Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor enkele leden van de zeer grote familie VAN POLANEN PETEL, die opteerden voor het Indonesisch staatsburgerschap en waarvan enkelen oorlogsslachtoffer werden en waarvan enkelen later alsnog genaturaliseerd werden.

 

Ik heb op deze pagina ook NIET uitgebreide genealogische achtergronden toegevoegd, aangezien er op het internet enorm veel over deze familie te vinden is en ik pertinent niet meewerk aan internet bevuiling. Waar nodig zal ik links in de details vermelden. 

Daarbij is er natuurlijk de Indische Navorscher die boordevol informatie is volgepropt, dus gaat uwes gang.

Het gaat mij op deze pagina slechts om over diegenen die opteerden iets te vermelden ter aanvulling van diverse websites over deze familie en waarvan ik heb gemerkt, dat er hiaten in zitten.

 

I) Op 15 mei 1951 opteerde OTTO VAN POLANEN PETEL voor het Indonesisch staatsburgerschap en hij verklaarde,

 

 1. dat hij hoofd administratie bij het Ministerie van Justitie was,
 2. dat hij in Jakarta woonde,
 3. dat hij te Jakarta geboren was op 13 april 1884,
 4. dat hij gehuwd was met HENRIETTE DE BELL op 22 okt 1915,
 5. dat hij geen (minderjarige) kinderen had,
 6. dat zijn vader heette LOUIS ROGER EDOUARD VAN POLANEN PETEL geb Tegal op 6 dec 1849,
 7. dat zijn moeder heette SAÄMA en hem verdere gegevens ontbreken.

 

Mijn bevindingen:

Hieronder een foto van zijn grootvader Edouard. Door mij is op de foto abusievelijk vermeld ald geboorte jaar van Otto 1883. Dat moet zijn: erkenning op 13 april 1884 (RA1893).

Otto bleef tot aan zijn overlijden in 1958 te Jakarta trouw aan het land waar hij geboren en getogen was en zijn gezin had gesticht.(Geen kinderen voor zover ik heb kunnen nagaan.)

Henriette de Bell, zijn echtgenote werd geboren op 14 sept 1888 te Batavia (RA1889).

Henriette was ook werkzaam bij het Ministerie van Justitie.(In totaal circa 20 jaren lang)

Haar vader was Johan Hendrik Herman de Bell en haar moeder was Maria Magdalena Abrahams.

Henriette vertrok later naar Nederland en vestigde zich te Dordrecht alwaar zij overleed op 18 dec 1977.

  

II) Op 6 sept 1950 opteerde VICTOR AUGUST VAN POLANEN VAN PETEL voor het Indonesisch staatsburgeRschap en hij verklaarde,

 

 1. dat hij werkzaam was als klerk I V. en W. (wat dat ook moge inhouden),
 2. dat hij woonde te Makassar, 
 3. dat hij geboren was op 30 jan 1901 te Jogja,
 4. dat hij mede opteerde voor zijn echtgenote SOEKINEM, geb te Kediri in 1915,
 5. dat hij met haar gehuwd was op 9 jan 1947,
 6. dat hij geen minderjarige kinderen had,
 7. dat zijn vader heette VICTOR ALEXANDER VAN POLANEN VAN PETEL, geb in 1869 en reeds overleden,
 8. dat zijn moeder heette AUGUSTINE ELISABETH HOFF, geb Salatiga 1877 en reeds overleden te Prambanan in 1908.
 9. dat zijn grootvader heette HENRI LEONCE VAN POLANEN PETEL, reeds overleden, gegevens onbekend,
 10. dat zijn grootmoeder heette LIJDIA JACOBA MARIA ABRAHAMI DE MELVERDA, reeds overleden en gegevens onbekend.

 

 

Mijn bevindingen:

 

Victor werd later genaturaliseerd op 30 juni 1965 en overleed te Roosendaal op 16 mei 1970. Volgens de akte was hij gehuwd met mevr. SUMIE en volgens zijn verklaring was hij gehuwd met mevr. SOEKIMEN (geb Kediri 1915).  Mever. Soekinem moet overleden zijn na datum opteren 1950 en vóór 21 april 1954 aangezien hij dan huwde te Makassar met mevr. Margaretha Maria Sumie geboren Kediri circa 1914 volgens docplayer https://docplayer.nl/135909549-Genealogie-van-de-familie-van-polanen-petel.html (pagina 151)..... Ik vind het persoonlijk heel toevallig, dat beide echtgenotes circa het zelfde jaar 1914/1915 geboren waren te Kediri. ?? Sumie afkorting van Soekinem? Huwelijksdatums verschillend, doch wellicht een verkeerde notatie van of door iemand?

Volgens dezelfde link hierboven was zijn moeder geboren op 28 maart 1877 te Salatiga en overleden 26 febr 1912 (hij verklaarde overleden 1908)

Victor August werd geinterneerd en overleefde het kamp.

 

 

  

III) Op 22 jan 1951 opteerde RUDOLF VAN POLANEN PETEL voor het Indonesisch staatsburgerschap en hij verklaarde,

 

 1. dat hij werkeloos was,
 2. dat hij te Paree (Kediri) woonde,
 3. dat hij te Solo geboren was op 14-1-1923,
 4. dat hij gehuwd was met ROEBI,
 5. dat hij minderjarige kinderen had (zie verklaring voor namen en geboorte datums.),
 6. dat zijn vader geboren was te Solo op 1 okt 1889 en dat zijn moeder geboren was te Klaten op 2 sept 1901,
 7. dat zijn grootouders geboren waren te Solo op datums hem onbekend.

 

 

Mijn bevindingen:

 

Volgens de link https://docplayer.nl/135909549-Genealogie-van-de-familie-van-polanen-petel.html pag 148 was hij een neef van hierboven onder II) genoemd.

Zijn vader zou dan zijn geweest AUKE AUGUST CHARLES VAN POLANN PETEL, geb Solo 13 jan 1867 (volgens Rudolf geboren 1889) en was zijn moeder de Chinese vrouw Ibut Nio Soen Nio geb Soekaboemi 10 jan 1900 en overleden Jakarta 15 juli 1960.

Victor huwde mevr. Roebi - vlgs link geboren op 17 juni 1925. Volgens de zelfde link zouden Rudolph en Roebi totaal 10 kinderen gehad hebben, namelijk 5 zonen en 5 dochters.

  

IV) Op 27 sept 1951 opteerde WILLY VAN POLANEN PETEL voor het Indonesisch staatsburgerschap en hij verklaarde,

 

 1. dat hij Inspecteur Politie Kl II te Medan was,
 2. dat hij te Medan woonde,
 3. dat hij te Djatinegara geboren was op 25 okt 1923,
 4. dat hij sedert 18 jan 1950 gehuwd was met ANITA KANOON,
 5. dat hij een minderjarige dochter had Mary Jane geb te Medan op 31 mei 1951,
 6. dat zijn ouders resp waren geboren op 1 april 1903 en 26 juli 1903, allebei te Jakarta.
 7. dat zijn grootouders resp waren geboren te Soekabumi (grootvader datum onbekend en grootmoeder 24 sept jaar ??

 

 

Mijn bevindingen:

Zijn vader werd geboren op 1 april 1903 volgens zijn verklaring. RA 1904 zegt: Geboren 1 april 1904 te Batava HUNTLY CHARLES VAN POLANEN PETEL

De stamreeks van Willy is te vinden op pagina 156 van de link https://docplayer.nl/135909549-Genealogie-van-de-familie-van-polanen-petel.html 

Zijn grootmoeder was JOHANNA VAN POLANEN PETEL, een zuster van OTTO genoemd hierboven onder I)

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun vrede en rust hebben naast hun Schepper.

Top