Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
JOHANNES Vic Adriaan
JOHAN Gustaaf Adolf
BIERLEE Fred.Ferd.
CATE, Antoine L. ten
DIEJEN v. geb ROEMER
DONKERS, Fred.Const.
DOORMAN, 2 broers
DUIJSHART_SOENARIAN
FREDERIK Makasser
HWA SORNSEN SCHOOR
GABELER
GAYET
GILL
HASE
HARTMANN
HAMARdlBRETH.Roekmin
HES deel 1
HES deel 2
HERST deel 1
HERST deel 2
HOOGERVORST
HORNUNG
JACOB diversen
JACOB Bandjarmasin
JACOBS
JAGT, van der B.F.
JANS
JARMAN
KEMPEN van
KEUCHENIUS Bogor
KLEIN, Olga Paulina
KLEIN, Diversen
LOTH
Louis&Maurits MANUEL
Joh.Martinus MANUEL
Bern. Jozef MANUEL
PFAFF J.F.
PFAFF/ROBIJN divers
ROBIJN/MARINISSEN
ROBIJN Pasuruan I
PICHEL
RHEMREV diversen
RHOE Makassar
ROBINSON diversen
ROELOFS 2 broers
ROOM v. K.A.F.
ROZET uit Timor
RUBEN Alex.Vict.
RUBEN Jean Jozef
RUBEN Will.Frederik
Heinr.Burgh. RUBEN
Christ.Louis RUDOLPH
2 Broers RUDOLPH
2 Neven RUDOLPH
RUGEBREGT
RUIS, Jacob
Fam.leden van OMMEN
Fridolin F.E.C.BRITT
Willem K.E. KAÏN
Simon Anton v.CASPEL
Vader en zoon TADEMA
Familie THORAL
3 broers FINSCHI
BRAAM van
Fam.leden MEULENHOFF
Zuster E.M.I. DAVID
Fam.leden M.E. DAVID
Fam.leden J.A. DAVID
Fam. W. AARDENING
Fam. F.W.A. ALBERT
Fam. George DE WINDT
WESTENBERG diversen
Fam. WESTERLINK
C.L.COOLEN nazaten
Painah REYNEKEvSTUWE
Van STENUS Jogja
STOPPELENBURG
MESMAN Makassar
NEWLAND diversen 1
NEWLAND diversen 2
v STEINCALLENFELS
FELIX diversen 1
FELIX diversen 2
v.BLOMMENSTEIN div.
FLEUR diversen
v.EGMOND diversen
Corn.Theod. SEBO
Nic.Alex. RICHARD
Fam.DAVID_RICHARD 1
Fam.DAVID_RICHARD 2
Familieleden DIAS 3
Familieleden DIAS 2
Familieleden DIAS 1
TOERS BIJNS
W.H.Ch.AALBERTSBERG
Fam.H.J. TAX
MEHLBAUM
Fam.MOZES(Armeens)
JOH. THEOD. MEIJER
F.E.H.L. VERSTEGEN
GIJSB.RICH.ANTHONIO
BLOEMHARD
SCIPIO BLÜME
SCIPIO Jan Arthur
ROBERT ABRHM BOERS
GEORGE EMILE DOM
JAN DIJKMAN
WILLEM HENDRIK FALCK
FLORENTINUS
FRANSZ deel 1
FRANSZ deel 2
FRANSZ deel 3
KROESEN KNIL'er
LEYTING/LEIJTING div
Fam. RONKES
Fam. ECKENBACH I
Fam. ECKENBACH II
THESINGH & DAMWIJK
HARDENBERG Makassar
M.A. HELDERNISSE
L.A.PARERA_RVDBERG
WILSCHUT leFebre
PASSAGE Bandung
NIELS Diversen
DRINHUIJZEN_DRINHUYZ
E.KANDOU-TROUERBACH
WEERENSTEIJN
BERTRAM Ida Bertha
3 Broers WEVER
M.H. van der SIJP
SOEKIAS(ian)
STEEVENSZ Johan Fred
LEOPOLD SWITSMA
WILLEM HEND. SWAVING
Familieleden STRUWER
SMITH Filip THomas
Familie SCHLETTE
2 zonen Dr. SCHEEPE
M.J.DIETS-MEULEMANS
DE MEY / DE MEIJ
Van MILT
KRIJGSMAN
LUFTING Madoera Soem
MAAGDENBERG
MANDELS
MAPHAR
CALAMÉ
MACKENZIE W.O.
MEIJNHARD V.SCHOOR
MENICK DEEL 1
MENICK DEEL 2
MENICK DEEL 3
MUNTENAAR
MUTTER
NATHALIA deel I
NATHALIA deel II
NAZARETH Ch & G
PECHLER deel I
PECHLER deel 2
A.J. PELSMAEKER
VAN POLANEN PETEL
PORTIER DIVERSEN I
PORTIER DIVERSEN II
PRINS uit MAKASAR I
PRINS uit MAKASAR II
RATMI (X KREBSER)
v.REN.v.DUIVENBODE
HAMARdelaBRETHONIERE
ROOSE WALEF
ROORDA
ROUTIER
RIJK, van
RIJBORZ
SAMUELS deel 1
SAMUELS deel 2
SCHEMERING REELFS
SCHUYLENBURG, van
SPANGENBERG
SEGOND VON BANCHET
ULLMER + VERDOUW I
ULLMER + VERDOUW II
VELBERG Celebes
VINCENT deel 1
VINCENT  deel 2
VODEGEL deel 1
VODEGEL deel 2
VOORBIJ  H.Th.J.
VOORST TOT VOORST
VIJSMA
WARDENAAR
WALICK, de deel 1
WALICK, de deel 2
WALICK, de CAROLINA
WILBER, W.W.W.
WILLEMSE D.G.E.
WIRTJES Jan
WOUT HOFLAND, van 't
ZALINGEN,v.Gijsbert
ZEELIG DEEL 1
ZEELIG DEEL 2
ZEVENTER van
ZITTER Adriaan.
ZITTER van, L.F.E.
ZIJMERS
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

 Ter ere van en respect voor enkele personen met de familienaam Van 't Wout Hofland en met name in het bizonder de heer AGNETTUS DOROTHEUS VAN 't WOUT HOFLAND en zijn familie/nazaten, die opteerden en oorlogsslachtoffer werden. Hij opteerde voor het land waar hij geboren was en waar hij ook begraven werd, want hij was er thuis en hij hield van dat land.

Waarom de nadruk op hem? Omdat hij een moeilijk leven had financiëel gezien althans en er toch in slaagde om voor zijn grote gezin te blijven zorgen, ondanks alle problemen.

 

De familienaam VAN 'T WOUT HOFLAND.... Zo oer-Nederlands klinkend en in het verre verleden inderdaad oer-Nederlandse personen, totdat er een VOC werd opgericht en naar diverse windstreken haar personeel stuurde en er niets meer van het oer-Nederlandse overbleef als slechts de naam. Zie onderaan de pagina over de uitleg.

 

ad I.

Op 7 aug 1950 opteerde voor het Indonesisch staatsburgerschap AGNETTUS DOROTHEUS VAN 't WOUD HOFLAND en hij verklaarde,

 

  1. dat hij gepensioneerd medewerker bij de SS was,
  2. dat hij te Bogor woonde,
  3. dat hij te Soekaboemi was geboren op 1 maart 1889,
  4. dat hij sedert 1 maart 1922 gehuwd was met ADJEM,
  5. dat hij uit dit huwelijk 5 minderjarige kinderen had, waar hij tevens voor opteerde. (Namen en geboortedatums zie zijn verklaring),
  6. dat zijn vader geboren was te Soebang op 22 maart 1855,
  7. dat zijn moeder geboren was te Pangkal Pinang op 25 juni 1866. 

 

ad IA)

Zijn zoon LOUIS , geb 6 jan 1928 opteerde op 9 aug 1950.

Ad IB)

Zijn zoon PAUL geb 21 juli 1930opteerde op 9 aug 1950.

 

Ad IC)

Zijn dochter ANNIE, geb 17 sept 1912, opteerde 13 nov 1951. Zij huwde ERICH LUDWIG DANIEL RIEDEL, reeds overleden op 29 okt 1945 en uit dit huwelijk kinderen. Niet genoemd in de verklaring omdat zij meerderjarig was.

 

 

Ad ID)

Zijn zoon FREDERIK, geb 21 juli 1914, opteerde 3 dec 1950. Niet genoemd in de verklaring omdat hij  meerderjarig was.

 

Mijn bevindingen:

Hieronder een scan uit de INN met betrekking tot zijn gezin. Ik heb er mijn twijfels in rood bijgezet.

Let wel: de namen in de scan van het INN wijken af van de namen in zijn verklaring met betrekking tot de minderjarige kinderen:

(BS Bandung: *29 mei 1938 Maria Wilhelmina, dochter van Adjem en Agnettus D. van 't Wout Hofland, hetgeen klopt met de verklaring van vader Agnettus en klopt niet met de INN info.) 

Wat betreft de echtgenote van de oudste dochter Annie (Ad IC) die gehuwd was met de heer Erich Ludwig Daniel Riedel, zoals in haar verklaring staat: Haar echtgenoot - alhoewel volgens verklaring overleden te Jakarta 29 okt 1945 - is niet opgenomen in de registers van de OGS als oorlogsslachtoffer of slachtoffer van de oorlog. Erich werd geboren te Batavaia op 3 juni 1913.

De ouders van Erich Ludwig Daniel Riedel waren: Richard Wilhelm Hermann Albert Riedel (*25 jan 1873 Pruissen) en Agatha Teng Lin Nio (*14 maart 1897) die huwden op 28 dec 1912 te Batavia. Uit het huwelijk tevens dochter Elisabeth * 8-2-1915 te Batavia. De ouders gingen uit elkaar op datum onduidelijk. In elk geval verzoekt mevr. Riedel - geb Teng om ondersteuning aangezien vader Riedel zijn plichten niet nakwam, na diens terugkeer naar Nederland in 1919. Uit militaire dienst in 1920. (Bron: Openarch stamboek van vader Riedel.)

De oudste zoon van Annie van 't Wout Hofland en Erich Ludwig Daniel Riedel heette FRANCISCUS RIEDEL geb 14 sept 1939 (hij werd genaturaliseerd te Hengelo op 8 mei 1969) en hij huwde Paulina Silvya van Stein Callenfels. Zie de pagina van Stein Callenfels waar ik eerder over Pauline en Franciscus Riedel heb geschreven.

 

Zijn (Agnettus') ouders waren:

JACOBUS ALBERTUS van 't WOUT HOFLAND, geb als Jacobus Albertus Hofland (naamswijziging in van 't Wout Hofland in 1859) op 22 maart 1855 te Soebang en overleden Bogor 15 mei 1932 en

HENRIETTE LOUISE MARIE OTTOLINE GERRITS, geb Pangkalpinang 25 juni 1866 en overleden circa 1901 en uit dit huwelijk 6 kinderen (Volgens de INN), maar ik mis wel de naam van en ander kind in de opsomming in de INN:

AGNETTA DOROTHEA die overleed in 1887 en geboren 1858 uit vader Egbert Charles en moeder Amelia Wilhelmina de Groot. (Een tante van neef Agnettus Dorotheus en naar haar vernoemd dus.)

 

Na het overlijden van zijn echtgenote trouwde Jacobus met zijn schoonzuster ADRIENNE PAULINE ADELAIDE JOSEPHINE GERRITS (*1868 +1905) en uit dit huwelijk een halfbroer Johannes Theodorus en halfzuster van Agnettus. Moeder Adrienne Pauline overleed Hilversum 6 sept 1965, oud 97 jaar.

Johannes Theodorus werd geinterneerd door de Jappo's.

 

Deze halfzuster heette EMMA CAROLINA geb 1909 en overleden 1946. De OGS memoreert haar in het gedenkboek 41.

Johannes Theodorus ligt samen met zijn moeder te rusten in het gezamenlijke graf te Hilversum.

 

Nu nog het bizondere van de familie HOFLAND en in 1859 via naamswijziging geworden VAN 'T WOUT HOFLAND.

KolonialeMonumenten.nl (auteur Buitenzorg / B.I.) publiceerde een artikel waar ik de volgende 2 scans uit heb gedupliceerd.

Stamvader was PETER WILLAM HOFLAND die gehuwd was met mevr. MARIA HELENA VAN 'T WOUT.

Tja, wisten we het maar wie wie was op de foto. Volgens de website zou de foto gedateerd zijn 1878. Schitterende foto: de dames in hun superwijde hoepelrokken/-jurken. De heren in toilet en de kinderen ook netjes aangekleed. Een welvarende Indische familie uit de voormalige koloniale cultuur van voormalig Ned.Indie....

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top