Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Depok, het andere
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Zuid Borneo en iets over Banjarmasin kerkhof. 

 

Het christelijk kerkhof van Banjarmasin kunnen we naar fluiten...Veni Vidi Foetsie op het fietsie van de gemeente Banjamasin sedert 1989.  Men startte in 1973 met de plannen en deze werden in 1989 daadwerkelijk uitgevoerd..Dus ook geen foto's van de graven van de overledenen...

Helaas.

Tenzij één of andere belangstellende er een ritje voor over heeft voorzien van wat kapmessen en spades e.d. en wellicht hulp van lokale bewoners die een centje willen verdienen, want...

Dat hele voormalige kerkhof is verkast naar een oord vlakbij in de desa Banjabaru Jl. Ahmad Yani nummer 21, gelegen naast het Muslim kerkhof op paal KM 29 of 28 ?. En dan schijnt er ook nog iets te liggen op paal KM nummer 18. Vraag me niet wie en hoe men de straat nummering in elkaar heeft geflansd. Ik heb in elk geval de foto's van de lokaties via Google View opgezocht.

En - volgens een verslag van personen, die hun voorouders een bezoek brachten - schijnt het vervangend kerkhof een beetje grote puinhoop te zijn, althans qua herinrichting.

Aan de lezer het genoegen om te oordelen of men zin heeft om een ritje te maken en de overwoekerende zooi op te ruimen.

Een afbeelding van de lokatie via Google.

 

Zie foto's hieronder.

Het Muslim kerkhof te Banjabaru.

Het Christelijk kerhof dat voorheen in Banjarmasin lag zou naast het Muslim kerkhof liggen. Dus als men niets te doen heeft....

 

 

En dit was vroeger een kerkhof en tegenwoordig een soort pret-familie-dagje uit park geheten Taman Kamboja. Weten de feestvierders veel als ze op een bankje zitten te knuffelen wat ooit eens een laatste rustplaats was.

Goed, het vorenstaande betrof dus het voormalig kerkhof van Banjarmasin en het hoofdstuk is voorgoed gesloten.

Al struinend op het net en zoekend naar nederlandse overledenen en hun graven op Zuid Borneo stuitte ik ook op deze naam "TAMAN VAN DER PIJL" --- Stadspretpark vander Pijl.

Te Banjar Baru ligt ook begraven de heer D.A.W. van der Pijl - ingenieur en Ridder Oranje Nassau gedecoreerd. Geboren in Brakel 23 jan 1901, voluit geheten Dirk Andries Willem, op 3 juni 1925 te Rijswijk gehuwd met Johanna Maria Pitlo. Studeerde te Delft als "technisch Student" volgens militie kaart 1920 en overleden Banjar Baru 27-9-1974. Hij opteerde voor het Indonesisch Staatsburgerschap (vanaf jaren 1950)

Uit het huwelijk werden meerdere kinderen geboren.

Hij was de stadsingenieurdie het stadje Banjarbaru op de kaart zette en in het stadje is een stadspark naar hem vernoemd: "Taman van der Pijl".

Meer bizonderheden over van der Pijl heb ik niet kunnen vinden.

Let wel: Dit gedeelte van het kerkhof Banjar Baru is het nieuwe gedeelte en beslaat NIET het gedeelte met de verkaste graven uit Banjarmasin.

 

Zie deze link met meer gegevens over de heer van der Pijl. (Bahasa Indonesia): https://adalahyangsudahtahu.blogspot.com/2014/03/makam-sang-maestro-banjaarbaru-daw-van.html

De hieronder geplaatste foto's zijn afkomstig van genoemde link hierboven. Met dank !!!  

 

 

 

Waarmede ik wil aanduiden, dat NIET ALLE herinneringen aan de Nederlanders in Indonesia/ voormalig Nederlands Indië door Indonesia zijn weggepoetst !!! De heer van der Pijl koos voor Indonesia en zie zijn beloning ervoor: Een stadspark naar hem vernoemd... Tja Nederland, zo kan het ook toch.....Denkend aan een forum waar oude knarren hun gif spuien over Indonesia en daarmee aantonend hoe kleinzielig zij zijn in hun gedachtengoed. omdat ZIJ (dus NIET hun familieleden, maar ZIJ) leed hebben ondervonden...Met de nadruk op 'ZIJ" want "ZIJ" zijn het slachtoffer grworden...NIET hun familieleden die daadwerkelijk het slachtoffer waren...Neen: ZIJ waren en zijn het slachtoffer...stel ego's van lik me vessie. Geen woord van piëteit over hun familie slachtoffers.....Zal aan mijn dokter vragen of ik een doosje diazepam kan krijgen..stuur het wel gratis naar hun op.


 

Het durpje/stadje KOTABARU...Niet te verwarren met die andere stad Kota Baru. Huh? Waar dan? Zelf zoeken aub. En ook NIET verwarren met het hiervoor genoemde stadje BANJARBARU !!!

 

Tja het graf van???? Zeer zelden een dergelijk graf gezien met rode grafplaat letters in een goud geschilderde achtergrond en dat ornament ken ik ook niet, althans niet eerder gezien.

Ergens buitenaf in de bush bush, net iets aan de rand van een desa vallend onder Kotabaru.

 

HIER RUST........ en dan iets van ETTY of HETTY of NETTY of JETTY en  ..... en nog wat meer.....en een jaartal  '66 ???? Totaal niets kunnen vinden wie zij is geweest...te moeilijk en te weinig gegevens. Jammer.

 

 

Dan vlakbij het bovenstaand graf ook nog het volgende graf met eveneens (door en voor mij) niet beter te ontcijferen teksten. Lokale bewoners zijn tenminste nog zo behulpzaam geweest om het kapotte stenen kruis te herstellen met een paar houten latten. De persoon op de foto is iemand geweest die uit hoofde van zijn drang naar kennis over het oude koloniale tijden, op zoek ging naar oude graven en deze op een forum plaatste om meer te weten te kunnen komen. Op de grond zijn diverse resten van graven te zien....

 

Hieronder een sterk uitvergrote en qua scherpte diepte zover mogelijk digitaal gemanipuleerd om de letters te ontcijferen. 

Ter herinnering???  dan....WILHELM PORS , de rest onleesbaar en dan iets van geboren/overleden etc en helemaal onderop een tekst: " DIE BEAMTEN (??) DER  STEENKOLEN MY  POELOE LAOET

Een werknemer van de steenkolen mijn dus.

 

 

Top