Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam WARDENAAR, die opteerden en enkelen genaturaliseerd werden en ook geinterneerd werden.

 

De familienaam WARDENAAR kwam zeer veelvuldig voor (ook te Madura waar de familienaam van Duijne ook veelvuldig voorkwam)

Ik verzoek de lezers tevens de pagina MALANG KERKHOF SOEKOEN I te bezien in verband met de graven van Wardenaar en van Duijne en hun familie betrekkingen.

In het NA/dossiers OGS zijn verschillende dossiers WARDENAAR te vinden. Hier kan men nadere informatie vinden over de familieleden e.d.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00446?searchTerm=wardenaar&sort_column=prs_achternaam&sort_type

=asc&resultsPerPage=50&page=&activeTab=nt_sub_list_legacy

 

I)

Op 24 dec 1951 opteerde BARTHOLOMEUS LEONARDUS WARDENAAR voor het Indonesisch staatsburgerschap en hij verklaarde.

 

 1. dat hij medewerker was bij de nv Deli Atjeh Handelsmij te Pontianak,
 2. dat hij te Pontianak woonde,
 3. dat hij geboren was te Jogja op 26 aug 1907,
 4. dat hij kinderen had (zie verklaring voor namen en geb. datums),
 5. dat zijn vader Eugene Leopold Wardenaar heette, geb 29 maart 1882 Surabaya en nog in leven wonende te Jakarta
 6. dat zijn moeder heette Josephien Antonie, geb 8 febr 1887 te Jogja en nog in leven wonende te Jakarta.

 

Mijn bevindingen:

Zijn ouders Eugene en Josephien huwden 26 febr 1908 Jogja.

Zijn vader heette volgens de register almanakken geboorte en huwelijk: EUGEN LEOPOLDINE FREDERIK en EUGEN LEOPOLD FREDERIK WARDENAAR.

Zijn grootvader was LEOPOLD BARTHOLOMEUS WARDENAAR

Bartholomeus Leopold Wardenaar werd geinterneerd.

In zijn verklaring vermeldt Bartholomeus niet de naam van zijn echtgenote en op de interneringskaart ook niet. Alle correspondentie diende gestuurd te worden naar adres (zijn vader) E.L.F. Wardenaar te Randoe-Alas Klaten.

 

II)

Op 17 nov 1950 opteerde JAN WARDENAAR voor het Indonesisch staatsburgerschap en hij verklaarde,

dat hij stationschef was bij de spoorwegen,

dat hij te Jakarta woonde,

dat hij te Tjianjur geboren was op 9 sept 1913,

dat hij gehuwd was met SUSANNA BOSSHARD sedert 23 maart 1936,

dat hij geen (minderjarige??) kinderen had,

dat zijn vader heette LODEWIJK WILHELM GERARD WARDENAAR geb Cicalenka 18 mei 1885 en overleden Cimahi 30 juni 1945,

dat zijn moeder heette NJI MARIAH.

Mijn bevindingen:

Echtgenote Susanna Bosshard werd geboren 4 nov 1913 Semarang en had als ouders Jan Arnold Bosshard en Johanna Kops.

Jan werd genaturaliseerd  te Rijssen op 14 okt 1963.

Jan's vader Lodewijk Wilhelm Gerard ( LOUIS) heeft een eregraf en ligt te Leuwigajah ereveld te rusten. Jan zegt geb datum  van vader = 18 mei 1885 en OGS zegt geb datum = 19 mei 1885.

Hieronder volgende informatie is bron NA/OGS ( https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.19.255.01/invnr/167537A/file/NL-HaNA_2.19.255.01_167537A_0002 ):

 

 1. Jan had tenminste wel een halfzuster TONNY WARDENAAR (geb 2-6-1909 Bandjar) gehuwd met Albert Versluis, wonende te Rotterdam. Haar vader was Louis en moeder EMMIE
 2. Jan verklaarde dat zijn vader Louis(Lodewijk) geboren was 18 mei 1885. Gemeente Rotterdam zegt geboren 28 mei 1886 en OGS zegt geb 19 mei 1885.
 3. Jan had een achterneef ( = neef van zijn vader Louis) geheten FREDERIKUS BARTHOLOMEUS JACOB WARDENAAR, geb Soerabaja 31 okt 1984, gehuwd Soerabaja 2 aug 1900 met mevr Han Kim Hwa en de neef had als ouders LEONARDUS BARTHOLOMEUS WARDENAAR en mevr ATIBA. (Er moet volgens mij een familie verband met ad I) hierboven, gelet op de voornaam Bartholomeus. Ik heb het niet verder uitgezocht.)

 

 
 

III)

Op 27 juni 1951 opteerde TROELIE VAN DUYNE geb WARDENAAR voor het Indonesisch staatsburgerschap en zij verklaarde,

 

 1. dat zij werkeloos was,
 2. dat zij te Pontianak woonde,
 3. dat zij te Banjar geboren was op 1 sept 1912 (NIET genoemd in de RA),
 4. dat zij gehuwd was geweest met VICTOR VAN DUYNE, thans overleden op 8 okt 1943 te KUIE Thailand,
 5. dat zij de volgende kinderen had:
  1. Magda geb 18 mei 1936
  2. Richard geb 26 aug 1939
  3. Willy geb 24 aug 1940 en
  4. Jony geb 23 dec 1941 en dat alle 4 de kinderen in Nederland verbleven (adres onbekend) en woonden bij P. van Vlaardingen.
 6. dat haar vader J.B.A. Wardenaar heette en haar moeder Nji ENI.

 

Mijn bevindingen:

Haar echtgenoot Victor van Duijne werd geboren Soemenep Madura op 29 febr 1904.(RA1905). OGS zegt 28 febr. 1904.

Ik heb niet kunnen vinden wie haar vader J.B.A Wardenaar was. Ik vermoed dat in elk geval de letter B staat voor Bartholomeus gelet op de geboorte plaats BANDJAR en haar geboorte jaar 1912 en deze info vergelijk met die van de familieleden van Jan ad II).  Er was een employee op de onderneming Binangoen en gehuwd met mevr. E. Pieters. (E. van Eni en Pieters gedoopt???)

Commisaris Schoolfonds Tjitjalengka geheten J.B.A. Wardenaar

Victor van Duijne had als ouders DIRK VAN DUIJNE en MATHILDA AMELIA ANTRAG.

Zijn vader DIRK werd eveneens oorlogsslachtoffer.

 

Tot slot het lot van de kinderen van TROELIE VAN DUIJNE geb WARDENAAR, die volgens haar verklaring ergens in Nederland waren onder de hoede van P. VAN VLAARDINGEN en volgens een geschreven mededeling op haar verklaring werd gemeld: "NIET OPNEMEN. MOEDER IS UIT DE VOOGDIJ GEZET."

Moeder is uit de voogdij gezet..... triest triest triest als een moeder - door welke redenen en omstandigheden dan ook - haar kinderen niet meer bij haar zijn en zij dan verklaart "ergens in Nederland. Ik vraag me af of er ooit nog contact is geweest tussen moeder Troelie en haar kinderen. 

Ik moet dan onwillekeurig denken aan het Salomons oordeel, waarbij koning Salomon een oordeel moest vellen in verband met de kwestie van welke moeder een omstreden kind was, namelijk: 2 vrouwen ruzieden om het bezit van een kind en Salomon kwam er niet uit en pakte zijn zwaard en wilde het kind doormidden hakken en elke vrouw de helft geven. Mevr A zei: Doe maar in tweeën hakken, dan hebben we beiden tenminste niets. En mevr B zei: Koning Salomon, doe mijn kind niets aan en geef het dan maar liever aan mevr A., want ik heb mijn kind lief. 

Hieronder een scan uit het NA/OGS met gegevens over de kinderen. Neem mijn kinderen maar mee, ik kan ze niet goed opvoeden en in Nederland hebben ze tenminste wel een toekomst..... (Noot webmaster: Mijn zusters, broer en ondergetekende zaten in een soortgelijke positie en allemaal door die rottige Jappo's met hun expansiedrift en oorlog veroorzaakt.)

Mevr. Mathilde van Duijne was een zuster van Victor van Duijne en zij was gehuwd met de heer Pieter van Vlaardingen. (Zie verklaring van Troelie van Duijne geb Wardenaar: P van Vlaardingen.)

 

Zie: https://www.dbnl.org/tekst/_ind004199001_01/_ind004199001_01_0009.php    Met foto's van de familie van Duijne en van Vlaardingen.

 

Wat is er later met de kinderen van Troelie gebeurd? Zijn zij bij het gezin van Vlaardingen - van Duijne gebleven? Ik weet het niet. Mevr. Mathilde van Vlaardingen geb van Duijne overleed te Oegstgeest/Leiden op 20 maart 1981 en in de overlijdens advertentie zie ik niet de namen van de 4 kinderen van Troelie genoemd. (Leids dagblad 23 maart 1981 - pag 4)

 

Whatever, moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast hun Schepper.

Top