Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Oom W.E. & de SST
Tante Julia Cornelia
Oom Marius ten Cate
Opa Oma ten Cate
Opa Oma ten Cate 2
BEAT(H)A  MEIJER
Opa Oma Oud EykDuyn
Banjarmasin van Dorp
Banjarmasin Schwaner
MartapuraBanjarmasin
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Jan Karel Boers
Graf van JC Boers
Instrumenten JCBoers
Boers en clavecimbel
Armeense voorouders
Fam BASIL JOHANNESS
Arm. kerk Amsterdam
De Zijderoute
Joseph Johannes
Mack Jos Joha Amirkh
Paul Minas Johannes
Amir Johannes I
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
Petr.Bl.Rijkee Lav 1
Petr.Bl.Rijkee Lav 2
Petrus te BOGOR 1
Petrus BOGOR 2
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Nazaat Piet Andreas
Carepit Andreas
Nazaten Bar en Pau
Naz. die opteerden 1
Naz. die opteerden 2
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Foto's Apcar TA III
Nazaat Apcar TA IV
G.J.Apcar/Vardanian
Creet en Hotels 1
Creet en Hotels 2
Creet en hotels 3
Mckrtich Carapiet I
Mckrtich Carapiet II
Pownall Carapiet
Fam. JOHAN-POLAND
Aganoor geb. Zorab
Zorab van Asdonck
V.Zorab en H. John
Arsen Zorab &familie
Familie BOLDY I
Familie BOLDY II
Arakiel C. Vardon
Willy Galstaun
Paar leden Galstaun
Galstaun Moissinac
G.J.A. ter Galestin
Galestien
Galestien Molukken
Sophie Galistan
Galistan Cheribon
Marcar Johannes Amir
Marc Joh Amir deel 2
Arm.kerk Dhaka
M.J. Martin Dhaka
Marcar David Dhaka
Elizabeth David Dhak
Eugenie David Dhaka
Ephrem Vardanian
Kamarzar Altingst I
Kamarzar Altingst II
Kamarzar Johannes
Oma Minas
Oma Minas' kinderen
Oma Minas familie
Drama Nahapiet Elias
DeBraal & Johannes
v. Galen & Bagram
JenniDamenMichael
Arsham Michael
Zegers Michael
S. Galestin Brouwer
Vardon & Manuel
Leo Markar Soekias
Ch.J.+ E. Johannes
John G. Johannes
Malcolm Joseph
Sarkies-Heijligers
Edgar & Victoria
KNIL Pensioen
Lt.Gen.W.E.Kroesen
W.E. Kroesen junior
Resident C.A.Kroesen
Marie Wilh. Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Verloren familie
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
Khachatur 07 04 2017
AMIROGHLI in Farsi
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het geslacht AMIRKHAN (-IAN), waar ik van afstam.

Hiernavolgend een artikel geschreven door NIKID MIRZAYANS, een historicus uit New Julfa Isfahan Iran, welke in 2012 het boek THE SUMMARY OF AMIRIANTZ / AMIRKHANIANTZ (1736-1921 AD) (Genealogical Tree) heeft bestudeerd en samengesteld in samenwerking met AVETIC M.A. HOVHANES AMIRIANTZ.

Hieronder een foto van Nikid Mirzayans en ik ben er best trots op, dat ik hem als vriend mag beschouwen. Nikid was beroepsmatig een metallurgisch ingenieur en had gestudeerd aan de universiteit van Teheran.

 

Avetic M.A. Hovhanes Amirirantz  is een achterneef van mij en is de laatst overlevende van het geslacht Amiriantz in Iran. Zijn voorvader Minas was de broer van mijn overgrootvader Joseph Johannes (Hovsep Hovhanes Amirkhan).

Hieronder een foto van mijn achterneef Avo (kleinzoon van Avetic) , de laatst levende afstammeling in IRAN. Uiteraard zijn elders ter wereld nog meer afstammelingen, zoals bijvoorbeeld ondergetekende.

 

Het hieronder gepubliceerde artikel heeft als hoofdmotief de persoon AMIROGHLI *1744 +1826 AD  welke tot één der grootste poëten van Perzie behoorde en die de vader was van onder andere Minas Hovhanes Amirkhan en Joseph Johannes Amirkhan.

Voor diegenen die de Perzische taal (Farsi) machtig zijn en geinteresseerd in de historie van Perzie en aanverwante volkeren, waaronder de Armeniers te New Julpha Isfahan kan men meer lezen op de website van www.paymanonline.com welke eens per kwartaal haar blad publiceert en voorziet van diverse historische artikelen.

Nikid Mirzayans heeft in dit blad het artikel gepubliceerd, welke HIER IN PDF te lezen is door diegenen die er interesse in hebben EN de Persische taal machtig zijn.

Één en ander over het geslacht AMIRKHANIAN is ook te lezen in het Nederlands op de pagina's:

Joseph Johannes,

Een KNIL pensioen.

Johan Coenradus Boers. 

 

Hieronder een afbeelding van Nikid Mirzayans, schrijver/historicus woonachtig te New Julfa Isfahan Iran. In 2012 is het boek THE SUMMARY OF AMIRKHANINA GENEALOGY  geschreven en gecomplieerd door Nikid aan de hand van familie documenten, welke in 1921 door de grootvader van Avo ( grootvader =Avetik M.A. Johannes Amirkhan) te Batavia op papier werd gezet. Avo had deze documenten van zijn grootvader geërfd.

 

 

 

Ten overvloede hieronder in het Farsi nog een stukje over ondergetekende met een afbeelding van mijn overgrootmoeder Anna Johannes (1831 Semarang - 1894 Batavia) en gehuwd met Tiemen Cornelis Johannes Kroesen (1823 Groningen - 1902 Batavia). Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder Cornelia Helena Geertruida Kroesen, mijn grootmoeder, die gehuwd was Julius Boers, zoon van Johan Coenradus Boers en Jeanne Julienne Nijssen.

Voor Engelstalige lezers en/of geinteresseerden is er ook de website :  www.annajohannes.eu

 

Top