Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het oude Europese kerkhof van TEGAL en dit keer met de nadruk op een familiegraf/kelder-tombe van de familie WIJNHAMER uit Tegal en met NOG meer nadruk op een telg van deze familie genaamd:

LOUIS VICTOR WIJNHAMER alias PAH WONGSO.

Een bizonder man deze Pah Wongso, zeer sociaal bewogen en zowat van alle markten thuis. Jammer, dat de historie - naar mijn mening - te weinig over hem heeft vastgelegd en daarom hierbij mijn eer en respect voor hem en tot nog toe heb ik ook geen website kunnen ontdekken, die melding maakt waar hij begraven ligt. (Behalve hier dan.)

Trouwens, tevens ook mijn respect voor de vader van Louis Victor, de heer Louis Gregorius Wijnhamer en zijn echtgenote mevr. Johanna Francina Inen (Ihnen), die de opvoeding en scholing van hun kinderen zeer ter harte namen en hen een degelijke opleiding lieten volgen. (De twee meisjes werden onderwijzeres en Louis Victor volgde de HBS te Semarang en de Suikerschool te Soerabaja.

 

De foto's dragen mijn copyright (behalve waar anders is vermeld) en zijn mij ter beschikking gesteld door kennissen aldaar.  

Extra info zoals medegedeeld door de heer Nico van Horn: Via de volgende link kan men op het KITLV de collectie Pah Wongso inzien.De collectie is een schenking van de familie Wijnhamer en door de heer Nico van Horn geinventariseerd.

https://web.archive.org/web/20141017152952/http://archive-kitlv.library.leiden.edu/pdf_documents/202_PAH_WONGSO_pers.pdf   (Ten overvloede deel ik mede, dat ik - als webmaster van deze site zijnde - niets uit deze genoemde inventaris heb overgenomen.)

Meer weten over de heer Nico van Horn: Zie hier: http://www.kitlv.nl/nl/researchers-horn-2/

 

 

Waarmee ik dan ben aangekomen bij het familie graf van de familie WIJNHAMER. De tombes zijn samen naast elkaar ondergebracht in een soort open kamer, die aan 3 zijden is afgeschermd door een ijzeren groen hekwerk en de voorkant is open en bovenop is een dak aangelegd.

Ervoor staand: van links naar rechts liggen er 3 graven:

 1. Vader LOUIS GREGORIUS WIJNHAMER, die op 20 mei 1903 huwde met juff. JOHANNA FRANCINA INEN te Semarang.(RA1904). Hij was tijdelijk klerk op de stations Cheribon en Semarang. (Tegal ligt halverwege deze twee steden). Later bracht hij het tot administrateur te Brebes, was oorspronkelijk uit Soerabaya en verhuisde naar Batavia. Een arrogante journalist van de Nieuwe Ind.Crt febr 1941 (zeker een over het paard getilde belanda??) betitelde Louis Gregorius als (m.i. een denigrerende opmerking) KAMPONG EUROPEAAN !!!  De vader van Louis Gregorius was de heer Louis Alexander Wijnhamer die te Semarang overleed op 11 maart 1899.
 2. Moeder Johanna Francina Inen ( de grafplaat vermeldt de naam IHNEN ) in het midden en
 3. het rechtergraf is een dubbelgraf waarin liggen hun zoon LOUIS VICTOR WIJNHAMER en echtgenote MARIA MAGDALENA LENY GOUW TAN NIO.

Van de website WIJNHAMER op My Heritage heb ik onderstaande foto's gedupliceerd puur en alleen om deze familie mijn eer en respect te tonen, opdat men moge weten wie deze bizondere Indische mensen waren.

 

 

Hieronder Leny, de echtgenote, steun en toeverlaat van Louis Victor.

 

Zie foto's hieronder: (Datum en tekst graf vader niet meer leesbaar.)  Let ook op de boogversieringen op de drie grafplaten van deze familie. Vader boog links, moeder boog onder midden en zoon boog rechts evenals zijn echtgenote.

Ik heb me ook niet verdiept in de familie INEN, aangezien er een veelvuldig aantal van waren in de contreien Bondowoso en Probolinggo. Ik vermoed dat Johanna Francina Inen een dochter was van Johan Hendrik Inen en de lokale vrouw Lotje en dat Hermanus Gerardus Inen haar grootvader was. Maar, ik kan het verkeerd hebben.

 

 

De totaal opstelling van de graven hieronder: 

Moeder Johanna Francina Inen (Ihnen) schijnt in Nederland overleden te zijn en overgebracht naar Tegal. Ik heb niet kunnen vinden of zij destijds voor Nederland heeft gekozen als verblijfplaats of dat zij slechts op vakantie was bij de familie in Nederland?

Op het graf van zoon Louis Victor staat: "HODI MIHI, CRAS TIBI" hetgeen betekent "HEDEN IK, MORGEN GIJ."

 

Hiernavolgend iets meer over zoon Louis Victor Wijnhamer en Louis Victor moet een zeer zeer druk sociaal leven hebben geleid, want:

 1. Hij dreef een kosthuis voor werkloze Chinezen op de Bandongan 20 te Meester  Cornelis.
 2. Hier dreef hij ook een toko.
 3. In 1950 was hij voorzitter van de Djakartaanse Motorvoertuigenbond.
 4. Hij was filmacteur en speelde hoofdrollen in twee films en kreeg goede recenties. Hij noemde zich Pak Wongso (tevens acteurs naam). De films werd uitgebracht ten behoeve van de lokale bewoners en waren dus niet eender als de commerciële USA-films.
 5. Hij was hoofdredacteur van de Sarekat Boeroeh Mobil. (Blad t.b.v. werkloze chauffeurs)
 6. Het sociale welzijn van de sloppen en stegen bewoners van Batavia lag hem na aan het hart en sprak dit item vaak genoeg aan bij het gemeente bestuur van Batavia.
 7. Hij had een creche voor wezen van Javaanse alsmede Chinese afkomst.
 8. Hij kwam vaak op voor de zwak bedeelden en met name in zijn directe omgeving.
 9. Hij trok vaak genoeg aan de bel bij het gemeente bestuur als er iets niet deugde in het beleid.
 10. Hij zat in diverse interingskampen tijdens de Japanse bezetting van voormalig Indië.
 11. Kortom: het woord "vervelen" bestond niet in zijn vocabulaire.

Een zeer bewogen mens met een zeer goede sociale inslag, die hij van zijn vader meegekregen had.

Meer weten (in het Engels)? Klik op deze link en zijn algemeen levensverhaal kan men volgen. 

https://alchetron.com/Pah-Wongso

 

Hiernavolgend enkele scans uit de kranten betrekking hebbend op zijn leven en daden. 

 


 Een prachtig ironisch epistel van de heer Louis Victor Wijnhamer, geschreven omdat hij opkwam tegen het "wanbeleid" van het gemeentelijke bestuur van Jakarta m.b.t. achterstallig onderhoud van bepaalde wijken.

Hieronder een beeltenis van Louis Victor als Landstorm soldaat. Hij werd uiteindelijk Brigadier (volgens een krantenbericht). 

 

 Louis Victor overleefde de oorlog, nadat hij in diverse kampen gevangen zat.

 

Volgens zijn eigen opgave in de advertentie van de geboorte van Lily had het gezin een 5-tal kinderen. 

Zie hieronder de geboorte advertenties van zijn kinderen. 

 

 

 

 

De website van de familie Wijnhamer op My Heritage vermeldt echter dat er 6 kinderen werden geboren.

Drie van zijn kinderen waren in elk geval naar Nederland vertrokken (Den Haag) en kregen als volgt hun  naturalisatie. Mij is onbekend wat er met de 2 andere kinderen (Lily en Francina) is gebeurd. Zijn zij in Indonesia achtergebleven? Zijn zij vertrokken naar een ander land?

 1. Leo (kind 2) kreeg dit op 5 april 1972 KB
 2. Lionga (kind 3) kreeg dit op 25 maart 1974 KB
 3. Louis (de oudste kind 1)  kreeg dit op 18 nov 1978 KB.

 

Een lovend woord over Louis Victor Wijnhamer, geschreven door Tjalie Robinson in 1951. Het volledige verhaal is te lezen op de link: 

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=pah+wongso&coll=ddd&page=4&facets%5Bspatial%5D%5B%5D=Nederlands-Indi%C3%AB+%7C+Indonesi%C3%AB&facets%5Btype%5D%5B%5D=artikel&identifier=ddd%3A010475363%3Ampeg21%3Aa0068&resultsidentifier=ddd%3A010475363%3Ampeg21%3Aa0068

 

 

 

De zusters van Louis Victor Wijnhamer en beiden waren onderwijzeres.

JOHANNA ELEONORA WIJNHAMER gehuwd met ADOLF ALFRED HOFMEISTER te Batavia op 22 dec 1930 (Roosjeroos.nl en krantenbericht Nieuws v.d.dag NI dd. 27 dec 1930). Uit dit huwelijk één dochter. Later gehuwd met C.J. Krancher.

De andere zuster was juff. Victorine Eveline Wijnhamer, die huwde met de heer Hein Hooghwinkel. Hij werd oorlogslachtoffer en overleed op 12 okt 1944 te Tjimahi kamp.

 

Tot slot enkele foto's van Louis Victor Wijnhamer, genomen door Charles Breijer (1947/1948) legerfotograaf en de foto's zijn afkomstig uit het Geheugen van Nederland.

Maar eerst het bekende huis Blandongan 20 Jakarta waar zich alles afspeelde en waar kindertjes opgevoed werden en klaargestoomd voor de maatschappij, waar Louis Victor en zijn echtgenote zich het lot aantrokken van hun mede buurtbewoners en andere minder bedeelden....Anno 2016 dichtgemetselde ramen waar vroeger arme wees- of in de steek gelaten kindertjes voor zaten op het bankje. In de de dichtgemetselde deuropening zal nooit weer een Louis Victor Wijnhamer staan en zich bekommeren om het lot van anderen.

 

 

Hieronder het raam met de affiches, ook te zien op de foto hierboven. 

 

 

 

Dank Louis Victor Wijnhamer en echtgenote voor alles wat u beiden deed en vooral voor wat u deed voor de kindertjes...Ik was er zo ééntje, maar in een andere stad en gelukkig had ik ook een "soort" Louis Victor en echtgenote die zich mijn lot aantrokken.....

Tevens dank aan alle beschikbare bronnen.

 

Hoe het ook zij of geweest moge zijn: Moge zij, die niet meer onder ons zijn, rusten in vrede.

Top