Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Mary v.Oostrom Soede
Johnny en Jack vd A.
Pension Haverkamp
Kinderen Maagdenberg
Vakschool meisjes
Schoolweg Noord
Families Braakman
De fam. H.R. Davies
De familie Abuijs
Gang Kwini/Stoviaweg
Maria Senden
Winny Gingnagel
H. Denecke
J.W.J. Willemse
B.Th. van Toledo
Mr. M.M. Taytelbaum
W.F.J. Geldmaker
Galestien & Rientsma
Alb580 Houwink-Beck
Nettie Brandon
R.A. Waleson
Volkert S. Ohmstede
Alb1083 VonKlitzing
Krijgsman alb.1080
Alm915 Sänger
Alb 862 Kuen
Alb 862 van Milt
Bordeaux & v.Ligten
Alb878 Slothouwer
Album 1005
Alb1001 Fam.NOZ
Alb1001 v.Dulken
Alb835 Casa Bonita
Alb985 P. Vierhout
Alb985 Fam. Louwe
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Foto's uit album 1071 van Jan Vane en andere albums - Foto zoekt familie, tenzij andere bronnen vermeld zijn. 

De Schoolweg Noord te Batavia en omgeving.

Eerst maar een kaart van de Schoolweg Noord en omgeving, zodat men zich een beter beeld kan vormen van de foto's uit album 1071.

(Kaart KITLV 1932). Heel duidelijk is te zien hoe de Tjiliwoeng zich splitst bij het Wilhelminapark en verder links en rechts gekanaliseerd verder wordt geleid richting zee (noorden).

Een detail van de omgeving. Blauw is een gekanaliseerd stuk van de Tjiliwoeng.

 

Foto onder: De Schoolweg Noord heet tegenwoordig natuurlijk anders en dat is geworden Jln Pasar Baru Selatan. Hoe ironisch; zelfs in het straatnaam beeld dacht men van die kolonialen af te willen zijn. Toen NOORD en heden ten dage SELATAN = ZUID. En gelijk hebben ze.

 

 

Een opname vanuit de tuin van het pension en kijkend op het stuk gekanaliseerde Tjiliwoeng. Aan de overkant van het kanaal is een half gebouw te zien. Dit is het gebouw van het Centraal Kantoor voor de Statistieken. Onder deze foto, een foto van het gehele gebouw, ook vanuit de voortuin genomen. Op de kaart hierboven in de witte cirkel is het gebouw genummerd 60. Hieruit concluderend kan men dus zeggen, dat het pension ongeveer halverwege de Schoolweg Noord gelegen moet hebben. Gelegen MOET hebben? Jaja, Anno 2014 isternietmeer. Alles weg, abis, hilang, amblas, gedongkel en nieuwe kantoorgebouwen e.d. voor in de plaats gezet.

Let wel: Er is een behoorlijk tijdsverschil tussen de opname boven en de opname onder. Op de foto onder is te zien, dat het dak opgeknapt is. En de muren zijn geverfd.

En schrik niet: Het Statistiek gebouw anno 2014.

 

De Schoolweg Noord met rechts het pension en overige naburige huizen en de fotograaf  Jan Vane kijkt in de richting van de Postweg. Let op het fietsend stel.... Ogenschijnlijk as usual: De kleinste mag zich het leplazarus trappen en de oudste zit lekker achterop gonceng. Niks veranderd in de tijden. De jongste is altijd de klos. In dit geval dus NIET, want de kleinste mag sturen (en remmen) en de grootste achterop mag trappen. Goed kijken op de foto.

En anno 2014 het voormalig pension Haverkamp, niet het rode hek, maar waar de zinkenplaten voorgejast zijn.

 

 

Let op de houder aan het stuur voor de lamp. Daar paste een lamp op, gevuld met Carbid of petroleum. Die schoof je over de houder heen. Klaar was de kacung of genduk.

 

Nu andersom kijkend in de richting van de bocht naar Goenoeng Sari... De paden op, de lanen langs, hoojoo hoojoo hoojoo.... één auto in de hele straat en die staat ook nog 's stil.

Elly wachtend? Met wie? Waarschijnlijk op de twee vriendinnen op de fiets? (Foto boven.) Vlekkie de dikzak natuurlijk erbij, tong uit de bek, want het is bloedheet, ondanks dat het in de late middag is. (Zie schaduw). Ik  heb een zwak voor deze Vlekkie, want die gladakker die ik had, heette ook Vlekkie..... Hé, er schiet me wat te binnen: Hot Item "Indische Vlekkies" gespecialiseerd in het straatleven van de oude grote voormalige Indische steden.

 

En onder een opname van Vane met Tineke Hofman (midden) en mevr. Florentinus. (Een achternicht van me van de Johannes tak was gehuwd met Florentinus - Batavia 1879).

Jan Vane zal deze mevr. Florentinus naar alle waarschijnlijkheid gekend hebben uit de dienstkringen van de Post en Telegraafdienst waar hij werkzaam was geweest, want een collega van hem was W.L. Florentinus gestorven november 1928 te Batavia. (Vader van deze dame?). Overigens: de naam Florentinus uiteraard ook zeer ruimschoots vertegenwoordigd in dat oude Indië.

Op de Kartiniweg. Zie kaart boven. Op de kaart lijkt het alsof de Kartiniweg een enorme boulevard is, manieheus. Een zandpad dus. En vooral niet belopen als het regentijd is, want dan glij je subiet de Tjiliwoeng in. De overkant is de Goenoeng Sari.

En tot slot een lijstje met namen van enkele bewoners in die Schoolweg Noord.

(Hetzij inwonend, hetzij hoofdbewoner. Waar het kenbaar is gemaakt door de BS, heb ik het erbij gezet of ze een kamer/paviljoenhuurden = INW.)

Eigenaardig dat op nr 22 zich niemand heeft laten inschrijven, tenminste volgens de mij beschikbare info.

Vane zal het wel druk gehad hebben met de praat aan het hek bij al die buren. "Hallo zeg kerel, hoe was je dag vandaag?"... "Nou vrij druk gehad Vane. Moest 3 klanten aan het loket helpen met de vestigingspapieren in te vullen. Het waren een stel buuuutenlanders." ... "Jaja,'t is me wat, ze komme overal vandaan tegenwoordig." ..... "Vane, let op mien woorden mien jong. Binnen nu en 30 jaar gaat het in ons moederland net zo. Kom, ik ga maar 's weer naar Mientje de warunghoudster. Ze heeft vandaag nasi gudeg in de uitverkoop. Eet ze Vane"... "Van het zelfde buurman. Ik zie je morgen wel weer in de soos." ... En Vane sjokte op zijn gemak weer verder op zoek naar leuke taferelen voor zijn Rolleyflex..... "Hoi Vane, alles kits achter de rits?"... Hoi Vlek, ja hoor prima vandaag.Mooi weertje, beetje warm en de kali stinkt ook wat, maar voor de rest alles ok." .....

 6 1930Oostermann 
 6 inw 1933 Neiden. Tevens inw in 1933 Hong A Jim
 8 1933 Smith
 9 1935 Sigarlaki
 11 1930 Gallert
 12 1931 de Viso
 13 1931 van Looy
 15 1942 de Veghte en Brohet huwden in dit huis
 15 1931 Stofberg-Niedeck
 16 1934 de la Rambelje
 19 1932 Ungerer
 20 1931 Luyke
 20 1932 Verrijk en van Haver huwden in dit huis
 24 1932 Vlek de Coningh
 25 1933 v.d. Broeke
 28 inw 1931 van Tuyl-van Hierden
 28 1932 Toorop
 7                1935       P.J.Hartman - Alles reparateur geweren messen
 9 1937 Cohen
 9 1935 Schirmer
 9 1931 Vesgermann-Siegmund
 22 1929 Luteyn gehuwd met Haar in dit huis. (Chef Secretarie gemeente)
 23 1948 Netty Oei (levert eten buitenshuis op bestelling).
 24 1937 Mac Gillavry
 25 1947 Burgemeestre (uit Kramat) huwt in dit huis met Goossens,
 25A 1946 Stam
   
   
   

 

 


Voor de liefhebbers denkend aan toen fan vroeher.

 

Top