Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het Europese kerkhof bij de oude suikerfabriek SEWOEGALOER (Sewugalur) Jogja.

 

Foto's van het graf: EIGENDOM en COPYRIGHT van de heer Hari Kurniawan Hao Hao (FB name) waarvoor mijn dank voor het mogen gebruiken en plaatsen alhier.

Dank zij de speurtochten van de heer Hari Kurniawan Hao Hao, is voor de historie tenminste nog het graf van Maria Arabella Jones bewaard gebeleven. 

SEWOEGALOER....

Hieronder iets erover:

Pabrik gula Sewugalur terletak di Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo merupakan pabrik gula peninggalan Belanda. Pabrik gula  Sewu Galur ini didirikan pada tahun 1881 oleh E.J Hoen, O.A.O van der Berg dan R.M.E. Raaff sebagai Perseroan Terbatas. Perkebunan Eropa ini menyewa tanah-tanah milik anggota keluarga bangsawan Kadipaten Pakualaman di Kabupaten Adikarto. Wilayah Galur merupakan  bagian dari Kabupaten Adikarto yang terletak di dataran rendah dan sangat cocok untuk menanam padi, nila, tembakau dan tebu.

Wil men meer weten over de suikerfabriek? Een aanrader:

In het Indonesisch: http://watespahpoh.net/2014/hikayat-pabrik-gula-sewu-galur.html

Als men echt geïnteresseerd is, dan mag de taal toch geen barrière zijn. Google translate tot uw dienst, zeg ik maar.

 

Ergens in de overwoekering van het perceel van de suikerfabriek is een graf te vinden. En de personen die indirect betrekking hadden op dit graf, kregen een wel zeer triest deel van het leven.

 

 

Het graf van Maria Arabella Jones, gehuwd met George Valentine Jünemann. Zij huwden te Batavia op 7 juni 1865 (RA1865)  en zij stierf op 25 aug 1883 (RA1884) geheel onverwacht tijdens de nachtrust (zie advertentie onder). Er is mij niet bekend of er uit huwelijk kinderen waren. Althans, geregistreerde kinderen. Ik heb niets kunnen vinden.

RUHE SANFT...MARIA ARABELLA JUNEMANN en dan nog wat erbij, hetwelk niet te ontcijferen is.

Over Maria Arabella Jones heb ik zo goed als niets kunnen vinden. Waar was ze geboren en wanneer??? In het regionaal archief van Alkmaar komt één keer de naam Maria Arabella Jones voor en wel in 1849. (Geregistreerde, acte 6 pagina 249, inventaris 2.)  Ik heb geen inzage in de akte, aangezien er geen scan beschikbaar is.

In Rotterdam kwamen in de archieven wel voor de heer Jozeph Jones en zijn echtgenote Elizabeth Adriana Rust. Ik heb geen binding kunnen vinden tussen Maria Arabella en de familie Jones hieronder, doch vermeld het slechts als extra info.

In Rotterdam  stierf op 22 juni 1875 mevr. Elizabeth Adriana Rust (85 jaar) en de overl. adv. te Batavia werd getekend door de heer P.R. Jones en mevr. G. Jones-Schaap.(Gehuwd te Rotterdam 25 nov 1857.) Haar echtgenoot Joseph Jones overleed te Rotterdam op 19 aug 1861.(80 jaar)

De heer P.R. Jones bleek de heer PIETER RUST JONES te zijn geweest en hij overleed te Batavia op 16 sept 1885.  Zijn ouders waren Joseph Jones en Elizabeth Adriana Rust. 

Voor het overige vermoed ik, dat Maria Arabella Jones haar roots had op de Nederlandse Antillen, aangezien daar de familienaam JONES veelvuldig voorkwam en het vaker voorkwam, dat er een druk heen en weer gereis was van Indië naar de Antillen en v.v. Volgens de scheepvaart passagierslijsten, vertrok naar Europa van de Ned. Antillen in 1869 het echtpaar Jones en Juff. A. Jones.

Het eigenaardige van de registratie van G.V. Jünemann is dat in de almanakken - na zijn huwelijk in 1865 - nergens de naam van zijn echtgenote Maria Arabella Jones wordt vermeld als echtgenote (normaal worden in de almanakken de naam van de echtgenote vermeld).... Hij woonde te Batavia, vertrok naar Brebes (1871-72-73, daarna naar Semarang vanaf 1874.

Te Semarang woonde de Geg. Sergt.Majoor Schrijver Bibliothekaris CARL JUNEMANN in de Komediestraat. Hij dreef na zijn pensionering uit het leger ten behoeve van de gemeenschap een particuliere bibliotheek en stierf aldaar op 15 okt 1912. Mij onbekend of hij familie was van George Valentin Junemann. Een dochter Francisca  (*15-2-1894) van Carl Junemann huwde later met August Louis Emile Ruzette op 6 nov 1917 te Semarang.

Hieronder: De eenvoudige overl. adv. van George V. Junemann inzake het overlijden van zijn echtgenote Maria Arabella Jones.

 

In Semarang maakte George Valentin Junemann kennis met MARIE JEANETTE RETEL en huwde haar reeds op 16 april 1884 (7 maanden na het overlijden van Maria Arabella Jones) te Semarang. Uit dit huwelijk werd geboren een dochter Georgine Jeanette Junemann op 3-2-1886 te Semarang. Zij huwde Albert Simon.

In 1885 verleent George Valentin Junemann volledige procuratie aan de heer J.A. de La Leeuwe te Semarang (familie van zijn tweede echtgenote M.J. Retel).

Op 9 nov 1888 overleed Marie Jeanette Junemann-Retel op 35 jarige leeftijd en laat haar echtgenoot en dochter Georgine Jeanette na.

Na het overlijden van zijn echtgenote, wordt de zorg van zijn dochtertje opgenomen door de familie, alwaar George ook bij introk. (Relaas in de kranten van de www.kb.nl.).

G.V. Junemann was werkzaam als machinist op de beendermeelmeel fabriek te Semarang.

 

Op 18 juli 1890 overkomt de heer George Valenin Junemann een vreselijk spoorweg ongeluk, doordat hij van de trein viel en deels overreden werd. Door diverse misverstanden en ongelukkige samenloop van omstandigheden en moeilijk te bereiken oorden, overleed de heer George Valentin Junemann in de nacht op de 19de juli 1890 aan zijn verwondingen en wordt door het KNIL leger begraven te Babakan (Banyumas) aan het strand begraven.

De familie nam geen genoegen met de be- en afhandeling van het spoorweg-ongeluk en plaatst een ingezonden stuk in de krant en uitte daarin beschuldigingen gericht aan de Spoorwegen en hulpdiensten, waarop uiteraard tegengas werd gegeven. Men kan het relaas in de kranten volgen www.kb.nl door te zoeken in Delpher. Ik heb het eerste relaas over deze zaak hieronder geplaatst.

Moeilijk te lezen? Tip: Gebruik in uw browser de tab instellingen en beeldvergroting.

 

 

Na de dood van George Valentin Junemann (56 jaar) worden delen van zijn nalatenschap ergens in een oude schuur opgeborgen en deze worden geveild op 23 sept 1890. Zie adv. hieronder.

 

De heer Junemann had niet alle geluk van de wereld tijdens zijn aards leven, noch zijn twee echtgenotes die jong stierven. Het gezin Junemann-Retel verloor ook een zoontje van enkele uren oud.

 

Mogen zij allen in vrede rusten.

 

 

 

Top