Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

WLINGI resulterend onder BLITAR, nabij Malang en de Kelud.

Een klein onbeduidend kerkhof gelegen langs de weg die destijds naar de suikerfabriek Kenongo leidde.

Een klein stationnetje Talun nabij Blitar, eigenlijk een voorstationnetje richting Malang/Surabaya/Kertosono.

En in de oorlog tevens een interneringskamp......Onbekende mannen en vrouwen, die toevallig op een verkeerd moment hun geluk en vrede zochten en er niet voor werden beloond, doch ervoor werden gestraft....

 

Ergens langs de kant van de weg Jln Mastrip (tegenwoordig geheten) naar de voormalige suikerfabriek ligt dit kleine kerkhofje...slechts één graf is nog leesbaar en de overige zijn onleesbaar of overwoekerd...omringd door akkers en sawahs.....

Naamloze graven en diegene die in het graf rust waarvan de informatie te lezen is, is ook vrijwel onbekend de geschiedenis in gegaan..... (De bronnen van het IGV vermelden dat hier circa 20 graven zijn).

Daarom voor hen allen mijn bijdrage om hen te memoreren en te respecteren.....

 


 

Hiernavolgend de lokatie van het kerkhofje en de enige herkenbare grafplaat en tombe van:

de heer Gerardus Antonius Wijnveldt.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In memoriam GERARDUS ANTONIUS WIJNVELDT, * te Soerabaja 3 dec 1874 + te Taloen 4 mei 1935. R.I.P.

Gelet op de tekst is hoogstwaarschijnlijk deze tekst niet door familie geplaatst. Vrij neutraal.

 

Beetje moeilijke materie het uitzoekwerk wat betreft de heer Wijnveldt. Daarom heb ik besloten om me niet al te diep in zijn achtergrond te graven en te spitten.

Tevens heb ik niet kunnen ontdekken wie zijn ouders waren. Mijn vermoeden is dat hij in elk geval familiebanden heeft met de heer Antoni Wijnveldt en echtgenote Anna Loust. (Gelet op de voornamen.) Er was tijdens zijn geboorte te Soerabaja nog een heer Wijnveldt woonachtig, doch de voornamen in de familie van Antonie Wijnveldt geven mij het idee dat ik het toch in die hoek moet zoeken. Via mij beschikbare bronnen heb ik geen nadere info kunnen vinden over de heer Gerardus Antonius Wijnveldt.

In de krant dec 1874 wordt slechts kort vermeld: "Bevallen van een zoon, de echtgenote van Wijnveldt." ... Niet veel informatie wie bedoelt wordt.

Wel vermeldt de RA 1876 zijn geboorte als volgt: ANTONIUS GERARDUS WIJNVELDT (omgekeerde voornamen dus).

In aug 1921 werd opgericht een N.V. "Bibit Onderneming Wijnveldt" te Taloen/Kediri. Ik mag derhalve aannemen dat de heer Wijnveldt zich hiermee bezig hield (gelet op de plaats van overlijden en dat hij aldaar de enige was die deze naam droeg). ????

Alhoewel: er was in 1901 een heer Engelken die zich ook met bibit bezighield te Blitar/Kediri en er ene juffrouw Carolina Johanna Engelken (roepnaam Anna) die onderwijzeres was en gehuwd met Victor D.A. Wijnveldt (geb. 30-4-1898) aldaar in die contreien. dus ???? Familie??? De vader van Victor was Gerrit Wijnveldt en zijn moeder heette Christien. Victor zelve was geinterneerd door de Japanse bezetter.

Het meest vreemde is, dat volgens de GHG3 Graf lijst van de INV de begraafplaats WLINGI wordt genoemd met de namen van een stuk of 20 begravenen aldaar en daar zit het graf van de heer G.A. Wijnveld NIET bij.

Wel het graf van Carolina Johanna Wijnveldt - Engelken. (Geb 14 okt 1893 en + 18 maart 1927) en die gehuwd was met Victor D.A. Wijnveldt. Vreemd. Alhoewel: De heer A.G. Wijnveldt overleed in 1935 en de bronnen werden geloof ik samengesteld in 1934. Zou dus mogelijk geweest zijn, dat ten tijde van opmaak, het graf er nog niet was.

Het opmerkelijke is dat de tekts op het graf van Carolina (+1927) bijna identiek eenvoudig is samengesteld als dat van G.A. Wijnveldt, maar dan zonder "In memoriam" maar wel ook eindigend met R.I.P.

 

De overige foto's tonen slechts onherkenbare resten.

 

Moge zij in elk geval in eeuwige vrede rusten.

Top