Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

 

Het Europees kerkhof van AMBARAWA. Deel 4.

(Denk aan de binding met het leger - Fort Willem 1 Ambarawa.) 

Met medewerking van ROEMAH TOEA (Facebook) en de webmasters Hari Kurniyawan Hao Hao en Aga Yurista P.)

Foto's copyright ROEMAH TOEA. !!!!

De locatie is te vinden op de pagina deel 1, evenals het kerkhof terrein.

 


Het graf van A.H. Mering.

Zijn volledige naam was Adolf Heinrich Mering, geboren te Dortmund 25 sept 1875 en overleden te Sumber Porong Lawang/Malang 16 juni 1939. Hij had een relatie met de lokale Indonesische vrouw Karsijem. Mij is niet bekend wanneer zij overleden was en of de relatie beëindigd werd, want:

Op 11 april 1945 stierf Roesminah Mering in de leeftijd van circa 28 jaar en geboren te Semarang. Zij was wel gehuwd met Adolf Heinrich Mering.

Tekst: In leven gepensioneerd Adj. (Adjunct) O.O. (Onder Officier) der CAV. (Cavalerie?)

 

 


 

Het graf van Henry Plessers. Geboren te Meeuwen (Limburg? Brabant?) 1 juni 1865 en overleden 4 okt 1936. Meer heb ik niet kunnen vinden.

In Ambarawa vonden de volgende erkenningen plaats:

Johannes Henrikus 14-3-1905, Helena Hubertina 4-7-1913 en Paulina Christina 22 nov 1917.

Daarnaast wordt de geboorte vermeld van Paulus Wilhelmus 28-9-1922. Allen te Ambarawa.

 


 

Het graf van E. Lux, geboren te Oosterhout (N.B.) op 6 maart 1875 en overleden Ambarawa 26 dec 1939. Er waren meerdere personen genaamd LUX, doch iets specifieks over E. Lux heb ik niet kunnen vinden. Zou afkomstig kunnen zijn van een Belgische tak LUX.

 

 


Het graf van W.J. Nasson, geboren 4-12-1861 en overleden Ambarawa 20-11-1938.(77 jaar)

Voluit heette hij Wilhelmus Justinus Nasson en was gehuwd met de weduwe (van Eugine Rudolph Cramer overleden maart 1897)  geheten Louisa Therisia (Theresia ??) Henduk op 26 dec 1900 te Batang/Pekalongan. Ten tijde van het overlijden woonde het gezin te NGAMPIN Ambarawa.

Let wel: de almanak geeft aan de naam HENDUK (??), maar de trouwadvertentie vermeldt de naam HENDRIK. Ik geef de kranten gelijk.

Wilhelmus Justinus Nasson was particulier onderwijzer.

 

 

 

 

 

Elders op het kerkhof ligt het graf van de weduwe Nasson-Hendrik, doch daar is geen foto van. Waarschijnlijk te zwaar beschadigd. In elk geval - volgens GHG3GRAF van BTP zou er dit moeten staan:

Hier rust onze innig geliefde echtgenote/moeder en pleegmoeder Louise Th. Nasson geboren Hendrik geboren 4 nov 1848, overleden 29 juli 1929 RIP.

Let op de woorden: Moeder/Pleegmoeder. Dat impliceert volgens mij, dat de heer Nasson alsmede mevr. Nasson dan kinderen uit hun vorig huwelijk gehad moeten hebben. Ik ben er niet verder ingedoken.

Saillant detail voor diegenen die er belang bij hebben; een tip: Op 24 maart 1859 huwt te Batavia de heer Hermanus Johannes Jacobus Nasson met de gedoopte christenvrouw MINA en welker doopnaam was Elisabeth Geertruida HENDRIK.

De familie NASSON is oorspronkelijk uit Batavia. Een voorvader Hermanus Nasson vertrok uit Hoorn met de VOC richting Indië.

Even terug naar boven: Eugine Heinrich Rudolph Craner was Gegageerd Adjunct Onderofficier maar dienstdoend officier Artillerie met stmb.nr: 13256 en verkreeg vergunning tot het dragen van een activiteitsuniform behorend bij zijn laatst beklede rang. (7-3-1884). Na pensioenering was hij vertegenwoordiger van de Firma Müller in export bier onder andere, handelend onder de naam Cramer & Co.

 


 

Het graf van mevr. J.J. Hulliger - geboren M. Tan Ping Nio.

Wafat (overleden) 16 okt 1972... Usia 84 tahun (leeftijd 84 jaar). Geboren circa 1888.

Zie ook de pagina Ambarawa Kerkhof deel 3. Daar is iets te vinden over Dirk J.L. Groenhart, die als weduwnaar ten tweede huwde met W.C. Hulliger.

De liefhebbers mogen het verder zelf uitzoeken wat betreft de familie Hulliger te Semarang. (In  dec 1887 huwde ene Christaan Hulliger met een Indonesische lokale vrouw geheten Sinah te Semarang. Beetje vreemd, want in febr 1887 kreeg ene Ch. Hulliger 2 jaar straf wegens het opzettelijk toedienen van letsel. Hij zal waarschijnlijk dan gratie gehad hebben?)

J.J. Hulliger was spoorbeambte NISM (Solo en Grissee)

 

 

 

Zie vervolg deel 5.

Top