Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Contactformulier
Gastenboek
Wie ik ben
Mijn ouders
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Indië en oorlog
Slag in de Javazee 1
Hij overleefde
SBN Doorman
Peter Steenmeijer
Slag Javazee 2 VON
Dia HMS de Ruyter
Dia Candi Semarang
Aftocht Japan
Geëxecuteerden
Archipel oorlogen
Indië en Youtube.
Zieleroerselen
Verhalen over susje
Diverse verhalen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Foto's algemeen
Externe Indo links
GEZOCHT


Indo's eten in hun leven gemiddeld
rijstkorrels per jaar en 5 kilo sambel

DOORMAN GING NIET MET SCHIP TEN ONDER,

is de kop van een artikel uit de Leeuwarder Courant uit 1982 en geïnterviewde was oud Marineman matroos en later sergeant Willem van Zijl.

Hij was opvarende en overlevende van de Slag in de Javazee 27 febr 1942 en werd opgepikt en te werk gesteld in het krijgsgevangenkamp te Nagasaki en kwam "heelhuids" in Nederland terug, vervolgde zijn carriere bij de Marine en ging uit dienst in 1961 wegens trombose en later enigszins verbitterd met pensioen ging. 

Ik heb dit artikel overgenomen en enkel hier geplaatst uit hoofde van nieuwsgaring en van mijn persoonlijke betrokkenheid bij de Slag in de Javazee, wegens het feit dat mijn broer sneuvelde in die bewuste Slag en voor geen andere reden dan ook. Zelf heb ik totaal geen mening of oordeel van welke aard dan ook over de inhoud van het artikel.

 

Bovenstaande foto's van Willem van Zijl hieronder uitvergroot:

 

 

Hieronder het relaas van/over Willem van Zijl, overgenomen van www.kb.nl Leeuwarder Courant 1982.

 

 

Hieronder het commentaar van F.C. van Oosten, hoofd Maritieme Historie van de Marinestaf te Den Haag in 1982.

De rest van het commentaar gelieve men zelf maar even op te zoeken in de www.kb.nl

 

Copyrights imexbo.nl en imexbo.org  | Wilt u contact zoeken? Ga naar Contactformulier.
Top