Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

De kali Bogowonto, Purworejo en Rudy Hartung's huis.

IN MEMORIAM RUDY BERTRAM HARTUNG * 1940 VOORMALIG INDIË -  +2021 INDONESIA....... Een vriend keerde huiswaarts naar zijn Schepper.

 

Hij was een vriend uit verre oorden en ook hij kreeg zijn deel van het leven in zijn rugzak mee.

Uit respect voor Rudy en zijn familie doe ik hier GEEN genealogische informaties verstrkken.

 

Jaren geleden en daarna nog steeds (tijd vliegt voorbij) stuurde Rudy Hartung mij foto's van diverse oorden te Midden Java, omdat hij wist hoe ook ik zeer verlangde naar het geboorteland.

 

Tja die Rudy toch, een die-hard Indo, is niet weg te branden onder de brandende zon van Midden Java vandaan en leeft en woont er al een jaartje of 28 samen met zijn steun en toeverlaat Mas Par, diens echtgenote Mb Warni en hun zoontje Hanif.(Die hij ook als pleeggezin heeft aangenomen).

 

Hieronder een foto van Rudy en zijn "gezin" genomen in de voortuin van het huis. De kembang sepatu (hibiscus) rechts op de foto (met die rode bloemen),  heeft Rudy laten importeren uit Nederland, want men schijnt deze plant niet te kennen op Java. (Manieheus).

De afgetrapte sandalen die Rudy draagt, doen nog steeds hun dienst. Hij heeft ze ooit eens 25 jaar geleden meegenomen/gekocht bij "De Sandaalse Schoenenfabriek" in Woudriaansoord en ze zijn onverslijtbaar. (Maar het kan ook zo zijn, dat ie ze zelden draagt natuurlijk, omdat ie liever op zijn blote kakkies loopt. Zou ik ook doen.)

 

 

Hieronder het bewijs, dat Rudy toch liever op zijn blote kakkies rondloopt. :-) 

 


Mas Par is verantwoordelijk voor de soto ayam op zijn tijd en gebruikt daarvoor natuurlijk de kippen die ergens in hun achtertuin hun kostje bij elkaar scharrelen en verder verzorgt Mas Par een paar bebeks (eenden) en wat van die miauwbeestjes, die natuurlijk niet mogen ontbreken in het huishouden.

Alles wat niet geschikt is voor de soto (wat betreft de kippen natuurlijk en niet de eenden) wordt in de verkoop gedaan. De katten mogen blijven, weest gerust.

Mas Par is geboren in Brenggong een durp vlakbij en ergens op mijn website heb ik al iets geschreven over het ontstaan van het durp Brenggong. 

(Daar woonde oorspronkelijk een oude gepensioneerde koloniaal die geen geloof had in de moderne technische snufjes zoals bijvoorbeeld een uurwerk, samen met zijn oppas/verzorger. Wat wil nu het geval zijn? Elke dag - als de zon onderging, vroeg de oude koloniaal aan zijn oppas om een paar roffels op een grote gong te rammelen ten teken dat het maghrib was (zonsondergang) en dat gebeurde dan als volgt: "Mas Ngatemo, breng de gong en sla er eens op."... En dat ging elke dag maar door en door. Maar op een gegeven moment was dat lange "commando" teveel voor de oude koloniaal en werd het afgekort tot "Breng Gong." Enfin, zoals wij allen te wachten staat, ging de oude koloniaal naar de eeuwige jachtvelden en te zijner ere werd deze plek later een desa met de naam Brenggong).

 

Hieronder een trotse vader Par en zoon Hanif:

 

 

De echtgenote van mas Par is Mb Warmi en zij runt een warung - gesitueerd aan de voorkant van het huis - samen met haar zuster Yati. 

Af en toe stopt er een bus voor het huis met toeristen uit het verre Nederland en deze krijgen een speciale korting aangeboden bij aankoop van de snuisterijen, snoepgoed en eventuele soto ayam of gezouten eenden-eieren voor bij de rawon.

 

En Rudy zelve en Hanif? Ach Hanif heeft het druk met zijn school- huiswerk (SMP 1ste klas in 2018) en kattekwaad uithalen samen met zijn vriendjes als ze niets te doen hebben of als ie het te bont gemaakt heeft, krijgt ie wat huishoudelijke taakjes toebedeeld, zoals de tuin een beetje schoonmaken en de beestenboel mee helpen verzorgen.

 

Tja Rudy...die kijkt alles zo'n beetje aan en als de drukte of geroezemoes het hem teveel wordt, dan pakt ie zijn wandelstok en gaat wat tochtjes maken in de omgeving waarbij natuurlijk niet zijn geliefde wandelroute mag ontbreken en dat is de route langs de kali BOGOWONTO.

 

Hieronder een stukje tekst van Rudy zelf wat betreft de kali Bogowonto, opdat de lezer-es er iets meer van af kan weten.

Quote tekst: 

Wat de ligging van deze kali betreft het volgende.
Langs Purworejo . Het is een kali gelegen vlak voor mijn huis, ca 3 km verborgen achter bosjes.
Ik moet er dus naar toe lopen om ervan te kunnen genieten.
 
Het is een kali gevormd door meerdere kali's. Allemaal  uit de noordelijke heuvellanden en bergen van dit deel van Midden Java, 
Dus van boven ten noorden van Purworejo. . Al die kali's zoeken  hun weg naar beneden, naar het zuiden  om uiteindelijk in de Indische oceaan binnen te stromen,
 
Het zal voor jou duidelijk zijn  dat een kali met haar water nooit een rechte kali kan worden, aangezien zij onderweg vele heuvels tegenkomt. En waardoor zij talrijke bochten (kronkels) moet maken om de heuvels heen.  Dat is in tegenstelling tot een gegraven kanaal.
Best grappig dat je vaak ziet dat een deel van die rivier even weer Noordwaarts stroomt. En dan denk je hoe kan nou terug richting de bergen in???
 
In al deze kali's vind je heel veel stenen van diverse maten. Grote rotsblokken tot kleinere mooi geslepen steentjes.
De stenen zij heel geschikt voor muren, funderingen,bestratingen enz.
 
Wat ook opvalt dat de deze kali verschillende namen heeft.
Afhankelijk van de streek waar zij langs komt is haar een nieuwe naam gegeven.
Wat best verwarrend is. 
 
Unquote tekst.
 
(Later heeft Rudy me de definitieve naam toebedeeld en dat is dus de kali BOGOWONTO.
 
Voor diegenen die een stukje Javaanse natuur op hun waarde achten, hieronder dan enkele foto's van deze kali.
 
 
Hieronder enkele foto's door Rudy gemaakt.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dat was het dan zo'n beetje over de kali Bogowonto, Rudy een diehard Indo en zijn aangenomen gezin bestaande uit Mas Par, zijn echtgenote Mb Warmi en hun zoontje Hanif te Purworejo Midden Java.

 

Tot slot hieronder een foto van een familie reunie te Purworejo. Rudy's familie kwam over uit Nederland ter ere van een plechtige maar toch ook een droeve familie aangelegenheid. Men zit hier met zijn allen op de trap van Rudy's huis.

 

 

Soms belden we elkaar en soms mailden we elkaar. Niet vaak, maar een half woord was genoeg voor ons.  

Inmiddels - als ik dit neerschrijf - zou Rudy op 31 juli 2021 de leeftijd bereikt hebben van 81 jaren oud en hij had in 1992 ooit gezegd: Ik ben in Indonesie geboren en zal er ook in mijn graf te ruste gelegd worden. En in 1992 vertrok hij weg uit Nederland en keerde terug naar zijn geboorteland

 

Één dag voor zijn verjaardag op 30 juli 2021 verliet Rudy het aardse en hield  zijn gelofte stand. Hij werd begraven te Purworejo en liet zijn pleegzoon PARIMAN en pleegzoon's echtgenote WARNI en hun zoontje HANIF achter in het huis waar hij samen met hen woonde in de dasa LOANO nabij Purworejo en ligt hij daar nu te rusten op het christelijke kerkof van Purworejo (Poerworedjo).

 

In memoriam:

RUDY BERTRAM HARTUNG.

Geb. 31 juli 1940 en overleden 30 juli 2021.

 

 

De ter aarde stelling op 30 juli 2021 te Purworejo.

Het graf anno 30 juli 2021 te Purworejo.

 

Rudy, moge jouw ziel in genade door onze Schepper ontvangen worden en moge jij in alle eeuwigheid in vrede rusten. Dank voor alles wie je was en wat je deed.

De helft van je leven gaf je aan Indië/Indonesia en de andere helft was voor Nederland. In 1955 kwam je aan in Nederland en in 1992 verliet je Nederland weer voorgoed en keerde je terug naar je geboortegrond.

 

RIP vriend.

Top