Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

TAMAN PRASASTI IN JAKARTA.

Het oude kerkhof Kebon Jahe Kober (avanf circa 1795 voor de gegoede brugerij) te Batavia dat herdoopt is in een museum. En daar ben ik blij om, want vele kerkhoven in Indonesia zijn niet meer of zijn bijna foetsie geraakt in de vergetelheid en de overwoekerende jungle.

 

Deze pagina heb ik speciaal opgezet ter herinnering en respect aan PIETER HOETS.

 

Wie is Pieter Hoets precies? Dat weet ik niet. Pieter en ik kenden elkaar slechts van het internet.

Pieter bezocht een paar jaar terug mijn website en vond de pagina Diverse Kerkoven deel 1, in welke ik iets schreef over Pieter's familie en verder hadden we een ding gemeen: namelijk de interesse voor oude foto ansichtkaarten uit Indië.

Pieter had een hele verzameling en stuurde me er een paar van toe en ook een aantal foto's van zijn familie uit Indië oude dagen.

Afgelopen voorjaar stuurde hij me een mailtje met de vraag hoe het me ging en ik beantwoordde zijn mailtje en hoorde niets meer van Pieter...... totdat...

LOURENS DINGER mijn website bezocht en contact me me onderhield. Lourens is familie/nazaat van JAN DINGER waar ik eerder over schreef, te zien en te lezen op de link JAN DINGER BATOE MALANG.

Enfin Lourens stuurde me een behoorlijk aantal foto's (zeer veel zelfs) van onder andere het oude kerkhof te Buitenzorg en het huidige Taman Prasasti te Jakarta en enkele familie foto's inzake Jan Dinger. Wil de lezer er rekening mee houden, dat de foto's gedateerd zijn van 2012. Er kan dus - vergeleken met de huidige toestand anno nov 2017 van het museum/kerkhof - verschil in zijn. Graven bijvoorbeeld kunnen ontdaan zijn van grafiti en andere rotzooi enzovoorts.

Kortom, tussen de foto's zaten ook enkele foto's van de familie van Pieter Hoets en ik besloot om Pieter meteen te kontakteren en hem hierover te schrijven. Voordat ik hem schreef struinde ik nog eens het internet af op zoek naar wat meer informatie over de familie van Pieter en vond tot mijn ontsteltenis een bericht over het overlijden van Pieter Hoets op 21 okt 2017 in de leeftijd van 71 jaar oud slechts.... Ik begreep nu waarom Pieter niet meer reageerde op mijn laatste berichtgevingen. Moge Pieter daarom zijn eeuwige rust en vrede vinden en moge deze bijdrage hier voor Pieter mijn respect en eer betonen aan Pieter.

Ik dank hierbij tevens Lourens Dinger voor het beschikbaar stellen van zijn foto's en ik attendeer de lezer op het feit, dat deze foto's zijn Copyright dragen, hetgeen ik ook op de foto's vermeld heb. Lourens heeft mij de foto's verstrekt zonder het copyright merk, maar persoonlijk vind ik, dat het zijn werk is en derhalve hem ook de credits moet toeschrijven.

Over Pieter's fsmilie heb ik al wat eerder geschreven en dat is te lezen en te zien op de pagina DIVERSE KERKHOVEN DEEL 1. 

 

Op deze pagina hier, zal ik enkele details weder plaatsen.

 

Hieronder enkele foto's van de familie Hoets voorzien van wat achtergrond informatie.

Elisabeth Francisca KRUG geboren Hoets. Haar ouders Petrus Theodore Hoets en Johanna de Koning. Elisabeth Francisca Hoets was een zuster van de grootvader van Pieter Hoets, geheten Pieter Hendrik Hoets (1879-1965). Pieter Hendrik Hoets, Pieters grootvader, was gehuwd met Johanna Wilhelmina Semster, een nazaat van het suikergeslacht Semster..... Johanna Wilhelmina Hoets-Semster was prive onderwijzeres in de Engelse taal ana het hof van de Sultan Hamengku Buwono VIII van Jogja.

Onder: Johanna de Koning. Zie uitleg boven bij graf van dochter Elisabeth.

 

Meer weten over Pieter Hoets? Lees H I E R een stukje van zijn levensverhaal.

Dank Pieter voor onze - helaas korte - internet vriendschap en je bijdrage over je familie ten behoeve van een ieder die er interesse in heeft en ten behoeve van de oude Ned.Indische geschiedenis......

Dank nogmaals Lourens Dinger voor het beschikbaar stellen van de foto's.

Top