Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

 

Het Europees kerkhof van AMBARAWA. Deel 5.

(Denk aan de binding met het leger - Fort Willem 1 Ambarawa.) 

Met medewerking van ROEMAH TOEA (Facebook) en de webmasters Hari Kurniyawan Hao Hao en Aga Yurista P.)

Foto's copyright ROEMAH TOEA. !!!!

De locatie is te vinden op de pagina deel 1, evenals het kerkhof terrein.

 


 

 

Hier onder de graven van K.F.V. Harling en D.C. V. Harling Pengan. De letter "V" staat voor het woord Van, derhalve dient men de namen te lezen als K.F. van Harling en D.C. van Harling-Pengan. De geboortedata zijn op de plaat te lezen, evenals de geboorteplaatsen. De familienaam van Harling is hoofdzakelijk afkomstig van de Molukken en Manado.

In 1940 overleed een kind Ernstientje Daantje van Harling, waarvan vermeld wordt dat de vader Karel Frits van Harling heette. Moeder wordt niet genoemd. Karel Frits was geïnterneerd en het gezin woonde destijds in deze periode te BOEGISAN Ambarawa. Hij was landwacht sergeant tijdens gevangenname en in het dagelijks leven verkoper van ??

Zijn vader was Petrus van Harling en zijn moeder heette SINEM. Petrus overleed te Ambarawa op 4 febr 1908

 

 

 


 

Het graf van het kind Nannie Ogilvie. De familie Ogilvie kwam veelvuldig voor in Batavia.

Als enige Ogilvie te Semarang: In 1932 woonde het gezin J.A. (John Adriaan) Ogilvie gehuwd met A.J.D.(Adolphine Jeannette Dorothea) Brodett. Zij huwden 5 april 1919 Semarang. Hij was electricien. Ik mag dan aannemen dat zij de ouders waren van Nannie.?

In 1912 was mej. A.J.D. Brodett werkzaam bij het postkantoor te Surabaya als tijdelijk assistente. (Nieuws v.d.dag 15-11-1912)

 


 

Hieronder het graf van mevr. Schmitt- geboren Kwa Diam Nio. Geboren te Godong 6 juli 1888 en overleden te Ambarawa 19 sept 1944. Zij was de echtgenote van W. Schmit (Willem). Zij huwden te Sidoarjo op 6 juli 1911 en haar alias was Kirah Nio. Voor het overige niet meer kunnen vinden.

 


 

Hieronder het graf van mevr. J. Ch. Triebert (Johanna Christina) geboren de Ruiter. Geboren 26 sept 1889 te Semarang (RA 1891) en overleden 25 november 1933. Zij huwde Karl Triebert op 25 juli 1906 te Ambarawa. Haar echtgenoot was geboren op 16 okt 1874 te Bodland Duitsland. Hij was militair - onder luitenant. In 1913 geplaatst in het garnizoen te Soerabaja. Pensionering uit het leger als 2de Luitenant titulair.(Waarmee het pensioen verhoogd werd). Het gezin woonde in  de jaren eind 20 en begin 30 van de vorige eeuw te Soerabaya en vierde het 25-jarig huwelijk aldaar. Zij hadden diverse kinderen. Ik vermoed dat het haar wens was om in Ambarawa begraven te worden, waar zij geboren was. Over Karl zelf was weinig meer te vinden. Actief in de contreien van Soerabaja was ook een persoon genaamd Karl H.J. Triebert, die employee was bij de firma Otto Jaissle, hij woonde aan de van Imhofflaan 15... Een zoon? Niet kunnen ontdekken. (Zie onder).

 

 

Aanvulling d.d. 5 aug 2018.

Naar aanleiding van een bezoek aan mijn website en met name vooral deze pagina, door een nazaat van de heer Kark Triebert - geheten Christiaan Triebert -  kreeg ik de volgende informatie, waarvoor veel dank.

(Christiaan Triebert is een bekende jonge journalist en meer over Christiaan is te vinden op

http://www.christiaantriebert.com )

 

Quote: 

Ik zal u wat meer over Karl vertellen. Karl is inderdaad op 16 oktober 1874 in Bodland, destijds in het Duitse Rijk, geboren. Vandaag de dag is dat het dorpje Bogacica in Polen, waar nog steeds Trieberts wonen. (Ik hoop ze op te zoeken.) Hij is, volgens de mondelinge overlevering, daar vertrokken na een conflict op een school waar hij les gaf. Na Johanna Christina, die in 1933 overleed, is hij nog getrouwd geweest met een mevrouw die de naam Burki had. Daarover heb ik nog niets gevonden. Hij heeft vier kinderen gekregen: 
  • Heinrich Joseph Karl (22 jan 1911 in Koetaradja, je noemt hem al even in het stukje, dat is mijn opa, overleden op 10 sep 1984), 
  • Johanna Susana Marie (10 jan 1918 Ambarawa - 18 aug 2009), 
  • Katharina Helena Elisabeth (21 jan 1920 Buitenzorg - 2 apr 2003)
  • Johannes Augustines Bonifatius Alfred

Unquote. (Cursief gedrukt is aanvulling door webmaster)

 

Mijn vermoeden dat te Soerabaja in de jaren '30 vorige eeuw de heer Karl H.J. Triebert een zoon was van Karl Triebert (Sr) bleek dus juist te zijn; hij was n.l. de grootvader van Christiaan Triebert.

Destijds woonachtig in de van Imhofflaan 15 Soerabaja en tegenwoordig geheten Jl. Tumapel. Helaas heeft de tand des tijds het huis getroffen en is het huis heden ten dage niet meer bestaand. Zie scan hieronder van Google View.

 

 

 


 

Hieronder het graf van het echtpaar van der Sloot en Sinok. Datum geboorte en datum overlijden een jaar, meer niet. Zoek het maar uit. Ook dit graf is gerenoveerd.

De familienaam van der Sloot in deze contreien was veel afkomstig uit Manado en menigeen deed dienst in het leger. Het waren er heel veel, maar geen der genoemde jaartallen van de gevonden families van der Sloot,kwam overeen. Jammer, meer kan ik niet vinden.

De GHG3Graf van BRP vemeldt: "A.C.J. van der Sloot geboren 20 april 1861 te Rembang / Overl. 20 sept 1911 te Asinan." .... Het zou kunnen, aangezien de grafplaat gerenoveerd is. !!!!

 

 

 


 

Hier onder het graf van J.B. (Jean Baptiste) van Lint. Geboren in Laeken Belgie. Hoogstwaarschijnlijk heeft hij een relatie gehad (niet gehuwd) met een lokale Indonesische vrouw. Meer is niet te vinden.

 

 

 


 

Hier onder het graf van Maria Groenewout. In Semarang waren diverse families Groenewout, doch ik heb geen aanknopingspunten kunnen vinden. Droeg Maria van geboorte de naam Groenewout? Of was zij gehuwd met een Groenewout? Was zij erkend?

 

 

 

 


 

Hier onder het graf van Maria van de Poll. Een bekende familienaam, maar niets kunnen vinden over Maria.

Overleden 11-11-1938. Slaap zacht moeder. Uwe dankbare kinderen.

Hoogstwaarschijnlijk was zij een Indonesische lokale vrouw, aangezien geen geboortedatum bekend was.

 

 

 

Waarmede een eind is gekomen aan de serie van graven te Ambarawa. Mogelijk dat er iemand mee geholpen is. Met dank aan ROEMAH TOEA.

 

 

 

Top