Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Gastenboek
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
VOC Leembruggen
VOC Suratte
VOC Galle Ceylon
VOC Kerkhof Macao
VOC Kerkh. Ahmedabad
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het VOC kerkhof te Macao.

 

Let wel: er waren er twee, doch één ervan is totaal verruineerd en bestaat niet meer. De resten van deze graven zijn destijds verzameld en overgebracht naar het huidige VOC kerkhof, maar soms heeft men enkel de opschriften verkast. De opschriften heeft men in een muur gemetseld. Dat impliceert, dat niet alle graven met de opschriften dus "gevuld" zijn.

Overigens het huidige VOC kerkhof is niet enkel voor "den Ollander", maar is ook in gebruik genomen door de vele Engelsen, een enkele Deen, een enkele Fransman en Duitser en een boel veel Amerikanen, waaronder de peetzoon van de 1ste President van de VS. (Zelf opzoeken wie ik bedoel.)... Huhm, geen olie en toch Amerikanen? Tuurlijk, ook de Amerikanen zochten de handel op, want ook hun schatkist moest gevuld worden.

Oorspronkelijk had Macao slechts een katholiek kerkhof en de Katholieken aldaar verzetten zich hevig tegen een vestiging van een Protestants kerhof. De Protestanten dienden maar ergens in de rondom liggende heuvelen begraven te worden... En dan heeft men het soms over de twisten tussen Christenen en de Islam gelovigen... In beide religies waren en zijn er ook onderlinge twisten, haat nijd jalouzie etc etc.

Het huidige kerkhof wordt heden te dage onderhouden uit de opbengsten van de collectebussen van de lokale kerk(en) tijdens de kerkdiensten. Dus niente lire steun / subsidie van Nederland !!!! Of Engeland steunt weet ik niet.

Het zou wat zijn, als Nederland een voorbeeld nam aan de lokalen die de collectebus steunen (vraag me niet op welke manier) en hiermee bijvoorbeeld Peneleh (ik noem maar wat als voorbeeld) (deels) kan renoveren en onderhouden. Maar ja, dat zijn idiote gedachten van me... Stel je voor dat Nederland zijn bladzijden uit het verleden zou openen en blootleggen... Sapu, weg ermee onder de kolong. Das war einmal toch, om maar in de buurt van het broederland Deutschland te blijven..... Wil men wat weten? Zelf opzoeken is ook het motto van de Nederlandse regering in het algemeen wat dit betreft toch.

Ga maar na: Grotendeels zijn de data en overige informatie te vinden op het net of in de boeken, dankzij speurwerk en initiatieven van particulieren. Wil je wat weten inzake data die door de regering zijn vrijgegeven, dan is het al snel: Hé, heb je centjes bij je? Kost zoveel per kopie...

Genoeg gezeverd en nu naar de opschriften. Let wel: De bijschriften in de kaders bij de foto's zijn niet van ondergetekende en her en der zitten er enkele onwaarheden in.

Bronnen: 

 

 

Emile Willem Eugene de Vogel *28-2-1838 Buitenzorg en +11-1-1857 Macao.

Jongste kind en zoon van Willem de Vogel (Direkteur Financiën Java, Provisioneel Resident Madoera en Soemenep en nog meer functies/bijbaantjes *4-7-1792 Rotterdam +27-7-1869 Semarang) en Frederique Jeanne Louise Bousquet de Froideville *Delft 7 dec 1802 en +Surabaya 20 juni 1839. (Haar moeder was Monod de Froideville gehuwd met Bousquet). E.W.E. de Vogel is hoogstwaarschijnlijk op zee gestorven op weg naar of van Macao. Vermoedelijk met zijn ouders mee gegaan op dienstreis naar Macao van Batavia vandaan. Ellendig voor de ouders als je je kind op vreemde bodem achter moet laten. Een andere zoon van het echtpaar de Vogel-Bousquet Monod de Froideville was Henry Adriaan Frederique de Vogel *25 jan 1825 Batavia en +Leiden 17 aug 1899. Hij was suikerfabrikant en gehuwd met Augusta Mary Stavers. *16 dec 1840 Pasuruan en +Heemstede 4 jan 1915.

 

Aanvulling 30 sept 2016 via Indisch4Ever:

Frederique Jeanne Louise de Vogel, dochter van het echtpaar de Vogel-Stavers huwde

Willem Einthoven, nobelprijswinnaar http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Einthoven

Willem Einthoven is kleinzoon van de Vogel-Bousquet en achterkleinzoon van Cornelis de Vogel

Kleinzoon van Cornelis is deze bekende Willem de Vogel, te lezen op: http://indisch4ever.nu/2015/05/07/the-king-and-the-queen-vi/

 

 

De familie de Vogel was ruimschoots aanwezig in de tropen.


 

Clazina van Valkenburg *25-3-1822 Groningen en +9-11-1846 Macao. Zij was gehuwd met Henry Gerard Jean Reynvaan (een theehandelaar) te Macao op 24-8-1843. Zij stierf toen hun zoon Jacobus circa 2 jaar oud was.

Wat er verder met haar echtgenoot gebeurde is hieronder te lezen. De meesten staan of stonden er niet bij stil, welke ellende men kon ondervinden als men had geboekt voor een verblijf in de tropen. Ziektes, ellende en ongemak aan boord van een schip zonder toilet/douche, ongeriefelijke slaapkooien als die er al sowieso genoeg waren, piraterij, bedorven voedsel en drinkwater, stil liggen dobberen op de oceaan als er geen windje stond en maar hangen over de reling van armoei, want een reis kon wel 's bijna een jaar duren met de tussenstop op de Kaap. Vrij jong al de groene zoden opzoeken....

 


Op 12 dec 1761 vertrekt Egbert van Karnebeek richting Indië, nagezwaaid door zijn moeder Helena Jacoba van der Boste, aan wie hij de maandbrief begunstigde. Hij komt op de Kaap aan op zondag 28 maart 1762 (3,5 maand na vetrek), vertrekt van de Kaap op 8 april 1762 en komt pas op 12 okt 1762 te Batavia aan en moet dan op de eerste de beste boot naar Macao wachten. Zijn verbintenis met de VOC eindigt in dec 1766 en hij wordt dan een "eigen baasje", maar blijft wel in zijn vak.... Bronnen: GahetNa en Dutch China Tea Trade.

Hij maakt tussentijds veel reisjes naar Indië en v.v. Macao, onder andere om een erfenis te regelen voor de weduwe van Dionisius Pauw.(Zie onder). Deze laatste zal wel wat handeltjes in thee gedaan hebben en derhalve was interventie van de supercarga van Karnebeek noodzakelijk. Maar er zal wel onder de tafel één en ander geregeld zijn. Ik heb geen akte van Successie kunnen vinden, want die Blauwe Brieven jongens zijn natuurlijk ook niet dom, dus die zullen heus wel de thee lucht geroken hebben. Een nazaat van de familie van Karnebeek (Pien) is hofdame van koningin Maxima.

Extra informatie betreffende bovengenoemde Dionisius Pauw. Conform DEZE LINK wordt zijn lichaam op 23 sept 1774 naar Utrecht gebracht. (Zomaar een vraag die bij me oprijst. Een overtocht van Batavia in die tijden duurde meer dan een half jaar... Hoe conserveerde men het gestorven lichaam? Via genoemde link is niet te achterhalen wanneer en waar de heer D. Pauw dan werd begraven.) Pauw was ook Resident van Japara 1756 en Resident van Rembang 1859-1862, Burger en Schepen van Batavia.

 

 

Op 40-jarige leeftijd sterft van Karnebeek te Macao, vermoedelijk als vrijgezel? Meer weten over de van Karnebeek familie? Het internet staat er bol van, anders even in de Google bookstore neuzen toch. Maar mij is in elk geval onbekend of Egbert tot de adelijke tak behoorde, aangezien hij niet voor zijn plezier zich verbond aan de VOC en hij zijn moeder de maandbrief begunstigde. Zij zal dus het geld nodig gehad hebben.


 

Pieter Kintsius vertrok 1 dec 1758 uit Amsterdam en kwam op 20 juni 1759 aan te Batavia om vevolgens door te reizen naar Macao. Egbert van Karnebeek (zie boven) en Pieter Kintsius waren collega's. Zie fragmenten uit het artikel van Google Books Dutch China Tea Trades. In het boek wordt ook gesproken over E. Kintsius. Hier kan ik niets over vinden.(voorlopig). De naam moet natuurlijk KINTSIUS zijn. Het gevolg echter is, dat diverse bronnen deze foutief getypte naam klakkeloos hebben overgeschreven.

(www.findagrave.com)

Tja, dan is er ook nog de erfenis kwestie van Pieter Kintsius waarbij optrad als Constituant een Baronesse Catharina Cornelia Geertruy van Reede van Oudsthoorn. De liefhbber mag het allemaal zelf uitzoeken wat de onderlinge relaties waren. (Evenzo wie Maria Kintsius was.)

Catharina Cornelia Geertruy van Reede van Oudtshoorn - www.rijksmuseum.nl. Het portret is 4 jaar voor haar dood vervaardigd door een onbekende schilder. (Zij stierf in 1799).


Dr. Jacques Pierot *29-2-1812 en +16-8-1841. Hij stierf onderweg naar Japan van Macao vandaan. Gehuwd met Johanna Susanna van Haansbergen te Alphen in 1838. Johanna zelf stierf maart 1839 te Leiden. Beide echtelieden dus jong gestorven. Jacques was rijks-geëmployeerde bij het Rijksherbarium. Gegevens ontleend aan www.lautenbach.name/pierdetail.asp?Id=%20352.  U kunt hier alle details vinden over de geneesheer Jacques Pierot.


Jean Henry Rabinel *24-12-1759 Deventer en + 24-3-1816 Macao. Opperhoofd vestiging Canton.

 

De familie Rabinel was goed vertegenwoordigd in dat deel van Azie. (Op het kerkhof van Galle Ceylon ligt o.a. ook begraven John Henry Rabinel.(*25 mei 1800 en +9 mei 1847 te Galle gestorven en gehuwd met de Engelse Anne Larken die op 18 mei 1849 ook te Galle stierf.). Hij was de zoon van John David Rabinel gehuwd met Johanna Plantina de Moor.

Dan hebben we ook nog Jean David Rabinel die naar Ceylon vertrok. Zie onder.

Wil men meer lezen over Macao, Canton, VOC en Goa etc, klik dan op deze link naar de website van Harry Knipschild, die in 2012 een reis naar die contreien maakte voorzien van foto's e.d.

 

Van het KITLV het volgende: De Prot. begraafplaats te Macao toen.

 

Emmarentia Anna Peter * juli 1836 te Batavia +25 aug 1865 Macao. Zij was gehuwd in 1857 met Jan Des Amorie van der Hoeven *1825 Rotterdam en +18 maart 1877 Utrecht. Hij was consul voor Nederland te Kanton. Jan Sr en Emmarentia hadden een zoon Jan des Amorie van der Hoeven * Kanton 6 juni 1845 (Volgens registers Macao) en was gehuwd met Elizabeth Joostensz. Indische almanak BRP3. Vreemd, de datums kloppen niet veel. Zoon uit een ander huwelijk???

 

 

Meer zien over dit Protestants kerkhof te Macao? Kijk dan hieronder naar een youtube filmpje. Oh ja, kijk ook even heel goed hoe mooi en schoon het is onderhouden...vooral de aandacht op het woordje "onderhouden" . Denk dan vooral NIET aan hoe de Nederlandse Regering haar plicht verzaakt(e) om het kerkhof PENELEH te Surabaya te onderhouden. Vooral dus er NIET aan denken. Graaien graaien graaien, daar zijn ze beregoed in geweest en dan snel het verleden onder de kolong vegen toch....... Oh oh Nederland, als immer....bah.

 

 

TopCopyrights imexbo.nl, imexbo.org, imexbo.eu, annajohannes.eu | Why do you visit this website if you can't read.....