WILLEM PIETER geb 1 mei 1881 Amboina
  4. HENRI JACOBUS geb 13 aug 1882 Amboina
  5. PIETER geb 2 dec 1886 Amersfoort. Zijn vader Pieter (Sr) heeft zijn geboorte niet meegemaakt, aangezien hij te Amersfoort overleed op 5 aug 1886.(Akte Amersfoort 222).

 

(Volgens RA1880 te Batavia geboren PIETER GERARD 1879. Behorend tot deze familie????)

Advertentie Batv. Nieuwsblad 14 jan 1889: Gehuwd te Tjidadap de heer J.A.A. BLANCHEMANCHE met de weduwe C.G.V.H. VAN RIJK geb BOTTER.

Advertentie Javabode 10 april 1895: Overleden oud 39 jaar vrouwe C.G.V.H. BLANCHEMANCHE geb Botter te Soekaboemi 7 april 1895.

 

Zie lijst kinderen hierboven:

Ad 1) Maria Adriana huwde August Adriaan George Eduard van Polanen van Petel. Uit dit huwelijk 2 dochters en 2 zonen.

Ad 2) Jan Cornelis huwde Jo Tjoan Nio (geb 3-4-1890) op 13 mei 1916. Hieruit kinderen waaronder zoon LOUIS (2a) die opteerde en zoon NICO (2b) die oorlogsslachtoffer was.

Ad 3) Willem Pieter huwde Emma Henriette Wilhelmina van Soelen op 12 dec 1912. Hieruit kinderen geboren waaronder zoon FRITS PIETER (3a), zoon HENRICUS EUGENIUS (3b) en zoon WILLEM (3c) die alle drie opteerden.

Ad 4) Henri Jacobus huwde NJI IJOT. Hieruit kinderen geboren waaronder zoon CHARLES ARNOLD (4a) en zoon HENRI JACK (ad 4b) die beiden opteerden. (Meerdere kinderen uit dit huwelijk, waaronder zoon Willy)

Ad 5) Pieter (Jr.) Geen gegevens bekend bij mij.

 

De (opterende) kleinkinderen van Pieter van Rijk en Carolina Botter:

Kleinzoon 2a: LOUIS  geboren Sukabumi 12 okt 1922. Op datum optie 19 dec 1951 ongehuwd, werkzaam op de onderneming Tjisampora-Wangun en woonde te Sukabumi.

Kleinzoon 2b: NICO geboren 29 mei 1916 Tjiandjoer en vermoord Tarakan door de gore Jappo schoften op 19 jan 1942 als gevangene op één van hun oorlogsbodems. Nico ging op 18 maart 1935 in dienst bij de zeemacht en ging over naar de Genie bataljon Pioniers op 27 aug 1936.

Kleinzoon 3a: FRITS PIETER geboren Sukabumi 18 okt 1915. Hij huwde Cecile Donkel. Hij was administrateur van de onderneming Tjisampora-Wangun. Uit huwelijk met Cecile 4 kinderen, te weten: Rudolf Willem Pieter (*Paro Paro 1 juli 1947), Frits Edward (*Sukabumi 13 nov 1948), Erica Emma Henriette (*Sukabumi 12 dec 1949) en Gerard (*Sukabumi 21 juli 1951). Volgens verklaring. Wellicht na datum optie nog andere kinderen?? (Bron NA/OGS: Frits en Cecile en kinderen woonden in Apeldoorn (in 1959 naar Nederland gekomen)

Kleinzoon 3b: HENRICUS EUGENIUS geb Sukabumi 7 juni 1914. Huwde 1) 1938 met Irma Pieters waaruit dochter Monica. Scheiding volgde in 1947 en Monica werd toegewezen aan haar moeder. Huwde 2) op 9 jan 1948 met Irene Brinkman (Klakah * 1926) en hieruit 2 kinderen Henry Franklin *Sukabumi 1948 en Henry William Bruce *Bandung 1951. Hij opteerde 17 dec 1951 namens echtgenote en ALLE 3 kinderen. Hij was werkzaam als administrateur van de ondernemingen Erven W.P. van Rijk (zijn vader en overleden 3 april 1946 te Bogor.) Overleden Jakarta 10 mei 1958.

Kleinzoon 3c: WILLEM geb Sukabumi 28 okt 1917.  Werkzaam als elektrotechniker op de onderneming Erven W.P. van Rijk. Hij was gehuwd op 22 maart 1942 met Hendrika Maria Brandt geb Dordrecht 26 jan 1920 en uit dit huwelijk de kinderen Willem Pieter en Sylvester Ronald.

Kleinzoon 4a): CHARLES ARNOLD geb 25 juli 1913 Sukabumi. Werkzaam als planter te Sukabumi. Gehuwd met Gusta Clara Johanna OTTO (*3 okt 1920 Sukabumi)  op 4 mei 1939. Uit dit huwelijk zoon Robert Charles Francis geb 1942.

Kleinzoon 4b): HENRI JACK geb Sukabumi 10 juli 1920 en overleden Den Haag 1 okt 1962. Werkzaam als planter te Sukabumi. Huwde 10 juni 1949 met Petronella Klazina Albertine SISSINGH en kreeg zoon Henri Jacobus *Sukabumi 16 dec 1949. (Vernoemd naar zijn opa Henri Jacobus.). Het gezin woonde te Rijswijk en in Nederland was hij werkzaam als rijksambtenaar.

 

De oorlogsslachtoffers (behalve ook nog Nico van Rijk - 2b  zie boven):

Henri Jacobus van Rijk ( zoon nummer 4 van Pieter van Rijk en Carolina Botter). Eregraf te Pandu.

De OGS maakt hier een onjuiste vermelding. De geboortedatum van Henri Jacobus is NIET 13 aug 1886 MAAR 13 aug 1882 en is dienovereenkomstig NIET 61 MAAR 65 jaar geworden !!!!

 

In dit graf is ook NAAMLOOS bijgezet de urn van WILLY VAN RIJK, oorspronkelijk begraven te Heerlen 1985 en in leven gehuwd met mevr. S. van Leeuwen. Willy was een zoon van Henri Jacobus. Hij was Kapitein tandarts Mariniers 1945-1948. (Bron NA/OGS). Zie een overeenkomstig verzoek in 1979 van schoondochter van Willem Pieter van Rijk hieronder en dit verzoek werd geweigerd. 

Iets over mevr. van Rijk-van Leeuwen uit 2020: 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200420_00157053 

 

 

Willem Pieter van Rijk. Zoon nummer 3 van Pieter van Rijk en Carolina Botter. Eregraf Menteng Pulo.

Bron dossier NA/OGS: Op 7 mei 1979 verzoekt mevr. van Rijk-Brinkman, woonachtig te Den Bosch om stoffelijk overschot van haar echtgenoot Henricus Eugenius van Rijk, overleden 10 mei 1958 en begraven gem.begraafplaats Menteng Pulo, bij te zetten in het eregraf van zijn vader Willem Pieter van Rijk. Zij doet hetzelfde verzoek voor de vader van haar schoonmoeder de heer H.E.W. van Soelen.

Antwoord van OGS op 15 mei 1979: Conform de statuten van het OGS is het verzoek niet toegankelijk verklaard.

 

Mijn vraag: Wat is er na 1979 veranderd in de statuten van de OGS? Want in 1987 werd een overeenkomstig verzoek wel gehonoreerd. Het verzoek werd gedaan door een familielid van zijn broer Henri Jacobus.

 

Even recapitulerend:

Zoon bijzetten vanuit Nederland naar ereveld Pandu Bandung Indonesia in 1987 mag wel.(Afstand n.b. circa 14000 km)

Zoon bijzetten vanuit Menteng Pulo alg.begraafplaats Jakarta naar Ereveld Menteng Pulo Jakarta in 1979 mag niet. (Afstand n.b. nog geen 5 km)

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn en waar zij ook moge zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast hun Schepper.

Top