Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Div.krkhn GOMBONG
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Lombok van Ham
Kupang Timor
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen kerkhof
Madioen Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten Breton Groll
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Samarinda O. Borneo
Semarang Sp Hettinga
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
Verzamel 1
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een verzamel pagina van enkele graven, waar ik heel weinig over heb gevonden, maar deze wijlen personen het verdienen om NIET vergeten te worden.

Gewoon omdat het eens mensen waren zoals u en ik en soms zelfs maar een dagje leefden op deze wereld en het weer vaarwel moesten zeggen.

Uit respect voor hen deze pagina genaamd:

 

VERZAMEL GRAVEN DIVERSE PLAATSEN.

Hieronder:

HENRIETTE SOUISA, geboren en overleden op 15 sept 1925 te TEBING TINGGI OP HET EILAND RIOU . (Niet op het vasteland van Sumatra, dat is een andere Tebing Tinggi.)

Zij leefde slechts een dag en op haar grafplaat staat: Hare Ouders.

 

 

 

Ik weet het niet zeker en kan het niet ondersteunen door midddel van historische documentatie. Ik baseer mijn veronderstellingen, dat Henriette een dochter was van het echtpaar D. Souisa, slechts op het volgende feit:

Van alle familie leden SOUISA die in de KB en almanakken en overige internet sites te vinden zijn, was er slechts één persoon D. Souisa die in 1922 woonachtig was in de contreien van Tebing Tinggi Riouw. Dokter D. Souisa was gouvernements arts afkomstig uit Ambon en was in 1922 gestationeerd te SELAT PANDJANG vlakbij TEBING TINGGI RIAUW. (RA1924). Hij studeerde af in 1921 en was vanaf 1932 praktizerend arts te MEDAN en tevens Direkteur van het Vrouwenhospitaal te Medan en de polikliniek te Loeboek Pakam viel eveneens onder zijn beheer.

In 1949 werd hij geneesheer direkteur van het CBZ te Soerabaja. Zie foto boven. Na dit feit verdwijnt dokter Souisa uit de boeken, ook in de Indonesische archieven niets te vinden.

Vreemd, zelfs niet in het Nationaal Archief. Hij was in dienst van de Dienst Volksgezondheid en dan moet er toch een dossier aanwezig zijn....of mijn bril moet vuil geweest zijn.....Men wordt toch niet zomaar Geneesheer Direkteur van een CBZ ziekenhuis Soerabaja? Dan moet men toch wel uit het goed hout gesneden zijn en moeten er toch wat meer gegevens bekend zijn....

 

Moge de kleine Henriette in alle vrede rusten.

 


 

Het familiegraf van de familie ANDERSON Taman Prasasti Jakarta.

En de nazaten en leden van de diverse families ANDERSON waren zéér ruim vertegenwoordigd. Veelal militairen en of zeevarenden en ik heb me maar er niet verder aan gewaagd om het allemaal uit te pluizen. Ben ik zeker wel nog een maand mee bezig, als ik eruit kom.

Maar gewoon uit respect en eerbied hierbij dan toch nog iets over enkele leden van de familie Anderson.

 

 

Wat ik toch nog wel vermeld hieronder is als volgt:

Pieter Emile Anderson huwde ISA te Batavia op 15-10-1896. (RA 1867 zegt: Pieter Emilie Anderson geboren 2-10-1861. De grafplaat zegt geboren 3 okt 1861).

Julius Max Anderson huwde MAUD (Tan Kiat Nio *19-5-1896) te Batavia op 7-2-1919. Maud werd genaturaliseerd op 2-10-1974. Julius Max werd geboren op 8 febr 1893 te Batavia (RA1895 bijregister). Het lijkt me dat op de grafplaat 1894 staat??

Ceasar Anderson / Maria Anderson / Overleden 14 febr 1945.....Toen was het nog oorlog. Waren het kinderen? Volwassenen? Kamp overleden? Ik heb niets erover kunnen vinden.

 

Het lijkt me ook, dat de grafplaat later is gemaakt in tijden dat het koloniaal bewind voorbij was, want er staat Djakarta en niet Batavia.

 

Moge zij rusten in vrede.

 


 

Tja, dan Pasuruan.....mijn opa en oma lagen daar in het kerkhof van Pasuruan Bugul Kidul/Lor en woonden er vlakbij in Bugul Kidul......LAGEN, zeg ik. Want alles is één grote puinhoop geworden. Opa en oma hadden twee kelders en het zijn nu slechts een partijtje bakstenen geworden.

 

 

En wat betreft het graf hierboven: ook daar heb ik niets van kunnen vinden, maar plaats het toch op mijn website voor Ronald Edward Anthonijs(z). Jammer dat de fotograaf geen rekening hield met het struikje ervoor en jammer dat hij de verkeerde hoek had gekozen voor het maken van de foto......

 

De mij bekende leden van de familie Anthonijs(z) te Pasoeroean waren:

 

M.A.B. Anthonijs gehuwd met J.A. Zell.(+1897 op 21-jarige leeftijd)

F.K. Anthonijs - klerk op het residentie kantoor.

C.W. Anthonijs - opziener suiker.

Alexander Manuel Anthonijs - suiker cultuur Pengkol te Pasururan.

A.M. Anthonijs - Griffier Landraad.

J.D. Anthonijs gehuwd met van der Linden

S.M. Anthonijs  gehuwd met Fischer.

En nog veeeel meer.....

Dus dat gaf problemen zat en daarom...soedah laat maar.

 

Moge de kleine Ronald Edward in vrede rusten.

 

 

 

 

 

 

TopDe link naar het nieuwe gastenboek: zie helemaal bovenaan de Homepage. | skuraeva at gmail.com