Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een piepklein kerhofje AMBAL nabij Keboemen.

 

Volgens de BRP10(gebaseerd op de bevindingen van BvTP) zouden er 3 graven gelegen moeten hebben. Het is er anno febr 2022 slechts nog één en wie er ook in dat één graf moge liggen: moge hij/zij/het kind in vrede rusten naast onze Schepper.

Nogmaals: Ik weet NIET wie in het overgebleven graf ligt, maar mijn eer en respect voor de overledene in dit graf en de anderen wier resten er niet meer zijn, opdat hij/zij/het kind niet vergeten moge worden.

Het is wel een beetje grotesk opgezet, hetgeen kan duiden dat er niet zo nauw gekeken diende te worden op het maandelijks budget. (een hint voor researchers - de familie PET van wege hoge positie van de vader destijds??).

 

 

Wie werden er begraven destijds op dat piepklein kerkhofje en waarom juist daar? Want als ik de almanakken open sla en zoek naar AMBAL dan blijkt dat het durp toch wel groot was en waar zijn die dan allemaal begraven? Ook te Ambal doch reeds ten tijde van de speurtochten van BvTP reeds verruineerd?

 

Het kerkhofje ligt verscholen op een stuk erf/grond ergens achter de lagere school van AMBAL KLIWONAN. (Zie Google view ff googelen op "SD AMBAL KLIWONAN" in de buurt van de Jl Pelajar).

 

1) De kleine WILLEM JAN PET (en abusievelijk vermeld als Wilhelmina Jan pet).

2) Mevr. WILHELMINA HENDRIE, de echtgenote van de heer W.G. GULDENAAR en

3) De heer WILLEM GERRIT GULDENAAR.

 

In volgorde van de genoemden in de scan van GH1GRAF doe ik hieronder wat details vermelden, voor zover mogelijk en beschikbaar zijn in de bronnen. Maar ik ga dus pertinent GEEN diepgaande genealogie hier vermelden.

 

1) De kleine WILLEM JAN PET, geboren 29 maart 1863 Poerworedjo en overleden Ambal 28 jan 1866. Zijn ouders waren GERRIT AGRICOLA PET en JOHANNA HELENA CHARLOTTA ARNOLDINA MILAR.

Zie verder hieronder de scan van Roosjeroos met de andere kinderen, de overl. adv. van vader Gerrit, het deurwaarders exploot in verband met het overlijden en een scan uit de archieven Drenthe Hoogeveen.

Saillant detail: Vader Gerrit Agricola Pet overleed/werd vermist tijdens zijn dienstreis en het schip waarop hij als passagier mee reisde ging onder in de Straat Sunda en dit schip heette Luitenant General Kroesen, vernoemd naar Lt.Gen. Willem Egbert Kroesen, Commandant KNIL en broer van mijn overopa Tiemen Cornelis Johannes Kroesen.

Na het overlijden trok de weduwe met de kinderen naar Nederland en vestigde zich eerst te Hoogeveen Drenthe alwaar na een paar dagen na aankomst dochter Gerardine Agricola Pet werd geboren op 4 nov 1876.

 

De weduwe hertrouwde later met de gepensioneerde ass.resident Johannes Adriaan Hendrik Buddingh en uit dit huwelijk ook kinderen. ( Ik dacht 2, maar kan me vergissen).

 


 

Ad 2) en ad 3)  Mevr.WILHELMINA HENDRIE. Zij was de echtgenote van de heer WILLEM GERRIT GULDENAAR en heette ten rechte mevr.  KWIK SIET NIO en het echtpaar huwde te Ambal op 30 juni 1871, nadat er al kinderen waren.

Hieronder doe ik maar wat bevindingen:

De register amanakken delen het volgende mede:

RA1827 *Willem Gerrit Guldenaar te Soemenep Madura 1-1-1826 fictief

RA1830 *Willem Gerrit Guldenaar te Soemenep Madura 1-1-1829 fictief

Wil de echte Willem Gerrit opstaan, want het grafopschrift luidt: * 2 jan 1830

 

Een zoon (niet genoemd in de opstelling van Indische genealogie onder):

Op 27 jan 1927 overleed te Ambal WILLEM HENDRIC GULDENAAR en de RA zegt: 2de Bijregister film 1357858. Zoon van WILLEM GERRIT GULDENAAR en partner van MARIA BADOK. Leeftijd 67 jaar, dus Willem Hendric was geboren circa 1860. (Waarom doet de naam HENDRIC me denken aan de naam HENDRIE???) 

De RA zegt: (Akte 15 film 1357858) overleden te Surabaya MARIA BADAK oud 64 jaar op overl.datum 10-1-1926, partner van WILLEM HENDRIK GULDENAAR. Dan zou Maria Badok/Badak geboren moeten zijn circa 1862. De familienaam Badak/Badok noch iets wat erop lijkt komt niet voor in het begraafregister van Peneleh ---------> Muslim kerkhof begraven?? Of Kembang Kuning, indien zij Christelijk gedoopt was ???

Openarch.nl zegt : Gehuwd te Den Haag op 17 juli 1918 NAPOLEON GULDENAAR oud 25 jaar, zoon van WILLEM HENDRIK GULDENAAR en BADAK en Napoleon huwde met AUGUSTE WORMBS oud 24 jaar. (Let wel: WORMBS met een B.)

 

De volgende website deelt als volgt mede inzake Willem Gerrit die gehuwd was met mevr. Hendrie aka Kwik Siet Nio:

https://www.genealogieonline.nl/indische-genealogie/I6634.php )

Persoonlijke gegevens Willem Gerrit Guldenaar 

Gezin van Willem Gerrit Guldenaar

(1)Hij is getrouwd met   Wilhelmina Hendrie.

op 30 juni 1871 te Ambal, Bagelen, hij was toen 42 jaar oud.

 

Kind(eren):

(2)Hij is getrouwd met Liem Nio Chinese Vrouw.

Kind(eren) uit dit huwelijk:

  1. Reinier Guldenaar  1880-1925 
  2. Gerrit Guldenaar  1882-???? 

 

De huwelijksadvertentie van Willem Gerrit en mevr. Hendrie.

( De RA1872 meldt het huwelijk ook) en ook met toevoeging dat mevr Hendrie een Chinese vrouw was met de naam Kwik Siet Nio). Ik heb getracht te achterhalen waarom specifiek de achternaam Hendrie is gebruikt, doch ben er niet uitgekomen. Maakt niets uit verder. Was gewoon nieuwsgierig. Hendrie -----> Hendric of omgekeerd kan ook.

 

Willem Gerrit was o.a. ambtenaar Wees- en Boedelkamer en ging met pensioen als commies res.kantoor dacht ik.

Wat betreft het graf: Ook Willem Gerrit of zijn echtgenote kan in het graf rusten.

 

Moge zij allen in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top