Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

 Taman Prasasti deel 4, een verzameling van diverse graven.

Het voormalig Kebon Jahe Kober kerkhof te Batavia hetgeen omgetoverd is tot een museum geheten Taman Prasasti Jakarta. 

 

Naar aanleiding van een bezoek van Lourens Dinger, een achterkleinzoon van JAN DINGER, aan mijn website, ontstond er tussen Lourens en ondergetekende een contact. 

Lourens bracht namelijk in 2012 een bezoek aan de voormalige werkoorden van Jan Dinger in Oost Java en tevens het graf van Jan en hetwelk tegenwoordig onder de Indonesische nationale monumentenzorg valt.

Lourens bood me een kleine 150 foto's aan van de kerkhoven Taman Prasasti, Buitenzorg en foto's van de vroegere werkkring van Jan Dinger en diens graf anno 2012, die hij tijdens het bezoek in 2012 maakte en deze foto's mag ik op mijn website plaatsen. De foto's heb ik voorzien van het Copyright van Lourens Dinger. Men gelieve er rekening mee te houden en niet klakkeloos het rechtermuisknopje te hanteren en overal scheit en maling aan te hebben. Zeg dan tenminste dank je wel, want dat heeft men toch eertijds van uw pa en ma geleerd neem ik aan...tenzij u uit een aso-gezin afkomstig bent natuurlijk.

Hierbij mijn dank aan Lourens Dinger voor het beschikbaar stellen.  

 


 

Het graf van JOHN SCHEEL, laatstelijk Ass. Resident te Kendal per 1 okt 1906. Zijn ouders waren Johan Ferdinand Scheel en Maria Elisabeth Volmer (gehuwd Semarang 3 dec 1859). Maria ligt begraven te Peneleh Surabaya graf B2111 samen met dochter Johanna Augusta Scheel (zie advertentie hieronder) en Theodoor Henri Scheel (begraven 9 febr 1893). Johan Ferdinand Scheel overleed 1877 te Batavia.

John was gehuwd met Jane (Jeane, Jeanne) Mary Heaviside (1865-1945) op 20 mei 1886 te Surabaya. 

Dit echtpaar kreeg een dochter Sophie Emelie Scheel geboren op 8 maart 1887 te Batavia en zij huwde Willem Charles Hardeman.

Hieronder een foto van Sophie Emelie Scheel afkomstig van de website www.stamboomhardeman.nl

 

De families Scheel, Heaviside en Hauri zijn gerelateerd aan elkaar.

Een zuster van John Scheel was Johanna Augusta Scheel. (Peneleh graf B2111)

Een andere zuster van John Scheel was Louise Theodora Scheel, gehuwd op 15 april 1878 met Rudolph Hauri (geboren Zwitserland Hirtschtal - kanton Aarau)

 

Rudolph Hauri overleed op 45 jarige leeftijd en zal circa 1850 geboren zijn.

 


 

Het graf van Dirk Anthonius Varkevisser. Laatstelijk Resident van Pasoeroean.

 

 

Dirk Anthonius Varkevisser huwde 3x:

 

  1. JOHANNA CAROLINA BACH. Gehuwd op 21 febr 1821. Zij overleed Pekalongan 25 juni 1821 na een huwelijk van 4 maanden en 4 dagen en zij was oud 19 jaar en 3 maanden toen zij overleed. Een en ander volgens advertentie geplaatst door Dirk. Men kan dus zelf terugrekenen wat de geboortedatum was. (Ind Nav. zegt geboren 25 maart 1902.). Zij was een dochter van Carel Ferdinand Bach en Johanna Catharina Beer.
  2. THEODORA CATHARINA ANTONIJSZ. Volgens de RA gehuwd op 1-1-1826. Volgens huwelijksadvertentie in de krant op 29 januari 1826. Dit echtpaar kreeg 7 kinderen. Het jongste kind werd geboren op 18 mei 1837 (dochter). Theodora overleed op  19 juni 1837 - oud circa 30 jaar - volgens advertentie krant.(Zie onder)  Zij zal dus in circa 1807 geboren moeten zijn.
  3. WILHELMINA CATHARINA ANTHONIJSZ. (Zuster van 2 hierboven). Gehuwd Pekalongan 17 januari 1838. Zij overleed te Batavia op 7 dec 1868 als weduwe van Dirk Anthonius Varkevisser. Zij werd geboren te Pekalongan op 15 maart 1815.

 

 

 

 

 

Hieronder een overlijdens advertentie van één der kinderen genaamd Thomas Willem van Duivenbode Varkevisser. Het is mij onduidelijk waarom de naam "van Duivenbode" toegevoegd werd. Het is geen toeval, want een andere zoon Hugo droeg eveneens de toevoeging "van Duivenbode".  Een derde zoon Huibert kreeg eveneens de toevoeging "van Duivenbode". De overige kinderen NIET. Er was ook een broer van Dirk geheten Carel Anthonius Varkevisser gehuwd met Maria Antoinetta von Winckelmann en die hadden een zoon genaamd Dirk van Duivenbode Varkevisser.....

 

 

Volgens de Ind. Navorser 1990INN3 zijn de volgende kinderen geteld/genoteerd/geregistreerd. Dirk Anthonius moet hele grote huizen bewoond hebben met zijn gezin(nen), want:

 

  1. Uit zijn eerste huwelijk had hij TWEE geadopteerde zonen.
  2. Uit zijn tweede huwelijk had hij NEGEN kinderen (De overlijdens advertentie van zijn tweede echtgenote zegt ZEVEN kinderen. Was hij toen al de tel kwijt? Of de drukker had zijn oordoppen niet in tijdens het noteren, kan ook. Of slechts de nog in leven zijnde kinderen werden geteld. Zie boven).
  3. Uit zijn derde huwelijk had hij ELF kinderen, waarmee hij aan een totaal aantal van TWEE EN TWINTIG kinderen kwam. Hij zal het er druk mee gehad hebben. En vooral als er uit hoofde van zijn beroep verhuisd moest worden.... En dan nog de verjaardagsfeestjes met vriendjes en vriendinnetjes...de bediendes zullen wel gefoeterd hebben......

 

De complete uitleg is te lezen in de Ind. Nav. 1990INN3 mits u zin en tijd heeft. Ik doe het in elk geval hier niet uit de doeken, aangezien het mij een beetje te ver gaat. Succes ermee.

 

Maar als u geen Ind.Navorser heeft, dan kunt u terecht op de website:

http://daktari.antenna.nl/varkevis.htm

 

Hieronder: afkomstig van het KITLV een litho afbeelding van Dirk Anthonius Varkevisser.

 

Moge zij allen rusten in vrede.

Top