Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

 

Het Europees kerkhof van AMBARAWA. Deel 3.

(Denk aan de binding met het leger - Fort Willem 1 Ambarawa.) 

Met medewerking van ROEMAH TOEA (Facebook) en de webmasters Hari Kurniyawan Hao Hao en Aga Yurista P.)

Foto's copyright ROEMAH TOEA. !!!!

De locatie is te vinden op de pagina deel 1, evenals het kerkhof terrein.


 

 

Het graf van Johanna Magdalena Abelina (J.M.A.) Groenhart - geboren Tiesselinck. 

Geboren (erkenning) 27-5-1881 en overleden 30 juni 1937.

Hoogstwaarschijnlijk was haar vader Johannes Hermanus Tiesselinck ex militair en gestorven1892 Semarang. Erkende andere kinderen van hem waren: 17-7-1891 Petrus Wilhelmus, 9-2-1895 Louise Frederika.

Gehuwd met Dirk Jacobus Ludovicus Groenhart op 13 april 1911 te Bojonegoro. Hij was spoorweg beambte: 1906 Commies Solo naar Gundih, 1907 Gundih naar Babat, Nog een paar verplaatsingen tussendoor en in 1932 Stationschef 3de klas Semarang.

Hun kinderen waren: 1) Louise Johanna (+1998), 2) Leonie, 3) Fransiscus Xaverius(*1916- +1978) en 4) Benedictus (+1988)

Op 14 sept 1938 huwde Dirk ten tweede met W.C. Hulliger. (Zie verder de pagina deel 4: het graf van J.J. Hulliger (Tan Ping Nio)

 

Uit de advertentie blijkt dat het gezin op de Peterongan nummer 36 woonde.

 


 

Het graf Johanna Maria Simon, gehuwd met Alexander de Ronde.

Johanna werd te Padang geboren op 21 aug 1888 en stierf te Semarang op 27 april 1937. (In Padang waren de families Simon gerelateerd aan de families Davies en Krijgsman.- Zie hiervoor de pagina http://www.imexbo.nl/de-fam-h-r-davies.html )

Haar echtgenoot Alexander de Ronde was geboren te Poortugaal (nabij Rotterdam Nederland) op 6 juli 1873 en was een zoon van Jacobus de Ronde en Dirkje Noordzij. Alexander stierf in het Ambarawa Kamp 7 op 2 juli 1945, anderhalve maand voor het einde van de oorlog. Hij was gepensioneerd sergeant Infanterie. (Zie foto OGS.nl)

 

 


De graven van de familie Sterk.

Stephanus Sterk werd geboren te LEUSDEN (op de grafplaat staat Utrecht) op 22 mei 1893 en stierf te Ambarawa op 3 mei 1959. Hij werd geinterneerd doch overleefde de oorlog. Stephanus kwam uit een groot gezin. Zijn vader was Geurt Johan Sterk en zijn moeder was Cornelia Flink.

Johanna Magdalena Winter werd geboren (erkend) te Solo op 17 mei 1897 en stierf te Ambarawa op 4 aug 1937. Ik heb niet kunnen vinden wie haar vader en moeder waren. In Solo 2897 woonden diverse families/heren Winter.

Zij huwden te Semarang op 1 dec 1920. Het gezin woonde voor de oorlog in de dusun NGAMPI nabij Ambarawa, alwaar Johanna ook is overleden.

Ik heb niet uitgezocht wie de kinderen waren en andere achtergrond informatie.

 

 

 

 


Het graf van Mevr. M. Kinski, geboren Salatiga 18 okt 1858 en gestorven Ambarawa 17 april 1938.

Op haar graf staat slechts: M. Kinski, maar haar volledige naam was Maria Louisa Hendrika Kinski. De almanak geeft aan dat zij te Ambarawa is geboren, maar in Salatiga werd aangifte gedaan. Bij mijn weten heb ik geen huwelijk kunnen vinden.

In 1856 vond te Salatiga plaats het huwelijk tussen Jan Kinski (militair) en de lokale christenvrouw Anna Maria. Jan overleed 31 maart 1860 te Semarang.

 

 

 

Zie vervolg deel 4.

 

Top