Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
DriessenCateWetters
Kediri
Moord Kediri 1902
Moord Kediri 1927
Rembang
Purworejo
Kinderen op school
Een lagere school SD
De Prambanan tempels
Cilacap
Koken in de desa
Desa planten
Leven in de desa
Een desa straatje
Kinderen in de desa
Bakstenen in de desa
Hotel Tambalban
Straatsnoeperijen
Rampok Macan
Honger in 1946
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Pasuruan naar Malang
Teakhout of (d)jati.
Verpauperde Indo's
Het hoertje
Zeerovers in Indië
Indo's in Indië
De broers Gentis
Jogja Keraton
Jogja impressies 1
Jogja impressies 2
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Die goeie ouwe tijd
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Aardverschuivingen
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Kasbi
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
De desa Cekel
Pak Tani Dawet Hitam
Kelapa Karanganyar
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ken Dedes
Contracten Suriname
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
FOTO ZOEKT FAMILIE
Mary v.Oostrom Soede
Johnny en Jack vd A.
Pension Haverkamp
Kinderen Maagdenberg
Vakschool meisjes
Schoolweg Noord
Families Braakman
De fam. H.R. Davies
De familie Abuijs
Gang Kwini/Stoviaweg
Maria Senden
Winny Gingnagel
H. Denecke
J.W.J. Willemse
B.Th. van Toledo
Mr. M.M. Taytelbaum
W.F.J. Geldmaker
Galestien & Rientsma
Houwink-Beck alb580
Nettie Brandon
R.A. Waleson
Volkert S. Ohmstede
Von Klitzing alb1083
Krijgsman alb.1080
Sänger alb 915
Kuen alb 862
Bordeaux & v.Ligten
Slothouwer alb 878
Album 1005
Fam.NOZ alb 1001
v.Dulken alb 1001
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
Kerontjong Toegoe
't kampung Indootje
Oudheidk. Dienst
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Andy Flores Noya
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
Red een portret
Rudy en de kali
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Album 1158 van FotoZoektFamilie en op deze pagina met de nadruk op de naam "OHMSTEDE" 

Het betreft een familie album met hoofdzakelijk beelden uit oud Soerabaja waaronder ook een foto met tekst: "Ohmstede en jong Java", waar mijn oog op viel tijdens het doorbladeren.

Ik besloot om deze naam OHMSTEDE te onderzoeken en kwam tot het volgende:

  • Ik heb me suf gezocht in de beschikbare documentatie over voormalig Indië en kwam slechts één OHMSTEDE tegen.
  • Ik kan derhalve met alle waarschijnlijkheid zeggen dat de bedoelde persoon op de foto deze gevonden OHMSTEDE moet zijn en dat was dus de heer VOLKERT SIMON OHMSTEDE. Ergo nu heeft de naam OHMSTEDE uit voormalig Indië ook een gezicht.
  • Ik weet NIET zeker of de foto te Soerabaja is genomen, maar ik neem aan van wel, gebaseerd op het volgende:
    • Het album dateert van omstreeks de jaren 1910-1920 en de heer OHMSTEDE was in 1915 werkzaam te Soerabaja. Ik vermoed dat Volkert Simon een kennis/collega was van diegene die de foto's maakte en verzamelde, geheten PIET met achternaam? en hoogstwaarschijk gehuwd met Lien en dochter hebbend geheten Jet. (Of niet, kan ook)

Bronnen: RA, kranten Delpher, Militie, openarch en WieisWie en natuurlijk FotoZoekt familie.

Goed, hieronder de bewuste foto:

Hiernavolgend enkele feiten over de heer Volkert Simon OHMSTEDE.

Hij werd geboren te Purmerend op 15 okt 1893 uit ouders

  • Volkert Simon Ohmstede (*1864) en Madeleine  Jeanne Francoise van Laer(1869).
  • Zijn jongere broer was ABRAHAM geboren 13-6-1897 (zich per 20-3-1941 voortaan noemende ARNO) en zijn jongere zuster ANNA geboren 28-8-1894.
Hij volgde de Handelsschool en moest in 1913 in militaire dienst doch kreeg uitstel en maakt de militairen die de administratie van het leger deden heel erg moelijk, want:

Elk jaar wordt ijverig op zijn kaart genoteerd, dat hij per jaar telkenmale uitstel van militie krijgt en dat gaat zo door t/m 1919 als hij definitief niet meer de dienstplicht hoeft te vervullen. Heel slim van Volkert, want:

In juli 1913 stapt hij vrolijk flierefluitend de loopplank van s.s. TAMBORA af op de kade van Batavia en gaat op doorreis naar Padang. Wie doet 'm wat? Het leger zeer zeker niets.

Hij begint zijn werkcarrier te Padang bij de Nederl.H.M. t/m 1914, verkast naar Soerabaja NHM in 1915, in 1916 verkast hij naar Semarang en werkt bij makelaars Dunlop en Kolff. Hij verkast in 1919 naar Weltevreden nog stees bij Dunlop en Kolff.

In 1921 (1 okt) huwt hij juff. Adriana Francina Schut (*11-6-1900 Boelotomba Celebes)  en volgens scheepvaart passagierslijsten 1925 heeft dit gezin 3 kinderen, althans tickets op naam van pa, ma en 3 kinderen.

In 1922 keert hij terug naar Semarang en nog steeds in dienst (en tevens medefirmant van) bij  Dunlop en Kolff. Hij en gezin wonen op de Kanarielaan 19 te Semarang. In deze funktie en bij dit bedrijf t/m 1925 en dan zegt hij Indië vaarwel.

2 Jaren later in 1928 verschijnt een advertentie uit zijn naam: Agenten gezocht voor wijnverkoop en het blijkt dat hij nabij Bordeaux Frankrijk woont met zijn gezin en hjoogstwaarschijnlijk daar een wijnfabriek of iets dergelijks runt of medefirmant van is. Hij ondertekent met Secretaris van de Combinatie.

Scans van zijn militiekaart:

Het overlijden van zijn moeder hierboven in 1935 en nog steeds woonachtig in Frankrijk. Op de advertentie is te lezen dat zus Anna huwde met de heer van der Goot en broer Arno huwde met juf. Raeder.

 

Hieronder de overlijdens advertenties van zijn schoonouders. Zijn schoonmoeder overleed 1939 en Volkert en gezin wonen nog steeds in Frankrijk. In deze advertentie wordt zijn echtgenote aangeduid als F.A.J. hetgeen niet juist is. Op de andere overl. adv. worden haar initialen juist aangehaald.

 

Hieronder: De schoonvader van Volkert: de heer Joh. Adr. Franc. SCHUT was oud burgemeester van Ambon. De zwager van Volkert, eveneens geheten Joh. Adr. Franc. Schut was gouvernements arts en werd later Hoofd Gemeentelijk Ziekenhuis Medan en bedreef ook een eigen verloskundige praktijk.

 

Ik heb het verdere verloop van Volkert's leven en dat van zijn gezin niet onderzocht, maar in elk geval heb ik Volkert ook een plaatsje in de voormalige Ned. Indische historie bezorgt, want per slot van rekening heeft hij daar toch ook een aantal jaartjes van zijn leven doorgebracht.

 

Moge zij die er niet meer zijn hun eeuwige vrede hebben.
 

 

TopDe link naar het nieuwe gastenboek: zie helemaal bovenaan de Homepage. | skuraeva at gmail.com