Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

 

Het Europees kerkhof van AMBARAWA. Deel 5.

(Denk aan de binding met het leger - Fort Willem 1 Ambarawa.) 

Met medewerking van ROEMAH TOEA (Facebook) en de webmasters Hari Kurniyawan Hao Hao en Aga Yurista P.)

Foto's copyright ROEMAH TOEA. !!!!

De locatie is te vinden op de pagina deel 1, evenals het kerkhof terrein.

 


 

 

Hier onder de graven van K.F.V. Harling en D.C. V. Harling Pengan. De letter "V" staat voor het woord Van, derhalve dient men de namen te lezen als K.F. van Harling en D.C. van Harling-Pengan. De geboortedata zijn op de plaat te lezen, evenals de geboorteplaatsen. De familienaam van Harling is hoofdzakelijk afkomstig van de Molukken en Manado.

In 1940 overleed een kind Ernstientje Daantje van Harling, waarvan vermeld wordt dat de vader Karel Frits van Harling heette. Moeder wordt niet genoemd. Karel Frits was geïnterneerd en het gezin woonde destijds in deze periode te BOEGISAN Ambarawa. Hij was landwacht sergeant tijdens gevangenname en in het dagelijks leven verkoper van ??

Zijn vader was Petrus van Harling en zijn moeder heette SINEM. Petrus overleed te Ambarawa op 4 febr 1908

 

 

 


 

Het graf van het kind Nannie Ogilvie. De familie Ogilvie kwam veelvuldig voor in Batavia.

Als enige Ogilvie te Semarang: In 1932 woonde het gezin J.A. (John Adriaan) Ogilvie gehuwd met A.J.D.(Adolphine Jeannette Dorothea) Brodett. Zij huwden 5 april 1919 Semarang. Hij was electricien. Ik mag dan aannemen dat zij de ouders waren van Nannie.?

In 1912 was mej. A.J.D. Brodett werkzaam bij het postkantoor te Surabaya als tijdelijk assistente. (Nieuws v.d.dag 15-11-1912)

 


 

Hieronder het graf van mevr. Schmitt- geboren Kwa Diam Nio. Geboren te Godong 6 juli 1888 en overleden te Ambarawa 19 sept 1944. Zij was de echtgenote van W. Schmit (Willem). Zij huwden te Sidoarjo op 6 juli 1911 en haar alias was Kirah Nio. Voor het overige niet meer kunnen vinden.

 


 

Hieronder het graf van mevr. J. Ch. Triebert (Johanna Christina) geboren de Ruiter. Geboren 26 sept 1889 te Semarang (RA 1891) en overleden 25 november 1933. Zij huwde Karl Triebert op 25 juli 1906 te Ambarawa. Haar echtgenoot was geboren op 16 okt 1874 te Bodland Duitsland. Hij was militair - onder luitenant. In 1913 geplaatst in het garnizoen te Soerabaja. Pensionering uit het leger als 2de Luitenant titulair.(Waarmee het pensioen verhoogd werd). Het gezin woonde in  de jaren eind 20 en begin 30 van de vorige eeuw te Soerabaya en vierde het 25-jarig huwelijk aldaar. Zij hadden diverse kinderen. Ik vermoed dat het haar wens was om in Ambarawa begraven te worden, waar zij geboren was. Over Karl zelf was weinig meer te vinden. Actief in de contreien van Soerabaja was ook een persoon genaamd Karl H.J. Triebert, die employee was bij de firma Otto Jaissle, hij woonde aan de van Imhofflaan 15... Een zoon? Niet kunnen ontdekken. (Zie onder).

 

 

Aanvulling d.d. 5 aug 2018.

Naar aanleiding van een bezoek aan mijn website en met name vooral deze pagina, door een nazaat van de heer Kark Triebert - geheten Christiaan Triebert -  kreeg ik de volgende informatie, waarvoor veel dank.

(Christiaan Triebert is een bekende jonge journalist en meer over Christiaan is te vinden op

http://www.christiaantriebert.com )

 

Quote: 

Ik zal u wat meer over Karl vertellen. Karl is inderdaad op 16 oktober 1874 in Bodland, destijds in het Duitse Rijk, geboren. Vandaag de dag is dat het dorpje Bogacica in Polen, waar nog steeds Trieberts wonen. (Ik hoop ze op te zoeken.) Hij is, volgens de mondelinge overlevering, daar vertrokken na een conflict op een school waar hij les gaf. Na Johanna Christina, die in 1933 overleed, is hij nog getrouwd geweest met een mevrouw die de naam Burki had. Daarover heb ik nog niets gevonden. Hij heeft vier kinderen gekregen: 
  • Heinrich Joseph Karl (22 jan 1911 in Koetaradja, je noemt hem al even in het stukje, dat is mijn opa, overleden op 10 sep 1984), 
  • Johanna Susana Marie (10 jan 1918 Ambarawa - 18 aug 2009), 
  • Katharina Helena Elisabeth (21 jan 1920 Buitenzorg - 2 apr 2003)
  • Johannes Augustines Bonifatius Alfred

Unquote. (Cursief gedrukt is aanvulling door webmaster)

 

Mijn vermoeden dat te Soerabaja in de jaren '30 vorige eeuw de heer Karl H.J. Triebert een zoon was van Karl Triebert (Sr) bleek dus juist te zijn; hij was n.l. de grootvader van Christiaan Triebert.

Destijds woonachtig in de van Imhofflaan 15 Soerabaja en tegenwoordig geheten Jl. Tumapel. Helaas heeft de tand des tijds het huis getroffen en is het huis heden ten dage niet meer bestaand. Zie scan hieronder van Google View.

 

 

 


 

Hieronder het graf van het echtpaar van der Sloot en Sinok. Datum geboorte en datum overlijden een jaar, meer niet. Zoek het maar uit. Ook dit graf is gerenoveerd.

De familienaam van der Sloot in deze contreien was veel afkomstig uit Manado en menigeen deed dienst in het leger. Het waren er heel veel, maar geen der genoemde jaartallen van de gevonden families van der Sloot,kwam overeen. Jammer, meer kan ik niet vinden.

De GHG3Graf van BRP vemeldt: "A.C.J. van der Sloot geboren 20 april 1861 te Rembang / Overl. 20 sept 1911 te Asinan." .... Het zou kunnen, aangezien de grafplaat gerenoveerd is. !!!!

 

 

 


 

Hier onder het graf van J.B. (Jean Baptiste) van Lint. Geboren in Laeken Belgie. Hoogstwaarschijnlijk heeft hij een relatie gehad (niet gehuwd) met een lokale Indonesische vrouw. Meer is niet te vinden.

 

 

 


 

Hier onder het graf van Maria Groenewout. In Semarang waren diverse families Groenewout, doch ik heb geen aanknopingspunten kunnen vinden. Droeg Maria van geboorte de naam Groenewout? Of was zij gehuwd met een Groenewout? Was zij erkend?

 

 

 

 


 

Hier onder het graf van Maria van de Poll. Een bekende familienaam, maar niets kunnen vinden over Maria.

Overleden 11-11-1938. Slaap zacht moeder. Uwe dankbare kinderen.

Hoogstwaarschijnlijk was zij een Indonesische lokale vrouw, aangezien geen geboortedatum bekend was.

 

 

 

Waarmede een eind is gekomen aan de serie van graven te Ambarawa. Mogelijk dat er iemand mee geholpen is. Met dank aan ROEMAH TOEA.

 

 

 

Top